Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Voorwoord Achttienhoven - Westbroek Veenendaal - Utrecht Horssen Ameide-Odijk-Zeist de Betuwe - Bommelerwaard Friesland Ede - Bennekom - Renswoude Het Gooi Downloads 

Voorwoord

GENEALOGIE - LAM – Voorwoord Op jonge leeftijd ben ik al in de ban gekomen van het zoeken naar mijn voorouders. Dit is bij toeval gekomen, daar mijn tante Bets (Elisabeth Wilhelmina Geertruida Lam) iets vertelde over het uitzoeken van een stamboom over de familie “Lam”. Zij wist er in het begin weinig van, maar is op een zeer goede wijze geholpen door haar buurman, mijnheer de Wit. Naar ik me herinner werkte hij veel met stambomen voor verschillende families. Na een afspraak met mijn tante en mijnheer de Wit begon het bij mij ook te kriebelen en ben ik ook op zoek gegaan naar m'n voorouders. Ik heb in die tijd ( eind jaren ‘60 ) veel archieven bezocht en behoorlijke resultaten geboekt. Zo is gebleken, dat mijn voorouders voornamelijk uit het moeras- en veengebied boven Utrecht kwamen. In de jaren ‘70 is er door mijn werkzaamheden niet veel meer van terecht gekomen om verder te zoeken. Wel heb ik toen een keer een kijkje genomen in Achttienhoven en Westbroek, doch heb toen verzuimt om eens met de mensen daar een praatje te maken. Dit heb ik bij een bezoek aan Nederland in 2009 en 2010 goedgemaakt. In 1980 ben ik naar Spanje geëmigreerd, waar ik tot op heden nog steeds woon. Helaas kon ik toen geen onderzoek meer doen, en heb de zaak maar laten rusten. Dankzij het internet ben ik weer zover gekomen om op deze wijze wat onderzoek te doen en de bestaande resultaten uit te breiden. Hierdoor zijn er natuurlijk ook een hoop vragen gerezen, want door het zoeken op internet ben ik al voor het eerst de naam “Lam” tegengekomen in de 12e eeuw. Ik wil nu de zaken eens op schrift zetten door een genealogie van de oudste mij bekende “Lam” van mijn familietak te maken gelardeerd met enige historische feiten en gebeurtenissen over deze periode. Ook maak ik enige uitstapjes naar andere familietakken “Lam”, want er bestaan vele Lammetjes, maar ook verschillende schaapskooien. Enige gegevens vooraf Op zoek op het internet kwam ik de allereerste “Lam” tegen, en wel in Denemarken waar ene Erik Lam (1100-1147) in 1144 trouwde met Luitgarde de Stade (1109-1152) en in Nederland voor het eerst in de periode van 1310 tot 1350, en wel ene Dieric (ook Dyric), die voor verschillende misdrijven door de bisschop van Utrecht beboet is met behoorlijke geldstraffen. Regestenarchief Bisschp`van Utrecht 722-1528 deel I Nr. 279 1310 juni 3 des Dynsdaghs voir Pynster De bisschop bepaalt als scheidsrechter het zoengeld voor de misdaad van Dieric Lam op 100 pond, te betalen aan de bisschop in 2 termijnen, 100 pond aan de inwoners van Dordrecht, eveneens in 2 termijnen, en 20 pond aan Heijneman van der Hoghe en Harm Zoen in 2 termijnen. Afschrift Reg.nr.206 p.26 n.b. met een aanvulling van deze uitspraak Dictum (15juli) in Divisime Apostolorum Nr. 363 1314 januari 22 in Cristino beate Agnetis. De bisschop bepaalt als scheidsrechter het zoengeld voor de verminking van de voet van Maes Scadelant op 70 pond zwarte tornoisen, te betalen door Jacop die Honeper, terwijl Dieric Lam bovendien 100 pond zal betalen. Afschrift Reg.nr.206 p.146 Nr. 857 1350 september 7 Gegheven int jaer ons Heeren 1350 up onser Vrowenavond als man scrieft Navitus Marie. Johan van Blomensteijn erkent ontvangen te hebben van den bisschop door Dyric Lam 100 pond Utrechts geld, uitgegeven door Johan die Zasse, kapellaan van heer Didieric van Rechter (met zegel in groene was) Oorspronkelijk Ch.nr. 346 Ook woonde er al een Gerrit Lam in Leiden in het jaar 1391 In het jaar 1409 was er ene Hughe Lam, molenaar van beroep en poorter van Zierikzee en in 1467 is door ene Jacob Jacobsz. Lam 4 morgen land aangekocht in Maarssenbroek, welke zijn weduwe Lijsbeth in 1495 weer verkocht heeft aan Jacob Woutersz. Lam (vermoedelijk een neef van haar overleden man). Ook leefde er in die tijd een Wouter Lam ( zijn vader ?) in Utrecht of Veenendaal die een bierbrouwerij had. Ene Pieter Dircksz. Lam was in 1544 reeds schepen van Hoorn. Hij zou de broer geweest kunnen zijn van de later genoemde Jan Dercksz. Lam, de zeeheld. Vanaf half de 16e eeuw komt de naam Lam ook veelvuldig voor in Veenendaal, waar op 7 november 1550 reeds een volmacht verleent was aan Jacob Lam door de Veenraadschap Veenendaal voor het verlengen van de Grift. Ook zijn zoon IJsbrant Lam en schoonzoon Floris Foeijt zaten zo gezegd in het veen. Zij zijn o.a met de zeer rijke en invloedrijke Fries Peter van Dekema en Jan van Cuijck de oprichters geweest van de Schoterlandse Veencompagnie. Hierdoor is nadien de plaats Heereveen ontstaan. Deze “Lam-men” woonden toendertijd in de stad Utrecht, en zijn pas later naar Gelders Veenendaal verhuisd. Eind van de jaren 1500 was veenraad Claes Gerritsz. Lam een belangrijk persoon in Veenendaal. Hij heeft veel briefwisseling gehad met de Staten van Gelderland en heeft zelfs kontakt gehad met Keizer Karel V toen deze op bezoek was in Maastricht. Nadien zijn er verschillende ”Lam-men” geweest die wat met het Veenraadschap te doen hadden. In de jaren 1615-1630 waren dit Henrick Claesz., Willem Gerritsz. en Claes Hendricksz. Men zou vermoeden dat dit familie kan zijn, daar de families in Achttienhoven en Westbroek ook met het veen te doen hadden. Bestaat er een verband tussen deze families in Veenendaal en Westbroek, of is dit toeval ? Verder was er een Jan Dercksz. Lam, mogelijk familie van Pieter Dircksz. Lam uit Hoorn, commandeur van een (oorlogs)vloot van de V.O.C., die een zeeslag heeft gevoerd bij Wittertseiland (tussen Indie en de Philipijnen) in het jaar 1617. Hij was reeds in 1613 opperbevelhebber op het admiraals- of vlaggeschip “Het wapen van Amsterdam”. Ook heeft hij in de jaren 1624-1626 verschillende malen slag gevoerd bij Elmina aan de Afrikaanse Goudkust. Hierover is een boek verschenen, en wel “Expeditie naar de Goudkust”, het journaal van Jan Dercksz. Lam over de Nederlandse aanvallen op Elmina. Zijn dit misschien ook voorouders ? Het verband heb ik nog niet kunnen vinden. Mijn voorouders stammen vermoedelijk uit De Meije, een gehucht of buurtschap op een half uur gaans (+/- 2,5 â 3 Km) ten noord-oosten van Bodegraven. Hier is waarschijnlijk ongeveer in het jaar 1575 mijn stamvader Gerrit geboren.