Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Voorwoord Achttienhoven - Westbroek Veenendaal - Utrecht Horssen Ameide-Odijk-Zeist de Betuwe - Bommelerwaard Friesland Ede - Bennekom - Renswoude Het Gooi Downloads 

Het Gooi

De Gooise takkenIn Hilversum zijn er verschillende takken “Lam”, die waarschijnlijk verre familie van elkaar zijn, waarbij ik het verband nog niet heb gevonden. Dit komt o.a. doordat er in het jaar 1776 in Hilversum een grote brand heeft gewoed waarbij het halve dorp Hilversum is verbrand. Ook de kerk was hierbij het slachtoffer, waarbij het kerkarchief ook is verbrand. Men heeft dit weer proberen te reconstrueren, doch dit is waarschijnlijk maar ten dele gelukt.Vandaar dat er veel gegevens niet meer te vinden zijn.De mensen uit Hilversum zijn in die periode uitgeweken naar de kerken in de omgeving voor de doop en trouw.Ze zijn o.a. gegaan naar Laren, Naarden en Bussum.Na een verblijf van enige dagen in Nederland waarbij ik veel onderzoek gedaan heb in het archief van “Het Gooi en de Vechtstreek” in Hilversum heb ik veel nieuwe gegevens gevonden, zodat ik de bestaande web-pagina totaal moest vernieuwen. Tevens heb ik verschillende e-mails met aanvullingen ontvangen. Hierbij mijn dank aan alle personen die mij dit toegezonden hebben.Ik zal nu beginnen met de grootste en oudste familie die ik heb gevonden. Dit is de familietak -A- . De daarop volgende takken zijn respectivelijk -B-, -C-, -D-, etc.Tak - A – A-I Lambert2e generatie A-II Tijmen Lamberts, geboren +/- 1565. Hij had in ieder geval 1 zoon, Peter Tijmens. Volgt A-III Hij betaalt in 1594 koptienden voor land in Kortenhoef. Mogelijk gaat het hier om een afgegraven stuk veengrond wat later als bouwland is gebruikt. Deze belasting (20 kop graan per hectare) werd geheven aan de landbezitters. Het gaf tevens recht op een evenredig stuk boskap in het Gooyersbosch. ?? Vermoedelijk had hij ook een zoon Lambert Tijmens, geboren tussen 1590 en 1610 en ook hij had vervolgens een zoon Tijmen Lamberts, geboren tussen 1625 en 1650. Hij was getrouwd met Maria Mertens. Uit dit huwelijk zijn geboren en gedoopt Aeltie (10-05-1684), Joannis (05-03-1686) en Joanna (06-12-1687).3e generatie A-III Peter Tijmens Lam, geboren +/- 1590. Hij was de eerst bekende die de naam “Lam” voerde. Hij betaalde tenminste vanaf 1631 de koptienden, een soort belasting. In 1637 betaalde hij deze belasting ook voor Barent Lambert Rijks. Ook hij had minstens 1 zoon, en wel Dirck Peters. Volgt A-IV4e generatie A-IV Dirck Peters Lam, geboren +/- 1615. Hij had een dochter Neeltie. Ook hij had minstens 1 zoon. Deze was genaamd Peter Dircks. Volgt A-V5e generatie A-V Peter Dircks Lam, geboren rond 1640-1650, is op 18 augustus 1693 in Hilversum begraven. Hij was getrouwd met Maritien Pieters. Zij kregen minstens 9 kinderen. De volgorde van geboorte kan varieëren. 1 Dirck Peters, geboren omstreeks 1675. Volgt A-VI-a 2 Jan (de oude) Peters Dircksen, geboren rond 1680. Volgt A-VI-b 3 Aeltie Peters, geboren vóór 1696. Zij is overleden in Hilversum op 18 december 1696. 4 Willempje Peters, is getrouwd met Jan Petersen Schaep. 5 Willem Peters, vermoedelijk geboren omstreeks 1670-1675. Volgt A-VI-c 6 Neeltie Peters, is in 1736 nog doopgetuige geweest, dus na 1736 overleden. 7 Jan (de jonge) Peters, geboren vóór 1688. Volgt A-VI-d 8 Elbert Peters, geboren in 1677. Verdere gegevens onbekend. 9 Matie Peters, geboren in 1678. Verdere gegevens onbekend.6e generatie A-VI-a Dirck Peters Lam, zoon van Peter Dircksz Lam (A-V) en Maritien Peters is geboren omstreeks 1675, is op 29 augustus 1694 in Hilversum getrouwd met Geertie Tijmens. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Aeltie Lam, geboren in Hilversum en gedoopt op 25 augustus 1699. 2 Lijsbeth Lam, geboren in Hilversum en gedoopt op 1 april 1707. Zij is overleden vóór 1716. 3 Marritje Lam, geboren in Hilversum en gedoopt op 1 augustus 1709. 4 Lijsbeth Lam, geboren in Hilversum en gedoopt op 6 april 1716. Ook zijn er nog geboren eind 1600 of begin 1700, doch niet met zekerheid of dit deze ouders zijn: 5 Machteld Dirks Lam, was getuige bij de doop van een kind van broer Jan Dirksz. Lam. 6 Tijmetie Dirkze Lam, was getuige bij de doop van een kind van broer Jan Dirksz. Lam. 7 Tijmen Dirkze Lam, was getuige bij de doop van een kind van broer Jan Dirksz. Lam. 8 Jan Dirksz. Lam Volgt A-VII-a A-VI-b Jan Peterse Lam (de oude), zoon van Peter Dircksz Lam (A-V) en Maritien Peters is geboren rond 1680. Hij is op 14 april 1738 in Laren begraven. Trouwen deed hij voor de eerste keer op 25 januari 1693 in Hilversum met Geritie Andriesen. Zij is vóór 1701 overleden. Jan Pieters Lam te Hilversum koopt de impost brandewijn en gedistileerd. (misschien heeft hij een stokerij). Impost is een belasting die het stadsbestuur hief over ingevoerde produkten. Notarieel Naarden, 3721, 27-10-1707, "Huyden den 27 october 1707: compareerden voor mijn Jan Bosch notaris bij den hove van Holland geadmitteerd-binnen Naarden residerende ende voor de naargenoemde getuigen- de hr. .. Tideman- imposten van de brandewijn en gedistileerde wateren over den dorpe Hilversum van desen lopenden termijn die met ... qualitijt - bij desen ..laande te ...... dik pieter brassens jan pieters lam ende lammert ..... woonagtig binnen den deses dorp, ..., om in de name van hun comparanten ten huise van de griffiers en sloopens van de brandewijn en gedistileerde wateren binnen den desen oord te prijsen". Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Andris Lam, gedoopt op 15 februari 1694. Volgt A-VII-b 2 Lijsbeth Lam, geboren tussen 1695 en 1700, is overleden in +/- 1785. Hij trouwde voor de tweede maal in Hilversum op 6 februari 1701 met Merritie Jans Krijnen. Zij is vóór 1706 overleden. Uit dit huwelijk zijn geboren: 3 Peter Lam, geboren in het jaar 1701. Hij is overleden +/- 1750 4 Anna Lam, geboren in het jaar 1703. A-VI-c Willem Peters Lam, zoon van Peter Dircksz Lam (A-V) en Maritien Peters, is geboren rond 1670, en is +/- 1696 in Hilversum getrouwd met Jidje Jans Krijnen. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Lijsbeth Lam, geboren +/- 1696, is overleden in Hilversum op 22 oktober 1700. 2 Aeltie Lam, geboren in Hilversum ? in het jaar 1697. Zij trouwt op 10 november 1726 in Hilversum met Peter Woutersz. Bollebakker. Vermoedelijk was ze eerder getrouwd geweest, en wel op 6 mei 1725 in Baarn met Hendrick Jansz. Perck. 3 Annetie Lam, geboren in Hilversum ? eind 1600 of begin 1700. Zij trouwt op 4 mei 1732 in Hilversum met Gerret Kornelisse Swart. 4 Anna Lam, geboren in Hilversum en gedoopt op 11 november 1707. 5 Peter Lam, is ook geboren in Hilversum en is daar gedoopt op 9 maart 1710. 6 Jacobus Lam, geboren begin 1700, trouwt op 23 juli 1730 in Baarn met Geertje Janse Saijer. Het is niet zeker dat Willem en Jidje zijn ouders zijn, maar vermoedelijk wel. A-VI-d Jan Peterse Lam (de jonge), zoon van Peter Dircksz Lam (A-V) en Maritien Peters, geboren vóór 1688, en is op 9 mei 1706 in Hilversum in het huwelijk getreden met Heindrikje Peters de Pon. Uit dit huwelijk: 1 Geertruij Lam, geboren in Hilversum en gedoopt op 17 mei 1707, samen met haar 2-ling zusje. 2 Marie Lam, 2-ling zusje van Geertruij, ook gedoopt op 17 mei 1707 in Hilversum. Vermoedelijk heeft zij op 3 januari 1725 ongehuwd een kind gekregen van (ut decitar,men zegt) Jan Fransz. 3 Geertje Lam, geboren in Hilversum en gedoopt op 6 oktober 1708. Zij is op 4 oktober 1739 in Hilversum in ondertrouw gegaan met Kornelis Pappelendam. 4 Aeltje Lam, in Hilversum geboren en aldaar ook gedoopt op 15 januari 1711. 5 Jannetje Lam, ook zij is in Hilversum geboren en daar ook gedoopt op 21 juli 1713. Zij is bevallen van een zoon genaamd Gabriel. Hij is in Hilversum gedoopt op 8 juli 1736 en is vermoedelijk de zoon van Gabriel Ubirs. Jannetje was niet getrouwd met hem en is ook later niet met hem getrouwd. 6 Marritje Lam, geboren in Hilversum en gedoopt op 13 september 1715. Zij is in Hilversum getrouwd op 27 augustus 1746 met Peter Teunis Brasser. 7 Peter Lam, geboren in Hilversum en gedoopt op 8 maart 1717. 8 Maria Lam, geboren in Hilversum en gedoopt op 29 september 1721.7e generatie A-VII-a Jan Dirksz. Lam, zoon van Dirck Peterse Lam (A-VI-a) en Geertie Tijmens , is geboren rond het jaar 1700 en is in Hilversum begraven op 29 november 1774. Hij is op 18 mei 1721 in het huwelijk getreden met Tijmentje Jans Schonk. Zij is ook in Hilversum begraven, en wel op 14 december 1779. Jan had wel een eigen huis, want op 1 november 1768 was hij een belendend eigenaar bij de aankoop / verkoop van een huis. (akte 120 ORA Hilversum 1766-1769). Ook koopt hij op 17 november 1772 nog een huis met erf in de Neuquarter (akte 9-v ORA Hilversum 1772-1777). Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Joannes, gedoopt op 31 mei 1722, en getrouwd met Letje Beertens. Ze hadden een zoon Johannes, geboren in Hilversum op 4 mei 1756. 2 Elisabeth, gedoopt op 25 november 1723 3 Maria, gedoopt op 31 december 1725. Vermoedelijk gehuwd met Baerent Sluyter. 4 Wilhelmus (Willem), gedoopt op 12 juli 1729. Volgt A-VIII-a Op 15 oktober 1768 koopt hij een huis met erf binnen deze dorpe (Hilversum) (akte 117 ORA Hilversum 1766-1769) en op 5 december 1769 koopt hij een huis met erf in het Zandbergenquartier (akte 47 ORA Hilversum 1769-1772) 5 Anna, gedoopt op 3 oktober 1732 6 Dirk Theodorus, gedoopt op 14 december 1734 en overleden vóór juni 1736 7 Dirk Theodorus, gedoopt op 6 juni 1736 8 Lammert Lam, vermoedelijk geboren tussen 1725 en 1729. Waarschijnlijk is hij 2 maal gehuwd, en wel met a) Gerritje Elbers. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Joannis Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Naarden op 23 februari 1750. Hij is overleden vóór augustus 1751. 2 Joannis Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Naarden op 13 augustus 1751. b) Pieternel de Beer, geboren in Soest en dochter van Rutgerus de Beer. Hiermee is hij in ondertrouw gegaan in Hilversum op 11 januari 1771 en in Soest getrouwd op 29 januari 1771. Uit dit huwelijk zijn geboren: 3 Maria Lam, gedoopt in Naarden op 14 maart 1778 en overleden vóór december 1780. 4 Joannes Lam, gedoopt 11 mei 1779 in Naarden. 5 Maria Lam, gedoopt in Naarden op 3 december 1780. Hij kocht op dezelfde dag samen met zijn broer Willem ook een huis met erf in het Zandbergenquartier, waarop 14 bomen waren geplant (akte 48 ORA Hilversum 1769-1772). Lammert kocht nog veel meer, en wel de volgende zaken: Op 15-06-1773 koopt hij een akker bouwland aan de Amersfoortseweg (akte 31 ORA 1772-1777) Op 01-11-1774 koopt hij een akker bouwland op de Hinkende weg in ’t Camisool (akte 81 ORA 1772-1777) Op 14-02-1775 koopt hij een erf van een afgebrand huis aan de Zeedijk (akte 114-v) Op 01-05-1775 koopt hij een huis en erf in het Groostquartier (akte 128-v) En op 01-11-1776 koopt hij een huis, erf en hofstede (Herberg genaamd “De Graaf van Buren”) in het Kerkquartier (akte 178) Op 13 juni 1777 verkoopt hij 2 morgen land in Heeswijk (Not. Akte 79 uit Utrecht). A-VII-b Andris Jansz. Lam, zoon van Jan Petersen Lam (de oude)(A-VI-b) en Geretie Andriesen, is gedoopt in Hilversum op 15 februari 1694 en overleden in Hilversum en begraven in Laren op 5 maart 1755. Hij trouwt twee maal, en wel: a) met Anna Teunisse. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Antonius Andries Lam, geboren in 1722. b) met Hendrikje Teunis. Uit dit huwelijk zijn geboren: 2 Peter Andreas Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren in het jaar 1723. 3 Jan Andreas Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 13 januari 1726. Volgt A-VIII-b 4 Aeltie Andriesse Lam. Zij trouwt op 26 november 1746 met Lambertus Wisselingh.8e generatie A-VIII-a Wilhelmus (Willem) Jansz. Lam, gedoopt op 12 juli 1729 als de zoon van Jan Dircksz Lam (A-VII-a) en en Tijmetje Schonk, trouwde op 3 juni 1753 in Hilversum met Jannetie Jans den Ouden. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Klaesie Lam, gedoopt in Hilversum op 20 april 1754 2 Aldagondis Lam, gedoopt op 6 oktober 1755 in Hilversum. 3 Teunis Lam, gedoopt in Hilversum op 24 september 1758. Hij was getrouwd met Grietje Willems Andriessen. 4 Anna Lam. Gedoopt op 14 augustus 1761 in Hilversum en overleden op 5 juni 1822 in Hilversum. Zij was gehuwd met Hendrik Harmenze Vos, geboren vóór 1822. Anna was landbouwster van beroep. A-VIII-b Jan Andreas Lam, ook wel Jan Andrieszen, zoon van Andries Jansz. Lam (A-VII-b) en Hendrikje Teunis, is geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 13 januari 1725. Hij is overleden in Hilversum op 18 oktober 1780. Trouwen deed hij twee maal, en wel: a) met Petertje Pieters. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Petrus Jansen Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 24 juli 1749. 2 Gerarda Jans Andriesen Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 29 december 1750. Zij was in +/- 1775 getrouwd met Jacob Jacobse de Jong, geboren in +/- 1749. 3 Fijtie Jans Andriesen Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Eemnes op 29 april 1753. b) op 11 oktober 1750 in Laren met de in 1729 in Hilversum geboren Tijmetje Lamberts Stam, geboren in 1729, dochter van Lammert Willemsen Stam en Nelletien Jans van der Wal. Uit dit huwelijk zijn geboren: 3 Herrickje Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 10 maart 1751. Zij is in Hilversum overleden op 5 juni 1822. 4 Tijmen Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 31 maart 1752. 5 Nelletje Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 24 september 1753. Zij was getrouwd met Cornelis Jacobsz. Mosterman 6 Andries Jansz. Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 9 juni 1756. Volgt A-IX-a 7 Hendrickje Lam, geboren in 1760. 8 Peter Jans Lam, geboren in 1763. 9 Lambert Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 10 augustus 1769, is overleden in 1794. *** In de 18e eeuw zijn er 2 zeer grote branden in Hilversum geweest. Hierdoor waren de mensen eigenlijk gedwongen om alle kerkelijke zaken, geboorte, doop, huwelijk en overlijdensaangiften in de omliggende plaatsen te doen. Dit werd dus gedaan in o.a Laren, Bussum, en zelfs Naarden. Hier de feiten. 1725: Grote brand die bijna geheel Hilversum verwoest. 60 Woningen gingen verloren. 1766: 25 juni grote brand, die opnieuw bijna geheel Hilversum verwoest. 157 woningen gingen verloren, alsmede de Grote kerk met pastorie, rechthuis (oude raadhuis) en dorpsschool. Brand ontstond in de vetsmelterij van slager Hartog Michielse Levie aan de Groest 110.9e generatie A-IX-a Andries Jansz. Lam, zoon van Jan Andreas Lam (A-VIII-a) en Tijmetje Lamberts Stam, is geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 9 juni 1756. Hij is in Hilversum overleden op 15 januari 1814. Hij is 2 maal in het huwelijk getreden, en wel met: a) op 2 mei 1777 in Hilversum met Bertha Willems Floor, dochter van Willem Cornelissen Floor en Willemtje Teunis Bollebacker, is geboren in het jaar 1749. Dit huwelijk vond plaats voor schout en schepenen. Bertha is overleden op 28 juli 1789 in Hilversum. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Pieter Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 17 augustus 1777. 2 Jabik (Jacob) Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 23 augustus 1778 en overleden vóór augustus 1782. 3 Tijmentie Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 26 juli 1779 en overleden aldaar op 9 september 1822 4 Jan Andreas Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 30 september 1780. Volgt A-X-a 5 Jabic (Jacob) Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 16 augustus 1782. 6 Cornelis Lam, geboren in Hilversum op 5 december 1784 en overleden vóór april 1786. 7 Cornelis Lam, geboren in Hilversum op 6 april 1786. 8 Thimothea (Tijmentie) Lam, geboren in Hilversum op 30 november 1788. b) op 16 november 1791 in Laren met Hendrikje Mosterman. Uit dit huwelijk zijn geboren: 9 Petrus (Peter) Lam, gedoopt in Hilversum op 27 maart 1792. 10 Aleydis (Aeltje) Lam, gedoopt in Hilversum op 3 februari 1795 en overleden in Hilversum op 20 april 1859. Zij was in Hilversum getrouwd op 14 februari 1821 met de in 1798 in Hilversum geboren Pieter Elfers, zoon van Willem Elfers en Trijntje Alberda. Pieter is in Hilversum overleden op 20 juni 1858. 11 Willem Lam, gedoopt in Hilversum op 28 augustus 1797. Volgt A-X-b10e generatie A-X-a Jan Andreas Lam, zoon van Andries Jansz. Lam (A-IX-a) en Bartha Willemze Floor, is geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 30 september 1780. Hij is in Hilversum overleden op 9 september 1822. Jan ging in ondertrouw op 23 oktober 1804 en trouwde op 7 november 1804 in Hilversum met de op 21 oktober 1771 in Laren geboren Jannetje Rijkse Fokker (van Laren). Zij was de dochter van Rijk Jansz. Fokker en Trijntie Aardze Rijn. Jannetje is in Hilversum overleden op 13 juli 1857. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 1 Lamberta Lam, gedoopt op 11 september 1805 in Hilversum en overleden aldaar 21 maart 1853. Zij trouwde twee keer, en wel: a) op 11 mei 1825 met Pieter Boelhouwer, geboren 25 juni 1801 in Hilversum. Hij was de zoon van Pieter Boelhouwer en Neeltje van Tricht. Pieter is vóór 1851 overleden. Lamberta was spinster en Pieter wever. b) op 2 januari 1851 met Hendrik Vlug, geboren in Laren op 23 april 1808. Hij was de zoon van Hendrik Vlug en Botje Jansdr. Bus. 2 Catharina (Trijntje) Lam, gedoopt op 21 november 1806 in Hilversum en overleden in 1806. 3 Catharina (Trijntje) Lam, gedoopt in Hilversum op 11 maart 1808 en overleden vóór oktober 1809. 4 Catharina (Trijntje) Lam, gedoopt op 17 oktober 1809 in Hilversum en overleden in 1814. 5 Rijkje Lam, gedoopt in Hilversum op 22 februari 1811 en overleden op 5 september 1872 aldaar. Zij trouwde op 13 mei 1829 in Hilversum met Johannes (Jan)(van) Klaver(en), gedoopt op 13 mei 1807 in Hilversum als zoon van Klaas (van) Klaver(en) en Lammertje Fokker. Jan is overleden in HIlversum op 11 september 1872. Zij was spinster en hij boerenknecht. 6 Andries Lam, geboren in Hilversum op 10 maart 1813 en overleden 1 augustus 1873. Volgt A-XI-a 7 Gosewijn Lam, geboren in Hilversum op 29 juni 1815 en overleden op 30 mei 1843. Volgt A-XI-b 8 Jan Lam, geboren in Hilversum op 16 september 1817 en overleden op 11 oktober 1817. 9 Trijntje Lam, geboren in Hilversum op 17 september 1819 en overleden op 23 februari 1820. 10 Jan Lam, geboren in Hilversum op 28 december 1820 en overleden op 11 januari 1821. A-X-b Willem Lam, zoon van Andries Jansz. Lam (A-IX-a) en Hendrikje Mosterman, is in Hilversum gedoopt op 28 augustus 1797 en dar ook overleden op 4 december 1847, 50 jaar oud. Hij trouwde op 6 december 1826 in Hilversum met Trijntje van Lansum (ook Lansen, Lansem en Lansing), 22 jaar oud en geboren in Hilversum op 22 augustus 1805. Zij was de dochter van Teunis van Lansum en Greetje van Gog. Trijntje is overleden op 25 juli 1874 in Hilversum. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Geertje Lam, geboren op 27 februari 1828 en overleden op 22 maart 1828. 2 Hendrik Lam, geboren op 29 mei 1829. Hij was wever van beroep en is altijd ongehuwd gebleven. 3 Geertruida Lam, geboren op 25 oktober 1832 en overleden op 16 maart 1833. 4 Willem Lam, geboren op 1 februari 1834. Volgt A-XI-c 5 Geertruida Lam, geboren op 6 december 1835. Zij trouwde in Hilversum op 4 juli 1860 met de op 19 april 1829 aldaar ook geboren Hendrik Voorhaar. Hij was de zoon van Willem Voorhaar en Maria van Aken. Willem, slachter van beroep, is op 20 februari 1897 in Hilversum overleden. Geertruida is overleden in Hilversum op 25 april 1913. 6 Andries Lam, geboren op 11 februari 1838 en overleden op 13 september 1838. 7 Lambertus Lam, geboren op 15 mei 1840 en overleden op 30 mei 1840. 8 Jannetje Lam, geboren op 11 september 1841 en overleden op 14 december 1941. 9 Teunis Lam, geboren op 17 april 1843. Volgt A-XI-d 10 Aaltje Lam, geboren op 15 juni 1846. Zij is overleden in Soest op 2 januari 1927. Trouwen deed ze 3 keer, steeds in Hilversum, en wel met: a) op 18 november 1868 met Gijsbert Roete, geboren in Laren op 1 mei 1821 en zoon van Arie Roete en Zwaantje Bakker. Hij was eerder weduwnaar van Jannetje Hom en Niesje Melis. Gijsbert is overleden op 14 oktober 1874. b) op 16 augustus 1876 met Dirk van Rooijen, geboren in Hilversum op 10 oktober 1827 en overleden op 22 juli 1892 in Soest. Hij was de zoon van Jan van Rooijen en Jaapje Wikkerman. c) op 27 mei 1893 met Aalt van Woudenberg, geboren in Soest op 24 oktober 1851 en zoon van Hendrik van Woudenberg en Hendrika van der Pol. Aalt is overleden in Soest op 30 april 1934.11e generatie A-XI-a Andries Lam, zoon van Jan Andreas Lam (A-X-a) en Jannetje Rijkse Fokker (van Laren), is geboren in Hilversum op 10 maart 1813 en daar ook overleden op 1 augustus 1873. Andries was tapijtwever van beroep. Hij trouwde daar ook op 16 juli 1834 met de op 15 september 1816 in Hilversum geboren Johanna (Naatje) Hebink, dochter van Willem Hebink en Jannitje Floor. Zij is overleden in Hilversum op 20 september 1891. Ze woonden in de Noorder Kerkstraat, een huis bestaande uit verschillende woningen gelegen achter de Kerkstraat (bevolkingsregister deel 5, fol. 943). Nu is er de HEMA gevestigd. Volgens het bevolkingsregister woonden hier buiten zijn eigen familie ook nog Anna Rijssel van Laar, Klaas Korrel, Rijk Tabak, en Steventje Veen. Uit dit huwelijk zijn allen in Hilversum geboren: 1 Jansje Lam, geboren op 1 mei 1835 en overleden op 1 april 1917 in Hilversum, was daar ook op 15 september 1858 getrouwd met Gerrit Bollebakker, geboren in Hilversum op 26 januari 1829. Hij was de zoon van Jan Bollebakker en Amalia Voorhaar. Jansje was spinster en Gerrit wever. Gerrit is op 23 april 1907 in Hilversum overleden. 2 Jan Lam, geboren op 27 augustus 1836 en overleden op 17 mei 1837. 3 Jansje Lam, geboren op 19 december 1837 en overleden op 28 februari 1838. Ondanks het feit, dat haar oudere zuster ook Jansje (1) heette en nog in leven was, hebben ze haar toch dezelfde naam gegeven. Dit kwam vaker voor, daar er bepaalde verplichtinen waren om een kind te vernoemen naar bepaalde familieleden. 4 Johanna Lam, geboren op 24 februari 1840. Zij is overleden in Hilversum op 21 mei 1896. Ook zij was in Hilversum getrouwd op 4 oktober 1865 met de aldaar ook op 21 december 1839 geboren Harmanus de Jong, zoon van Arie de Jong en Jannetje Hazelaar. Johanna was spinster en Harmanus wever. Later is hij tapijthandelaar geworden. 5 Jan Lam, geboren op 30 juni 1842. Volgt A-XII-a 6 Willem Lam, geboren op 20 september 1844. Volgt A-XII-b 7 Barend Lam, geboren op 11 juni 1847. Volgt A-XII-c 8 Trijntje Lam, geboren op 11 juni 1847. Zij is in Hilversum overleden op 13 mei 1875. 9 Antonia Lam, geboren op 7 mei 1849 is na 2 dagen op 9 mei 1849 reeds overleden. 10 Albertus Lam, geboren op 28 maart 1851 is na 2 dagen op 30 maart overleden. 11 Goossen Lam, geboren op 28 maart 1851 is ook na 2 dagen op 30 maart overleden. 12 Goossen Lam, geboren op 15 juli 1852. Volgt A-XII-d 13 Antonia (Teuntje) Lam, geboren op 18 november 1855, is overleden op 11 februari 1856. 14 Rijk Lam, geboren op 20 juli 1859. Volgt A-XII-e A-XI-b Gosewijn Lam, zoon van Jan Andreas Lam (A-X-a) en Jannetje Rijkse Fokker (van Laren), is geboren op 29 juni 1815 in Hilversum en daar ook overleden op 30 mei 1843. Hij is in Hilversum getrouwd op 26 augustus 1840 met de daar op 17 maart 1819 geboren Hendrika (Heintje) Triebels, dochter van Hendrikus Triebels en Hendrika Kas. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Jannetje Lam, geboren in Hilversum op 14 juni 1841, is daar ook overleden op 14 januari 1845. 2 Heintje Lam, geboren op 13 november 1842 in Hilversum, is daar overleden op 17 maart 1876. Zij is daar op 26 juni 1867 getrouwd met Albert Wiegers, geboren in Hilversum op 26 november 1843 en zoon van Jan Wiegers en Jacoba Schaapherder. Hij is, na het overlijden van zijn vrouw, hertrouwd met Aaltje Brouwer. Albert is in Hilversum overleden op 28 januari 1922. Heintje was spinster en Albert wever. A-XI-c Willem Lam, zoon van Willem Lam (A-X-b) en Trijntje van Lansum, is geboren in Hilversum op 1 februari 1834, is ook in Hilversum overleden op 11 april 1902. Hij was daar ook getrouwd, en wel op 1 juni 1859 met Marretje Dekker, geboren in Hilversum op 11 november 1926. Zij was de dochter van Willem Dekker en Anna Korrel. Zij was eerder gehuwd geweest met Steven Fokker. Marretje is op 7 december 1902 in Hilversum overleden. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Willem Lam, in Hilversum geboren op 19 november 1863. Volgt A-XII-f 2 Gerritje Lam, ook zij is in Hilversum geboren op 9 oktober 1871, doch reeds overleden op 19 januari 1873. A-XI-d Teunis Lam, zoon van Willem Lam (A-X-b) en Trijntje van Lansum, is in Hilversum geboren op 17 april 1843, komt al op 37 jarige leeftijd op 2 september 1880 in Hilversum te overlijden. Hij trouwde op 4 mei 1870 in Hilversum met Anna Lam (B-II-b-5), dochter van Willem Lam (B-II-b) en Fijtje Kas. Anna is geboren in Hilversum op 24 augustus 1835. Zij was geen directe bloedverwant. Het is mogelijk dat de takken A en B verre familie van elkaar zijn. Uit hun huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Trijntje Lam, geboren op 30 september 1871 en overleden op 16 maart 1872. 2 Fijtje Lam, geboren op 18 november 1873 3 Willem Lam, geboren op 29 augustus 1875 en overleden op 9 september 1875. 4 Willem Lam, geboren op 16 februari 1879 en overleden op 2 juli 1880.12e generatie A-XII-a Jan Lam, is geboren in Hilversum op 30 juni 1842. Hij was de zoon van Andries Lam (A-XI-a) en Johanna (Naatje) Hebink. Jan, wever van beroep, is overleden in Hilversum op 17 augustus 1906. Trouwen deed hij hier ook op 1 juni 1870 met Roelofje Vlug, dochter van Hendrik Vlug en Evertje Wiegers, geboren op 8 januari 1839 in Hilversum. Roelofje is overleden in Hilversum op 30 mei 1909. Uit dit huwelijk zijn allen in Hilversum geboren: 1 Johanna Lam, geboren op 23 mei 1871, is overleden op 17 november 1874. 2 Hendrik Lam, geboren op 17 oktober 1872, is overleden op 6 december 1874. 3 Andries Lam, geboren op 28 januari 1874. Van hem is mij verder niets bekend. 4 Eva Lam, geboren op 18 april 1876, is in 1956 overleden. Zij was getrouwd met Jacobus van den Brink, geboren in Laren op 4 oktober 1884 en zoon van Mijns van den Brink en Wijmje de Jonge. Het huwelijk werd voltrokken in Hilversum op 11 september 1909. Jacobus is in Hilversum overleden op 1 januari 1948. 5 Johanna Lam, geboren op 3 december 1878, is overleden op 6 april 1879. 6 Hendrik Lam, geboren op 12 november 1881. Volgt A-XIII-a A-XII-b Willem Lam, geboren in Hilversum op 20 september 1844 is overleden aldaar op 28 september 1921. Hij was de zoon van Andries Lam (A-XI-a) en Johanna (Naatje) Hebink. In Hilversum is hij ook in het huwelijk getreden, en wel op 21 juli 1869 met de op 15 maart 1846 ook daar geboren Willempje van ’t Veld, dochter van Willem van ’t Veld en Marretje Korrel. Zij is overleden op 18 november 1916. Willem is begonnen als wever en later was hij goud-en zilversmid van beroep geworden. *** In 1890 woonde hij op de Kampstraat 7. Daar is in ieder geval zijn dochter Johanna (de tweede) geboren. Ook is daar zijn kleinzoon Willem overleden. Hij was de zoon van zijn zoon Willem. De Kampstraat loopt van de Leeuwenstraat naar de Prins Bernhardstraat. Oorspronkelijk liep deze straat langs een vroegere weide met de naam “De Wei”, ook wel “De Nieuwe Kamp”. Het woord “kamp” betekende eigenlijk een omheind stuk weiland, waar het gezamenlijke vee stond en de paarden werden gestald. In 1852 liet fabrikant Gerrit Fransz. Veen , tot welzijn der Armen van de Rooms Katholieke gemeente te Hilversum, aan de Kampstraat 52 huisjes bouwen, die elk in een boogvenster boven de deur een witgeschilderde ijzeren afbeelding van een schaap hadden, zodat dit complex ‘Schapenkamp’ werd genoemd. Het waren drie lange rechthoekig opelkaar gebouwde rijen, die een ruim plein (de vroegere wei) omsloten. In het midden waren twee pompen, een gemetselde mestkuil, en een paar gemakken voor gemeenschappelijk gebruik en enige bleekveldjes. Er woonden voornamelijk wevers. De slechtere woningen deden 8 stuivers per maand aan huur, de betere zestien. Volgens dr. van de Hengelzijn deze huizen, althans de Nieuwe Kamp, gebouwd voor de thuisarbeid, niet voor de gezondheid. Men komt hier door de voordeur in een atelier van 4 bij 4,5 meter, waarin plaats is voor twee weefgetouwen die alle ruimte beslaan. Daarachter ligt de huiskamer die even groot is. Daarvan wordt 3,6 vierkante meter in beslag genomen door 2 bedsteden (1,8m x 1,3m). Verder een kast, tevens ingang tot de kelder, 0,9 meter. De schoorsteen beslaat nog 0,5 meter. Uiteindelijk blijft een leefruimte van 11,5 meter om in te leven. De 52 woningen van Gerrit Fransz. Veen bestonden uit 32 uitgesproken slechte en 20 nauwelijks betere panden. De vertekken in de betere zijn 12,5 meter, de slechtere maximaal 3,8 meter. Het vertek wordt verlicht door het gegoten boogvenster van 1,4 bij 0,65 meter, uiteraard als het luik open is. De frisse lucht komt door een tuimelruitje in de boog van 0.02 m groot. Het andere vertek heeft 8 ruitjes van 0.1 meter. Dit woonvertek wordt bijna geheel door de bedstede in beslag genomen. De vloer is van steen en tot de trap naar de afgeschoten zolder dient een ladder. In 1860 wordt het complex woningen geschonken aan de R.K. Armenzorg, met als voorwaarde dat ze nimmer aan aan slordige gezinnen, personen van slecht gedrag, of aan mensen die van bedelen hun beroep maken mochten worden verhuurd. Het Korte Achterom valt samen met het deel van de huidige Koninginne weg tussen Stationsstraat en Schoolstraat. Tot 1883 heette het volgens het stratenboekje gedeeltelijk Huizereind. Omdat de Groest vroeger veel wateroverlast kende, meed men deze en nam ‘Het Achterom’. Bij de aanleg van de Schapenkamp werd de oorspronkelijke bebouwing gesloopt. Een deel van het Acherom werd omgedoopt tot Schapenkamp. Uit dit huwelijk zijn allen in Hilversum geboren: 1 Willem Lam, geboren op 5 mei 1870. Volgt A-XIII-b 2 Andries Lam, geboren op 27 november 1871 en overleden op 12 december 1872 3 Marretje Lam, geboren op 19 september 1873. Zij trad op 23 juni 1915 in Hilversum in het huwelijk met de op 17 juni1862 in Berghem geboren Hendrikus Clabbers, zoon van Franciscus Cornelis Christianus Clabbers en Maria Anna Droomers. Hendrikus was weduwnaar van Nicolasina van Gemert en was herbergier van beroep. 4 Andries Lam, geboren op 13 december 1875. Volgt A-XIII-c 5 Johanna Lam, geboren op 22 juni 1878 en overleden op 18 juli 1878 6 Johanna Lam, geboren op 29 juni 1879 en overleden in 1948. Zij trouwde op 23 april 1902 in Hilversum met Joseph Mols, geboren op 18 juni 1878 in Hilversum. Hij was de zoon van Johannes Josephus Mols en Wijgertje Poort. Joseph was wever van zijn beroep. 7 Christiaan Lam, geboren op 23 oktober 1881. Volgt A-XIII-d 8 Gerrit Lam, geboren op 9 februari 1884 is reeds op 21 februari 1884 overleden. 9 Hendrik Lam, ook geboren op 9 februari 1884. Volgt A-XIII-e 10 Wilhelmina Lam, geboren op 21 juni 1886, trouwt op 25 september 1920 in Hilversum met de op 4 augustus 1884 in Bussum geboren Hendrikus Ernst, zoon van Lambertus Ernst en Dirkje Hilger. Hendrikus was houtbewerker van beroep. 11 Johanna Lam, geboren op 18 februari 1890 en in Oss overleden op 11 augustus 1970. Zij was getrouwd met de op 9 februari 1886 in Berghem geboren Franciscus Leonardus Bokmans, zoon van Lambertus Bokmans en Petronella van Schaijk. Leonardus is overleden in Oss op 21 januari 1969. A-XII-c Barend Lam, is geboren op 11 juni 1847 in Hilversum, en daar ook overleden op 20 december 1938. Hij was de zoon van Andries Lam (A-XI-a) en Johanna (Naatje) Hebink. Hij trouwde hier ook op 8 september 1875 met Klaasje Kas, geboren in Hilversum op 3 november 1849. Zij was de dochter van Willem Kas en Johanna (Jansje) Wildenburg. Klaasje is in Hilversum overleden op 5 mei 1890. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Johanna Lam, geboren op 25 juli 1876 en overleden op 16 augustus 1876. 2 Willem Lam, geboren op 12 oktober 1877. Volgt A-XIII-f 3 Andries Lam, geboren op 11 december 1878. Van hem is mij verder niets bekend. 4 Jansje Lam, geboren op 10 maart 1880 is overleden op 8 april 1880. 5 Rika Lam, geboren op 22 mei 1881 is overleden op 10 juni 1881. 6 Karel Lam, geboren op 11 april 1884 is overleden op 19 december 1884. 7 Rika Lam, geboren op 15 mei 1885, is overleden in Hilversum op 11 maart 1950. Zij trouwde in Hilversum op 2 november 1912 met Gerardus Heerschop, geboren in Weesperkarspel in 1884 als de zoon van Peter Heerschop en Mijntje Blankensteijn. 8 Catharina Lam, geboren op 24 juli 1886 en overleden op 26 september 1886. 9 Johanna Lam, geboren op 28 september 1888 en overleden op 17 november 1889. A-XII-d Goossen Lam, zoon van Andries Lam (A-XI-a) en Johanna (Naatje) Hebink, is in Hilversum geboren op 15 juli 1852. Hij trouwde in Hilversum op 9 juni 1875 met Alida Tabak, geboren in Hilversum op 7 september 1854 als de dochter van Jan Tabak en Willemijntje Esman. Goossen is in Baarn overleden op 27 december 1937, alhoewel ze in Rotterdam woonden. Alida was toen al overleden (waarschijnlijk in Rotterdam.) Uit dit huwelijk zijn geboren: In Hilversum: 1 Andries Lam, geboren op 22 november 1875. Van hem is mij verder niets bekend. 2 Jan Lam, geboren op 9 december 1876 en overleden op 30 augustus 1877. 3 Jan Lam, geboren op 29 december 1877. Volgt A-XIII-g 4 Johanna Lam, geboren op 28 september 1879 en overleden op 8 maart 1880. 5 Wilhelm Lam, geboren op 6 oktober 1880 en overleden vóór oktober 1881. 6 Wilhelm Lam, geboren op 17 oktober 1881. Volgt A-XIII-h 7 Bernhard Lam, geboren op 5 mei 1883 en overleden op 22 juli 1883. 8 N.N. Lam, levenloos geboren dochter op 15 februari 1884. 9 Wilhelmina Lam, geboren op 7 april 1885 In Rotterdam / Kralingen: 10 Johanna Lam, geboren op 31 mei 1886 en oveleden op 24 juni 1887. 11 Johanna Lam, geboren op 23 oktober 1887 en overleden op 26 juni 1889. 12 Timo Lam, geboren op 23 november 1888 en overleden op 3 juli 1889. 13 Timo Lam, geboren op 18 november 1889 en overleden op 2 september 1890. 14 Gerardus Goossen Lam, geboren op 21 februari 1891. Volgt A-XIII-i 15 Bernardus Lam, geboren op 15 mei 1892 en overleden op 29 augustus 1892. 16 Bernardus Lam, geboren op 17 juli 1893. Van hem is mij verder niets bekend. A-XII-e Rijk Lam, zoon van Andries Lam (A-XI-a) en Johanna (Naatje) Hebink, is in Hilversum geboren op 20 juli 1859. Hij trouwde op 12 mei 1880 in Hilversum met de 23 jarige Johanna Wilhelmina Furnée, geboren in Amsterdam, en dochter van Alexander Furnée en Agatha Maria Reuter. Rijk is vóór 1896 overleden en Johanna is op 25 november 1896 in Amsterdam hertrouwd met Willem Hendrik van der Vlugt. Kinderen uit dit huwelijk zijn me niet bekend. A-XII-f Willem Lam, zoon van Willem Lam (A-XI-c) en Marretje Dekker, is in Hilversum geboren op 19 november 1863 en trouwt 2 maal, en wel met: a) op 16 november 1892 in Utrecht met Bartha Rietbergen, geboren in Doorn op 5 maart 1860 als dochter van Dirk Rietbergen en Agatha Boelage. b) op 26 mei 1923 in Hilversum met de daar op 20 april 1885 geboren Johanna Maria van Velsen, dochter van Gerrit van Velsen en Johanna Frederika Nieuwenhuizen. Willem was postbesteller van beroep.13e generatie A-XIII-a Hendrik Lam, zoon van Jan Lam (A-XII-a) en Roelofje Vlug, is in Hilversum geboren op 12 november 1881 en daar ook overleden op 15 april 1956. Ook werd er in Hilversum getrouwd, en wel op 20 mei 1925 met de daar ook op 3 januari 1894 geboren Jacoba Does. Zij was de dochter van Nicolaas Does en Betje van ’t Veldt. Zij was de weduwe van Johan Hendrik van den Brander. Jacoba is in Hilversum overleden op 17 januari 1972. Hendrik was schilder en later machinebankwerker. Kinderen uit dit huwelijk zijn: 1 Jan Lam, geboren op 24 februari 1926 in Hilversum en overleden op 5 mei 1989 aldaar. 2 Eva Lam, geboren op 27 september 1927 in Hilversum en in Laren overleden op 13 maart 2010. A-XIII-b Willem Lam, zoon van Willem Lam (A-XII-b) en Willemijntje van ’t Veld is geboren op 5 mei 1870. Qua werk was hij fabrieksarbeider. Hij trouwde 2 maal, en wel: a) in Hilversum op 22 juni 1898 met Jacoba van Os, geboren aldaar op 15 november 1870 als de dochter van Lammert van Os en Catharina Timmer. Jacoba is in Hilversum overleden op 22 januari 1911. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Christina Lam, geboren op 14 mei 1899. Zij trouwt in Hilversum op 16 november 1921 met Gerrit Jan Veldwijk, geboren in Rhenen op 13 april 1894 en zoon van Jan Dirk Veldwijk en Gerritje Larenkamp. Gerrit Jan was metselaar van beroep. 2 Willem Lam, geboren op 28 februari 1901 en overleden op 5 mei 1901. 3 Lambertus Lam, geboren op 12 februari 1902. Volgt XIV-a 4 Wilhelmina Lam, geboren op 12 december 1903. 5 Johanna Elisabeth Lam, geboren op 11 november 1905. Zij trouwde in Laren (NH) op 2 september 1936 met Karel Cornelis Grob, chauffeur van beroep, geboren 15 oktober 1908 in Laren (NH). Hij was de zoon van Karel Cornelis Grob en Maria Vos. Karel is overleden in Maartensdijk op 27 maart 1985. 6 Willem Lam, geboren op 10 februari 1907 en overleden op 25 december 1907. 7 Marie Lam, geboren op 22 maart 1908 8 Cornelia Lam, geboren op 20 juli 1909 en overleden op 13 oktober 1910. b) in Nederhorst den Berg op 30 januari 1914 met Anna Gerardina Catharina Scheepmaker, geboren aldaar op 3 november 1868 als dochter van Gerardus Scheepmaker en Jaantje Besemer. Anna is overleden op 20 maart 1943 in Hilversum. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. A-XIII-c Andries Lam, zoon van Willem Lam (A-XII-b) en Willemijntje van ’t Veld, is geboren op 13 december 1875. Hij kwam daar ook te overlijden, en wel op 1 mei 1923. Toen woonde hij op de "Korte Achterom 23. Andries had verschillende beroepen in zijn leven, en wel: spoelder, wever en later stoker op de gasfabriek in Hilversum. Hij trouwde daar ook op 7 november 1903 met de ook daar op 30 november 1875 geboren Neeltje Wiegers, dochter van Gerrit Wiegers en Lamberta de Rijk. Zij overleed in Hilversum op 10 januari 1934. In 1915 woonde Andries met Neeltje en kinderen, en Lammert, Gerrit en Albert Wiegers, op Korte Achterom 23. Hij woonde voordien tweede Oosterstraat 57. (o.a. in 1901) Volgens het stratenboek dankt deze straat haar naam aan de ligging in Oost Hilversum en liep van de Havenstraat naar de Koningsstraat. Het vormde samen met de Nieuwstraten de eerste uitbreiding van Hilversum buiten de eeuwenoude historische bebouwde kom. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Willem Lam, geboren op 9 januari 1905. Volgt A-XIV-b 2 Gerrit Lam, geboren op 26 april 1907. 3 Lamberta (Berta) Lam, geboren op 17 mei 1908, is overleden op 6 juli 1992. Zij was op 26 november 1958 in Hilversum gehuwd met Willem Hendrik Verweij, werkmeester en touwbaas bij een weverij, geboren in Hilversum op 27 augustus 1898. Hij was de zoon van Gregorius Verweij en Gesina Johanna Heidentrijk. Willem Hendrik is overleden op 19 juli 1968 in Ostenrode am Harz (D). 4 Wilhelmina Lam, geboren op 18 september 1909 en overleden op 19 juli 1910. 5 Wilhelmina Lam, geboren op 6 juni 1910 en overleden op 5 augustus 1911. 6 Johan Lam, geboren op 14 december 1911. Volgt A-XIV-c 7 Christiaan Lam, geboren 12 november 1913 (aktedatum) en overleden 10 september 1985. 8 Albertus Lam, geboren in 1915. 9 Willemijntje Lam, geboren in 1917 en overleden in 2005. A-XIII-d Christiaan Lam, geboren op 23 oktober 1881. Hij was de zoon van Willem Lam (A-XII-b) en Willemijntje van ’t Veld. Christiaan is op vrij jonge leeftijd al overleden, en wel in Hilversum op 8 februari 1917. Hij was in Hilversum op 21 augustus 1909 getrouwd met Johanna Henzen, geboren aldaar op 26 april 1881 en dochter van Johannes Henzen en Mietje Bonsel. Uit dit huwelijk: 1 Johannes Lam, geboren in Hilversumop 31 maart 1914 (aktedatum) en overleden aldaar op 14 november 1918. A-XIII-e Hendrik Lam, geboren in Hilversum op 9 februari 1884. Hij was de zoon van Willem Lam (A-XII-b) en Willemijntje van ’t Veld. Hendrik is op 6 mei 1911 in Hilversum getrouwd met de omstreeks 1880 in Steenwijk geboren Johanna Margrieta Wesselson, dochter van Wessel Wesselson en Aafje de Vos. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Wessel Lam, geboren op 6 september 1913 (aktedatum) in Hilversum, en daar overleden op 27 mei 1914. A-XIII-f Willem Lam, zoon van Barend Lam (A-XII-c) en Klaasje Kas, is geboren op 12 oktober 1877 in Hilversum. Willem is op 7 juli 1909 in Rotterdam getrouwd met de in 1878 in Sinzig (Pruisen)(D) geboren Maria Anna Leinicker, dochter van Peter Leinicker en Gertrud Mollbach. Uit dit huwelijk: 1 Willemina Maria Lam, geboren in Rotterdam op 10 oktober 1909 en overleden in Kortenhoef op 6 september 1996. A-XIII-g Jan Lam, zoon van Goossen Lam (A-XII-d) en Alida Tabak, is in Hilversum geboren op 29 december 1877. Jan trouwde op 3 augustus 1904 in Rotterdam met de aldaar op 3 juli 1882 geboren Johanna Elizabeth Gravekamp, dochter van Hendrik Gravekamp en Johanna Elizabeth Wilschut. Uit dit huwelijk zijn allen in Rotterdam geboren: 1 Hendrik Lam (geboren Gravekamp), geboren in Rotterdam op 25 april 1904 en erkend door de ouders bij het huwelijk op 3 juli 1882. Hij is ook in Rotterdam overleden op 29 oktober 1908. 2 Jan Lam, geboren op 23 oktober 1905 en overleden op 17 november 1905. 3 Alida Johanna Elizabeth Lam, geboren op 17 oktober 1906 is op 2 september 1931 in Rotterdam in het huwelijk getreden met de ook hier op 1 oktober 1904 geboren Teunis Martinus Noordegraaf, zoon van Teunis Noordegraaf en Dirkje Nonner. 4 Gerard Lam, geboren op 19 december 1907. 5 Johanna Elizabeth Lam, geboren op 3 juli 1909 en overleden op 11 maart 1910. 6 Jan Lam, geboren in Rotterdam op 31 januari 1911. Volgt A-XIV-d A-XIII-h Wilhelm Lam, zoon van Goossen Lam (A-XII-d) en Alida Tabak, is in Hilversum geboren op 17 oktober 1881. Hij trouwde op 29 november 1905 in Rotterdam met de aldaar op 9 augustus 1882 geboren Anna Jacquelina Elisabeth Weber, dochter van Willem Lodewijk Weber en Elisabeth Margaretha Sarus. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Wilhelmina Lam, geboren in Rotterdam op 16 februari 1906. Zij trouwde op 2 maart 1927 met de in 1904 in Vlissingen geboren Jacob Plansoen, zoon van Jacob Lourens Plansoen en Pieternella Johanna den Hollander. A-XIII-i Gerardus Goossen, zoon van Goossen Lam (A-XII-d) en Alida Tabak, is in Kralingen (Rotterdam) geboren op 21 februari 1891. . Hij trouwde in Rotterdam op 26 november 1913 met de aldaar op 13 mei 1891 geboren Wilhelmina van Ouwerkerk, dochter van Roelof Lucas van Ouwerkerk en Johanna Hanssen. Kinderen uit dit huwelijk zijn nog niet openbaar, dus aan mij niet bekend.14e generatie A-XIV-a Lambertus Lam, zoon van Willem Lam (XIII-b) en Jacoba van Os, is in Hilversum geboren op 12 februari 1902 en overleden in Laren op 27 juni 1989. Hij ging in ondertrouw op 23 augustus en trad in het huwelijk in Laren op 30 augustus 1929 met G.M. Bus. Lambertus was kleermaker van beroep. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Willem Lambertus Johannes Lam, geboren in Laren op 29 december 1930. Volgt XV-a 2 Antonie Johannes Gijsbertus Lam, ook in Laren geboren op 20 december 1935. A-XIV-b Willem Lam, zoon van Andries Lam (A-XIII-c) en Neeltje Wiegers, is geboren in Hilversum op 9 januari 1905. Hij trouwde op 3 februari 1932 in Soest met de in 1912 in Utrecht geboren Johanna Geertruida van ’t Klooster, dochter van Jan van ’t Klooster en Gerarda Westerveld. Willem is in Laren overleden op 2 mei 1979. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Andreas Wilhelm Lam, geboren op 2 december 1932. 2 Johanna Geertruida Lam, geboren op 24 maart 1942 (datum akte) en overleden op 23 augustus 1944. A-XIV-c Johan Lam, zoon van Andries Lam (A-XIII-c) en Neeltje Wiegers, is geboren op 14 december 1911 in Hilversum en aldaar ook overleden op 23 september 1978. Hij trouwde ook in Hilversum op 22 september 1938 met de ook daar op 14 november 1914 geboren Hendrika Johanna (Riek) Kok. Zij is in Hilversum overleden op 7 mei 1984. Johan was loodgieter van beroep. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 een zoon (1939), getrouwd, 2 kinderen 2 een dochter (1940-1945) 3 een zoon (1945) 4 een dochter (1947) 5 een dochter (1950) 6 een dochter (1956) A-XIV-d Jan Lam, geboren in Rotterdam op 31 januari 1911 als zoon van Jan Lam (XIII-g) en Johanna Elizabeth Gravekamp, is in Rotterdam overleden op 22 november 1972. Hij trouwde in Rotterdam op 25 augustus 1937 met de aldaar op 13 oktober 1909 geboren Anna Maria Agatha (Ans) Helder. Zij was de dochter van Nan Helder en Agatha (Agaat) Baerveldt. Ans is in Rotterdam overleden op 13 december 1994. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Hans (Nan) Lam, geboren op 8 oktober 1943 in Rotterdam. Volgt A-XV-b 15e generatie XV-a Willem Lambertus Johannes Lam, geboren in Laren op 20 december 1930 als zoon van Lambertus Lam (XIV-a) en G.M. Bus, boekhouder van beroep, is overleden in Laren op 25 november 2003. Hij was getrouwd met A.M. Bouma. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Lambertus Maria Lam, geboren in Laren op 27 januari 1960. Volgt XVI-a 2 Maria Christina Lam, geboren in Laren op 24 augustus 1962. 3 Lykele Joseph Lam, geboren in Laren op 23 augustus 1963. 4 Gijsberta Maria Lam, geboren in Laren op 2 februari 1966. A-XV-b Hans (Nan) Lam, geboren in Rotterdam op 8 oktober 1943 als zoon van Jan Lam (A-XIV-d) en Anna Maria Agatha (Ans) Helder, is in Rotterdam gehuwd op 2 augustus 1967 met Katharina Marti, geboren op 4 januari 1950 in de Zwitserse plaats Sumiswald. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Patricia Lam, geboren in Rotterdam op 3 september 1967. Dit huwelijk heeft niet lang stand gehouden, want in 1969 is dit huwelijk ontbonden. Zijn 2e huwelijk was in 1970 met de in Rotterdam op 29 september 1940 geboren Sonja Muller. Uit dit huwelijk is geboren: 2 Hans Lam, geboren in Rotterdam op 12 oktober 1972. Volgt A-XVI-b Ook dit huwelijk heeft geen stand gehouden, want in 1979 is dit huwelijk ook ontbonden. Sinds 20 maart 1979 woont hij samen met de op 12 april 1955 geboren Irene Malvina Grisél. 16e generatie A-XVI-a Lambertus Maria Lam, zoon van Willem Lambertus Johannes Lam (XV-a) en A.M. Bouman, is geboren in Laren op 27 januari 1960. Hij werkt in de ITC-telecom. Hij is getrouwd in Weesp op 26 juni 1990 met J.M. de Mooij. Uit dit huwelijk: 1 Eline Rozemarijn Lam, geboren in Amsterdam op 13 november 1991. 1 Marius Liek Jeroen Lam, geboren in Amsterdam op 15 februari 1994.. A-XVI-b Hans Lam, geboren in Rotterdam op 12 oktober 1972 als zoon van Hans (Nan) Lam (A-XV-b) en Sonja Muller. Hij heeft een relatie met Masja de Rover, geboren in Haarlem op 22 juli 1975.****************************Tak - B - Bij deze tak B en de volgende tak C bestaat er een grote kans, dat deze stammen gerelateerd zijn, daar mij niet bekend is wie de vader van Berendt (B-I) is. De vader van Jan (C-I) is wel bekend. Dit is Jacob Lam. Zowel Berendt als ook Jan zijn getrouwd met de zusters Aeltje en Stijntje Hendrickze Focker. Zolang mij niet bekend is of Barendt en Jan broers zijn, behandel ik deze takken als de takken B en C. Mocht iemand mij hierover uitsluitsel kunnen geven, hoor ik dat natuurlijk graag. B-I Barendt Lam, geboren in het jaar 1732, is op 26 augustus 1757 in Laren in het huwelijk getreden met Aeltje Hendrickse Focker, geboren rond 1740. Zij was de dochter van Hendricus Gooszens Focker en Margaretha Tijmensz Majoor. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Hendrick Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 16 maart 1758. Hij is waarschijnlijk overleden vóór juli 1759. 2 Henricus (Hendrik) Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 12 juli 1759. Volgt B-II 3 Annetje Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 17 juli 1760. 4 Bernardus Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 24 juli 1761.2e generatie B-II Hendrik Lam, zoon van Barend Lam (B-I) en Aeltje Hendrikckse Focker, is geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 12 juli 1759 en getrouwd in ?? met Maria (H)erremeijs Speldebos. Maria is waarschijnlijk geboren in Maastricht of daar in de buurt. Hendrik was soldaat van beroep, zodat het goed mogelijk is, dat hij daar gelegerd is geweest. Ook is hij in Friesland geweest, want daar zijn 2 kinderen geboren. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Bernardus (Barend) Lam, geboren in Leeuwarden en gedoopt op 28 augustus 1790. Volgt B-III-a 2 Hermanus Lam, ook geboren in Leeuwarden en daar gedoopt op 14 juni 1792. 3 Aaltje Lam, gedoopt in Hilversum op 21 april 1797, samen met haar tweelingbroer. 4 Willem Lam, ook gedoopt in Hilversum op 21 april 1797. Volgt B-III-b 5 Maria Lam, gedoopt in Hilversum op 27 november 1798. 6 Aleijdis (Aaltje) Lam, gedoopt in Hilversum op 10 januari 1800. 7 Jannetje Lam, geboren in Hilversum in het jaar 1803, is overleden op 31 maart 1863. Zij trouwde op 8 september 1841 in Hilversum met Johannes Franciscus Scholten, in Amsterdam geboren op 14 oktober 1813 als zoon van Johannes Franciscus Scholten en Johanna van Slooten. Jannetje was spinster en Johannes wever. Hij is op 30 mei 1872 in Hilversum overleden. 8 Bernardus Lam, gedoopt in Hilversum op 13 januari 1805. 9 Simon Lam, geboren in Hilversum in 1806/1807. Volgt B-III-c 3e generatie B-III-a Bernardus (Barend) Lam, zoon van Hendrik Lam (B-II) en Maria (H)erremeijs Speldebos, geboren in Leeuwarden en daar gedoopt op 28 augustus 1790, is in Hilversum op 18 augustus 1818 getrouwd met Jannetje de Boer, oud 25 jaar en geboren op 6 april 1792 in Hilversum als de dochter van Joost de Boer en Hendrikje van Laren. Barend was wever van beroep. Barend is overleden op 6 augustus 1862 in Hilversum en Jannetje op 8 november 1873 Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Hendrikje Lam, geboren op 13 maart 1819. Zij is overleden op 28 oktober 1888 in Hilversum. Zij is op 1 november 1843 in Hilversum getrouwd met de aldaar op 8 december 1814 geboren Huibert Koppel, zoon van Teunis Koppel en Gerritje van Smorenburg. Hendrikje was spinster en Huibert wever van beroep. Hij is overleden op 22 juli 1881 in Hilversum. 2 Hendrik Lam, geboren op 5 oktober 1820 is reeds op 16 december 1820 in Hilversum overleden. 3 Hendrik Lam, geboren op 31 december 1821. Volgt B-IV-a 4 Joseph (Jan), geboren op 4 februari 1823. Volgt B-IV-b 5 Albertus Lam, geboren op 29 april 1825. Volgt B-IV-c 6 Willem Lam, geboren op 1 maart 1828. Hij trouwt op 13 juli 1859 met de ook in Hilversum op 11 juli 1835 geboren Aartje de Jong, dochter van Arie de Jong en Jansje Hazelaar. Aartje is op 1 maart 1885 overleden, en Willem, wever van beroep, is overleden op 27 april 1910. Of zij kinderen hadden is mij niet bekend. 7 Marritje Lam, geboren op 12 juni 1833, trouwt in Hilversum op 5 mei 1858 met de alhier op 15 oktober 1832 geboren Willem de Jong, zoon van Jan de Jong en Trijntje de Birk. Willem is in Hilversum overleden op 8 augustus 1883. Marritje was spinster en Willem wever. Marritje is in Hilversum overleden op 30 mei 1903. 8 N.N. Lam, levenloze dochter geboren en overleden op 2 mei 1835 in Hilversum B-III-b Willem Lam, zoon van Hendrik Lam (B-II) en Maria (H)erremeijs Speldebos, is gedoopt in Hilversum op 21 april 1797 samen met zijn tweelingzusje Aaltje. Hij trouwde hier op 18 oktober 1826 met de ook rond 1798 in Hilversum geboren Fijtje Kas, dochter van Willem Kas en Anna Smit. Willem was van beroep wever en Fijtje spinster. Willem is overleden in Hilversum op 27 november 1867. Fijtje was reeds overleden op 8 maart 1866. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen in Hilversum geboren: 1 Hendrik Lam, geboren op 23 september 1827, is in Hilversum overleden op 11 oktober 1827. 2 Anna Lam, geboren op 23 november 1828, is overleden in Hilversum op 5 januari 1829. 3 N.N. Lam, levenloos geboren zoon op 8 oktober 1832. 4 Anna Lam, geboren op 4 mei 1834 is overleden op 30 augustus 1834 in Hilversum. 5 Anna Lam, geboren op 24 augustus 1835 en overleden na 1905, trouwt twee maal, en wel: a) Op 4 mei 1870 in Hilversum met de alhier op 17 april 1843 geboren Teunis Lam, zoon van Willem Lam en Trijntje van Lansum. Anna was dienstbode en Teunis kalfakker. Teunis is overleden op 2 september 1880 in Hilversum. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. (zie onder tak A-XI-d) b) Op 7 september 1881 in Hilversum met Arie Eiking, geboren in Hilversum op 6 juni 1839. Hij was de zoon van Elbert Eiking en Pietje Tabak. Arie is in Hilversum overleden op 30 mei 1905. B-III-c Simon Lam, zoon van Hendrik Lam (B-II) en Maria (H)erremeijs Speldebos, is in Hilversum geboren op 4 november 1806, en hier ook overleden op 29 april 1840. Hij trouwt in Hilversum op 18 januari 1837 met de in 1809 in Hilversum geboren Wilhelmina (Mijntje, Meinsje) Kok, dochter van Teunis Kok en Gerritje Bitter. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Gerritje Lam, geboren in Hilversum op 1 juli 1837, is hier ook overleden op 5 mei 1838. 2 Hendrik Lam, geboren op 25 maart 1839 in Hilversum. Hij was daggelder en ongehuwd overleden op 13 augustus 1869. 3 Simon Lam, ook geboren in Hilversum op 17 juli 1840 en hier ook overleden op 1 oktober 1840.4e generatie B-IV-a Hendrik Lam, zoon van Barend Lam (B-III-a) en Jannetje de Boer, is geboren in Hilversum op 31 december 1821. Hij trouwde aldaar op 15 december 1847 met de op 26 augustus 1822 in Kortenhoef geboren Catharina Theodora Humme, dochter van Hermanus Humme en Elisabeth van Gelderen. Hendrik was kleermaker van beroep en Catharina was baker. Hendrik is in Hilversum overleden op 26 december 1867. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Barend Lam, geboren in Hilversum op 3 augustus 1848. Volgt B-V-a 2 Elisabeth Lam, geboren in Hilversum op 8 september 1849. Zij trouwt op 12 augustus 1874 in Hilversum met de op 26 februari 1847 in ’s Graveland geboren Frederik Baar, zoon van Jan Baar en Anna Hilger. Fred was metselaar. B-IV-b Joseph (Jan) Lam, zoon van Barend Lam (B-III-a) en Jannetje de Boer, is geboren in Hilversum op 4 februari 1823 en overleden op 1 november 1881 aldaar. Hij was in Hilversum in het huwelijk getreden op 19 oktober 1870 met Theodora van Raaij, ook hier geboren, en wel op 6 januari 1841. Zij is in Hilversum overleden op 19 maart 1883. Zij was de dochter van Willem van Raaij en Mietje van Smorenburg. Joseph was wever en Theodora dienstbode. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Mietje Lam, geboren op 18 april 1872. Zij trouwt op 21 februari 1894 in Hilversum met de ook daar op 8 oktober 1871 geboren Jan Dekker, wever, en zoon van Jacob Dekker en Klaasje Bitter. 2 Jannetje Lam, geboren op 4 juni 1873, is overleden op 30 juni 1874. 3 Jansje Lam, geboren op 23 februari 1876, is overleden op 3 september 1876. 4 Willem Lam, geboren op 16 oktober 1877. Volgt B-V-b 5 Bertha Lam, geboren op 23 augustus 1881, is overleden in Bussum. Zij was op 5 augustus 1903 in Hilversum getrouwd met Bartholomeus Egbertus Majoor, geboren in Bussum op 19 januari 1879. Hij was de zoon van Hendrik Majoor en Antonia Dorrestein. Bartholomeus was chocolade-bewerker. B-IV-c Albertus Lam, zoon van Barend Lam (B-III-a) en Jannetje de Boer, is geboren op 29 april 1825 en overleden op 5 februari 1909 in Amersfoort. Trouwen deed hij op 9 juni 1852 in Hilversum met Fijtje de Birk, geboren in Hilversum op 1 december 1826 als de dochter van Pieter de Birk en Grietje Steenbeek. Zij is in Hilversum overleden op 16 augustus 1874. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Barend Lam, geboren 2 juli 1853. Volgt B-V-c 2 Rijkje Lam, geboren 30 maart 1856, is overleden op 10 december 1856. 3 Pieter Lam, geboren 25 januari 1858. Volgt B-V-d 4 Jan Lam, geboren 11 maart 1860, is overleden op 2 juli 1860. 5 Rijkje Lam, geboren 13 juni 1861, trouwt in Oosterhout op 29 oktober 1903 met de daar op 3 mei 1868 geboren Johannes Adrianus Bakx, metselaar, en zoon van Huijbert Bakx en Dingena Flipsen. 6 Barend Lam, geboren 26 oktober 1863, is overleden op 19 december 1868. 7 Mietje Lam, geboren 13 juli 1869, is overleden in Heerlen op 6 juli 1925. Zij trad in het huwelijk op 2 februari 1923 in Nieuwenhagen met de timmerman Hendrik Franciscus Stoffers. Hij was geboren in Wessem op 3 februari 1868 als zoon van Willem Stoffers en Gertrudis Silkens. Hendrik was weduwnaar van Hubertina Martina Houben. 8 Hendrik Lam, geboren 25 december 1870, is overleden op 27 augustus 1871.5e generatie B-V-a Barend Lam, geboren in Hilversum op 3 augustus 1848 als zoon van Hendrik Lam (B-IV-a) en Catharina Theodora Humme, trouwt in Hilversum op 7 mei 1873 met Maria Margaretha Bijlard, ook geboren in Hilversum op 1 januari 1851. Zij was de dochter van Pieter Bijlard en Margaretta Johanna Alders. Beroepshalve pasten ze goed bij elkaar, want Barend was kleermaker en Maria was naaister. Barend is op 16 juni 1874 in Hilversum overleden, en Maria is later overleden op 13 maart 1875. Zij hadden samen 1 kind, en wel: 1 Margaretha Johanna Lam, geboren in Hilversum op 9 april 1874. Zij is in Hilversum overleden op 18 december 1950. Of zij gehuwd is geweest is mij niet bekend. B-V-b Willem Lam, geboren in Hilversum op 16 oktober 1877, was de zoon van Joseph Lam (B-IV-b) en Theodora van Raaij. Hij trouwde in Hilversum op 31 augustus 1901 met Grietje Winkelman, ook geboren in Hilversum op 28 december 1878. Zij was de dochter van Rijk Winkelman en Janna Reuvenkamp. Uit dit huwelijk zijn alle kinderen in Hilversum geboren, en wel: 1 Grietje Lam, geboren op 8 oktober 1896 als Grietje Winkelman. Zij is erkend bij het huwelijk van haar ouders op 31 augustus 1901. 2 Rijk Lam, geboren als Rijk Winkelman op 11 december 1898 en ook erkend bij het huwelijk. Hij is getrouwd in Hilversum op 6 februari 1924 met Johanna van Vanno, geboren in het jaar 1898 in Hilversum of in Oldenzaal. Zij was de dochter van Gerrit van Vanno en Barta Berendina van Diesen. Rijk was van beroep opperman. 3 Gerrit Lam, geboren in het jaar 1901. Volgt B-VI-a 4 Theodora Lam, geboren op 10 mei 1902. Zij trouwde in Hilversum op 27 oktober 1928 met Johannes Gerardus Verweij, geboren in Utrecht op 14 juni 1897, en hij was de zoon van Wouterus Gerardus Verweij en Johanna van Putten. Johannes was sigarenmaker van beroep. Hij is in Zaandam overleden op 16 mei 1940. Theodora is later overleden. 5 Jan Lam, geboren op 22 mei 1903. Hij trad op 19 januari 1924 in het huwelijk met Gerritje Remmerdina Backhaus, geboren in 1904 of 1905 in Hilversum, en ze was de dochter van Hendrik Backhaus en Jannigje Bouhuis. Van beroep was Jan schipper. 6 Maria Lam, geboren op 29 augustus 1904, is overleden op 11 juni 1905. 7 Willem Lam, geboren in april 1906, is overleden op 15 september 1906. 8 Joseph Lam, geboren in juni 1907, is overleden op 24 april 1908. 9 Janna Lam, geboren in het jaar 1908. Zij trouwde op 7 juli 1928 in Hilversum met Theodor Gerhard van Laar, geboren in het jaar 1906 in Bochholt (D) als de zoon van Heinrich van Laar en Bernhardina Henrina Ulting. Theodor was schilder van beroep. 10 Johannes Jan Lam, geboren in juli 1911, is overleden op 19 november 1911. B-V-c Barend Lam, geboren 2 juli 1853 in Hilversum. Hij was de zoon van Albertus Lam (B-IV-c) en Fijtje de Birk. Barend is in Hilversum in het huwelijk getreden met de aldaar ook op 30 oktober 1851 geboren Geertruida Bitter, dochter van Jacob Bitter en Cornelia Isarin. Ze woonden tussen 1890 en 1920 in Herpen en tussen 1920 en 1930 in Steenbergen. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Jacob Lam, geboren 16 januari 1877. Volgt B-VI-b 2 Lambertus Lam, geboren op 22 januari 1878, en is overleden op 14 februari 1878. 3 Sophia Lam, geboren op 22 januari 1878, is overleden op 31 juli 1878. 4 Cornelia Lam, geboren op 27 januari 1879, is overleden op 30 juni 1879 5 Mina Lam, geboren op 10 maart 1880, is overleden op 21 mei 1880 6 Lambertus Lam, geboren op 21 augustus 1881, is overleden op 21 februari 1883 7 Pieter Lam, geboren op 9 september 1882, is overleden op 22 oktober 1882 8 Cornelia Lam, geboren op 11 februari 1885. Zij is op 29 augustus 1917 in Amsterdam gehuwd met de aldaar in 1891 geboren Julius Marinus Smids, zoon van Gerardus Smids en Aleida Gerharda Ebeskamp. Julius was huisschilder van beroep. 9 Sophia Lam, geboren op 3 maart 1886, is overleden op 12 mei 1898. 10 Rika Lam, geboren op 17 mei 1887, is overleden op 14 juni 1887 11 Johanna Lam, geboren op 18 januari 1889, is overleden op 23 juli 1889 12 Pieter Barend Lam, geboren op 29 oktober 1890 in Utrecht, is in Hilversum overleden op 8 januari 1891. 13 Cornelis Lam, geboren op 19 november 1891 14 Mina Johanna Lam, geboren op 13 oktober 1893, is overleden in Uitgeest op 18 januari 1940. Zij trad in het huwelijk op 8 februari 1918 in Ubach over Worms met Jan de Jonge, geboren in Kuinze op 4 september 1887 als de zoon van Jan de Jonge en Aaltje Kobus. Hij is vóór 1939 overleden. Zij trad voor de tweede maal in het huwelijk op 16 februari 1939 in Uitgeest met de daar op 7 mei 1882 geboren Jan van der Eng. Hij was de zoon van Leendert van der Eng en Elisabeth Brasser. Jan is in Uitgeest overleden op 24 maart 1958. 15 N.N. Lam, op 3 januari 1895 levenloos geboren zoon B-V-d Pieter Lam, geboren 25 januari 1858 in Hilversum. Hij was de zoon van Albertus Lam (B-IV-c) en Fijtje de Birk. Trouwen deed Pieter in Hilversum op 18 mei 1881 met Marretje van Velsen, geboren op 1 augustus 1853 als dochter van Heintje van Velsen. De vader was onbekend. Pieter is in Hilversum overleden op 2 oktober 1937 en Marretje was daar reeds overleden op 28 januari 1905. Of er uit dit huwelijk kinderen zijn geboren is mij niet bekend.6e generatie B-VI-a Gerrit Lam, zoon van Willem Lam (B-V-b) en Grietje Winkelman, is geboren in het jaar 1901. Hij trad 2 maal in Hilversum in het huwelijk, en wel: a) op 16 november 1921 met Wilhelmina Lustig, geboren in Hilversum in het jaar 1904 als de dochter van Evert Lustig en Evertje van Lunteren. Zij zijn gescheiden op 26 juli 1923 (scheidingsakte) naar vonnis van de rechtbank in Amsterdam op 6 april 1923. b) op 19 januari 1924 met Josina Kooijman, geboren in Utrecht in het jaar 1904 als de dochter van Gerrit Kooijman en Naatje Pot. B-VI-b Jacob Lam, is geboren in Hilversum op 16 januari 1877 als zoon van Barend Lam (B-V-c) en Geertruida Bitter. Hij trouwt op 30 januari 1901 in Zutphen met de aldaar op 20 mei 1881 geboren Johanna Francisca Krosse, dochter van Gerhardus Krosse en Johanna Pieternella Puster. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Gerardus Barend Lam, geboren in Zutphen in 1901/1902. Volgt B-VII-a 2 N.N. Lam, op 30 december 1902 levenloos geboren zoon. 3 Barend Ferdinand Lam, geboren op 14 maart 1904 in Hilversum, en daar ook overleden op 25 november 1904. 4 Johanna Geertruida Lam, geboren in Hilversum op 12 oktober 1905. 5 Barend Ferdinand Lam, geboren in Zutphen op 2 december 1906. Volgt B-VII-b 6 Maria Lam, in Zutphen geboren in september of oktober 1911 en daar ook overleden op 12 februari 1912. 7 Maria Lam, geboren in Zutphen in september 1914 en daar ook overleden op 1 februari 1916.7e generatie B-VII-a Gerardus Barend Lam, zoon van Jacob Lam (B-VI-b) en Johanna Francisca Krosse, is geboren in het jaar 1901/1902. Hij trouwt op 31 mei 1923 in Zwolle met de in 1903 aldaar geboren Lubberta ter Horst, dochter van Jurrianus ter Horst en Lubbegjen Meulink. Gerardus was netwerker van beroep. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Johanna Lubberta Lam, geboren in Zwolle op 18 december 1923. 2 Lubberta Lam, geboren in Zutphen op 1 juni 1932. 3 Gerardus Jacobus Lam, geboren in 1947. Volgt B-VIII-a B-VII-b Barend Ferdinand Lam, geboren in Zutphen op 2 december 1906 als zoon van Jacob Lam (B-VI-b) en Johanna Francisca Krosse, trouwt op 19 november 1933 in Delft met de op 21 februari 1911 in Rotterdam geboren Grietje Rauchbaar, dochter van Johannes Rauchbaar en Metje Bok. Barend Ferdinand heeft nog een poosje in Den Helder gewoond, waar hij als boerenknecht was ingeschreven.8e generatie B-VIII-a Gerardus Jacobus Lam, geboren in Zutphen ? in 1947 als de zoon van Gerardus Barend Lam (B-VII-a) en Lubberta ter Horst. Hij is gehuwd met ? Van beroep is hij verwarmingsmonteur. Uit dit huwelijk: Een dochter en een zoon Erwin. Hij is bouwkundig adviseur. De beroepen van de Hilversumse familie’s, zoals men kan zien in de gegevens op deze pagina, waren voornamelijk wevers, spinners kalfaters, enz. Zij werkten allen in de textiel. De meesten werkten toen thuis in zeer kleine huisjes, waar op 2 kamers van +/- 16 m2 de meestal grote familie moest leven en werken. Vaak stonden er in 1 kamer ook nog 2 weefgetouwen, zodat er weinig of geen leefruimte was. Dit bevorderde, door de slechte higiene en de stoffige ruimte, de gezondheid niet. Er kwamen dus veel longaandoeningen voor. Daar de huizen toen ook nog niet met enige sanitaire voorzieningen waren uitgerust, de behoeften in gezamenlijke latrines en poepdozen buiten de deur gedaan moesten worden, en de resten ergens in het veld op een mestvaalt gestort werd, was het geen wonder dat er epidemieën uitbraken. Ook de medische voorzieningen waren niet optimaal en vaak voor de arbeiders onbetaalbaar. Het is dus een logisch gevolg dat er veel sterfte onder de bevolking was. Ook de kindersterfte was heel erg hoog in de periode van 1850 tot 1900. Daarna is dit alles veel beter geworden.Tak - C – Noot: zie de noot vooraf bij tak B. Mogelijk zijn tak B en C aan elkaar gerelateerd. C-I Jan Jacobsen Lam, zoon van Jacob Lam, is geboren in Hilversum rond 1730. Hij trouwt in Laren op 29 september 1758 met Stijntje Hendriks Focker, geboren vóór 1745. Zij was de dochter van Hendrik Anne Focker en Jannitje Evers. Jan kocht op 31 januari 1769 een akker bouwland op de Heuwelenberg en een akker bouwland aan de Amersfoortseweg. (akte 9-v ORA Hilversum 1769-1772) Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Jacob Lam, is geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 9 september1760. Volgt C-II 2 Hendrick Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 12 december 1766. Hij is in Hilversum overleden vóór juni 1780. 3 Jannetje Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 21 april 1770. 4 Geertie Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 17 juli 1775. 5 Hendrick Lam, geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 24 juni 1780.2e generatie C-II Jacob Lam, zoon van Jan Jacobsz. Lam (C-I) en Stijntje Hendricks Focker, is geboren in Hilversum en gedoopt in Laren op 9 september 1760 en is overleden in Hilversum op 6 augustus 1808. Hij trouwde in Hilversum op 20 mei 1785 met Marretje Smallenburg, geboren in Laren op 8 juni 1757 als de dochter van Pieter Jacobsz. Smallenburg en Anna Esman. Marretje is overleden in Hilversum op 21 juli 1832. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum de volgende kinderen geboren: 1 Jan Lam, gedoopt op 8 maart 1786. Volgt C-III-a 2 Petrus Lam, gedoopt op 19 februari 1788, is overleden vóór april 1792. 3 Anna Lam, gedoopt op 3 februari 1790. Volgt C-III-b 4 Petrus Lam, gedoopt op 29 april 1792 5 Klaasje Lam, gedoopt op 30 juni 1794, is overleden in Laren op 15 november 1856. Zij trad op 12 februari 1825 in Laren in het huwelijk met Willem Brouwer, gedoopt aldaar op 9 april 1804. Hij was de zoon van Cornelis Brouwer en Klaasje Steur. Willem, spinner van beroep, is in Laren overleden op 14 februari 1877. Voor haar huwelijk met Willem had zij al een kind, en wel Jacob Lam, geboren in Hilversum op 5 mei 1821. Volgt C-III-c 6 Lammert Lam, is gedoopt op 19 september 1796. Volgt C-III-d 7 Christina (Stijntje) Lam, gedoopt op 12 januari 1800, trouwt in Hilversum op 21 mei 1825 met de in 1796 in Loosdrecht geboren Aart Soeck. Aart was de zoon van Dirk Soeck en Trijntje Bollebakker. Hij is op 29 september 1859 in Hilversum overleden. Stijntje was spinster en Aart liep daar in de omgeving rond als schaapherder. Stijntje is in Hilversum overleden op 5 juli 1858. Waarschijnlijk heeft Stijntje vóór haar huwelijk al een kind gekregen, en wel: Aartje Lam, geboren op 11 februari 1825 en overleden op 26 februari 1825. 3e generatie C-III-a Jan Lam, gedoopt op 8 maart 1786, zoon van Jacob Lam ( C-II ) en Marretje Smallenburg, trouwt met Willempje van den Berg, geboren in Hoogland in het jaar 1774 als de dochter van Gijsbert van den Berg en Mietje Teunisse. Jan is overleden in Hilversum op 15 december 1827 en Willempje op 27 februari 1845. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Gijsbertus Lam, gedoopt op 6 juni 1806, is overleden vóór september 1810. 2 Jacob Lam, gedoopt op 28 februari 1809, is overleden op 17 april 1830. 3 Gijsbert Lam, gedoopt op 6 september 1810. Volgt C-IV-a 4 Jan Lam, geboren op 9 juli 1813. Volgt C-IV-b C-III-b Anna Lam, dochter van Jacob Lam ( C-II ) en Marretje Smallenburg, is gedoopt op 3 februari 1790. Zij was spinster van beroep. Anna is ongehuwd overleden in Laren op 21 oktober 1855. Vermoedelijk heeft ze toch 2 kinderen gekregen, en wel: 1 Jacob Lam, geboren op 19 november 1819 in Hilversum en overleden op 27 november 1819. 2 Hendrik Lam, geboren in Hilversum op 24 januari 1824. Volgt C-IV-c C-III-c Klaasje Lam, dochter van Jacob Lam ( C-II ) en Marretje Smallenburg, gedoopt op 30 juni 1794, is overleden in Laren op 15 november 1856. Zij trad op 12 februari 1825 in Laren in het huwelijk met Willem Brouwer, gedoopt aldaar op 9 april 1804. Hij was de zoon van Cornelis Brouwer en Klaasje Steur. Willem, spinner van beroep, is in Laren overleden op 14 februari 1877. Voor haar huwelijk met Willem had zij al een kind, en wel: 1 Jacob Lam, geboren in Hilversum op 5 mei 1821. Volgt C-IV-d C-III-d Lammert Lam, geboren in het jaar 1795 of 1796, zoon van Jan Lam ( C-II ) en Marretje Smallenburg, trouwt in Hilversum op 31 juli 1822 met de in Amersfoort geboren Johanna Hamersveld, dochter van Gijs Hamersveld en Willemina Vivieé. Bij hun huwelijk hebben ze 1 kind gewettigd. Lammert is in Hilversum overleden op 1 september 1950. Uit dit huwelijk zijn allen in Hilversum geboren: 1 Willemijntje Lam, geboren op 15 september1822, is overleden in Hilversum op 16 november 1903. Zij trouwde in Hilversum op 6 november 1872 met de op 12 november 1817 in Amersfoort geboren Arie van Daatselaar, zoon van Jan Arisse Daatselaar en Jannetje Jansse Kuijer. Arie is overleden op 19 april 1887 in Hilversum. 2 Jacob Lam, geboren op 10 oktober 1824. volgt C-IV-e 3 Hendrica Lam, geboren op 13 januari 1827. 4 Gijsbert Lam, geboren op 9 november 1828 is overleden op 15 september 1829. 5 Gijsbert Lam, geboren op 8 november 1829. volgt C-IV-f 6 Willem Lam, is geboren op 24 juni 1832, en is overleden op 13 januari 1834. 7 Jan Lam, is geboren op 21 augustus 1833 en overleden op 16 januari 1841. 8 Marritje Lam, is geboren op 21 augustus 1835 en overleden op 18 mei 1843. 9 Stijntje Lam, is geboren op 18 augustus 1837 en overleden op 10 september 1837.4e generatie C-IV-a Gijsbert Lam, geboren in Hilversum op 6 september 1810 . Hij was de zoon van Jan Lam (C-III-a) en Willempje van den Berg. Hij trouwt in Zeist op 10 februari 1838 met de op 6 oktober 1814 in Benschop geboren Maria Vonk, dochter van Theunis Vonk en Gerrigje van Velpen. Gijsbert is overleden in Hilversum op 23 mei 1873, en Maria is op 22 februari 1888 overleden. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Gerritje Lam, geboren op 26 maart 1839, is overleden op 27 maart, slechts 1 dag oud. 2 Jan Lam, geboren op 8 augustus 1840. Volgt C-V-a 3 Gerretje Lam, geboren op 14 september 1842, is op 31 januari 1891 in Rijnsaterswoude overleden. Zij trad op 14 oktober 1876 in het huwelijk met Lourens de Wagenaar, weduwnaar van Johanna Elsgeest, geboren in Rijnsaterswoude op 6 oktober 1833 als de zoon van Jan de Wagenaar en Eva Schoo. Lourens is overleden in Rijnsaterswoude op 6 oktober 1898. 4 Willemijntje Lam, geboren op 6 maart 1846 en overleden op 11 augustus 1923 in Hilversum, is op 28 november 1877 in Hilversum getrouwd met Antonius Zieltjens. Hij is alhier geboren op 26 april 1847, en was de zoon van Willem Zieltjens en Maria Kroon. Antonius is overleden op 2 januari 1923 in Hilversum. Hij was wever van beroep en zij spinster. 5 Stijntje Lam, geboren op 13 februari 1853 en overleden op 25 november 1888, is in het huwelijk getreden in Hilversum met de ook hier op 20 januari 1857 geboren Lammert Wiegers. Hij was de zoon van Jan Wiegers en Geertje Veen. Lammert is overleden na 1888. Beiden werkten in de textiel, hij als wever en zij als karpettenzoomster. C-IV-b Jan Lam, geboren in Hilversum op 9 juli 1813. Ook hij was een zoon van Jan Lam (C-III-a) en Willempje van den Berg. Jan, slachter van beroep, is in Hilversum overleden op 8 augustus 1884. Hij trouwde ook in Hilversum op 3 oktober 1832 met de 26 jarige in Hilversum geboren Johanna Vos, dochter van Jan Vos en Helena Tecke. Johanna is op 2 september 1872 in Hilversum overleden. Uit dit huwelijk zijn allen in Hilversum geboren: 1 Willemijntje Lam, geboren op 1 mei 1833, is overleden op 5 oktober 1872. Zij was getrouwd in Hilversum op 22 augustus 1860 met Hermanus Andriessen, geboren op 5 april 1835 en zoon van Jacob Andriessen en Neeltje van Dijk. Zij was naaister en hij wever van beroep. Hermanus is in Utrecht overleden op 12 december 1881. 2 Jan Lam, geboren op 17 juni 1835 is overleden op 23 juni 1835. 3 Helena Lam, geboren op 12 juli 1836 is overleden op 18 juli 1836. 4 Jan Lam, geboren op 3 juni 1838 is overleden op 10 juni 1838. 5 Jan Lam, geboren op 4 september 1839 is overleden op de zelfde dag nog. 6 N.N. Lam, levenloos geboren op 25 augustus 1840. C-IV-c Hendrik Lam, geboren in Hilversum op 24 januari 1824 als zoon van Anna Lam (C-III-b) en vader onbekend. Hendrik is overleden in Hilversum op 18 augustus 1892. Hij trouwde ook in Hilversum op 15 mei 1850 met Neeltje van Zanten, geboren in Hilversum op 5 juli 1830 als de dochter van Jacob van Zanten en Matje Boel. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Anna Lam, geboren op 10 oktober 1850 en overleden op 14 februari 1851. 2 Margaretha (Marretje) Lam, geboren op 1 februari 1852 en overleden op 29 april 1852. 3 Jacob Lam, geboren op 31 maart 1853 en overleden op 30 april 1854. 4 Anna Lam, geboren op 25 februari 1855 en overleden op 25 maart 1856. 5 Jacob Lam, geboren op 6 januari 1857 en overleden op 16 januari 1857. 6 N.N. Lam, levenloos geboren zoon op 31 januari 1858. 7 Jacob Lam, geboren op 29 januari 1860 en overleden op 21 oktober 1939. Volgt C-V-b 8 Johannes Lam, geboren op 8 februari 1861 en overleden op 23 juni 1861. 9 Johannes Lam, geboren op 2 mei 1862 en overleden op 24 juli 1862. 10 Anna Lam, geboren op 4 december 1863 is overleden op 31 mei 1903. 11 N.N. Lam, levenloos geboren zoon op 2 januari 1865. 12 Abraham Lam, geboren op 9 juli 1866 en overleden op 9 juli 1867. 13 Marritje Lam, geboren op 25 november 1867 is overleden op 16 augustus 1868. 14 N.N. Lam, levenloos geboren zoon op 5 juli 1869. 15 Maria Lam, geboreen op 30 september 1870 en overleden op 28 december 1895. Zij is getrouwd in Hilversum op 1 juli 1891 met Willem Bavelaar, geboren op 18 november 1867 in Leiden als Willem Massaar. Hij is bij het huwelijk van zijn ouders op 22 juli 1876 op 9 jarige leeftijd pas geecht. Hij was de zoon van Johannes (Jan) Bavelaar en Clara Maria (Klaartje) Massaar en is op 11 mei 1935 in Utrecht overleden. 16 Jannetje Lam, geboren op 4 augustus 1872 en overleden op 11 juni 1873. 17 N.N. Lam, levenloos geboren zoon op 20 oktober 1874. C-IV-d Jacob Lam, geboren in Hilversum op 5 mei 1821 als zoon van Klaasje Lam (C-III-c) en een onbekende vader. Jacob is overleden in Laren op 16 juli 1883. Hij trad in het huwelijk in Laren op 9 mei 1851 met de daar op 10 juni 1824 geboren Gerritje Smit, dochter van Gijsbert Smit en Gerritje Vos. Gerritje is in Laren overleden op 16 juli 1874. Uit dit huwelijk zijn in Laren geboren: 1 Willem Lam, geboren op 9 mei 1852. Hij trouwt 2 maal, en wel: a) op 5 januari 1888 in Weesp met de op 21 februari 1847 in Bussum geboren Evertje Schimmel, dochter van Gerrit Schimmel en Petronella Werkhoven. Zij was de weduwe van Gerardus Thomas Steur. Evertje is overleden in Weesperkarspel op 30 maart 1893. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. b) op 12 januari 1898 in Weesp met de op 23 oktober 1848 geboren Jannetje van de Brug, dochter van Willerm van de Brug en Hendje Eibergen. Zij was de weduwe van Jacob Burgstede. Willem en Jannetje zijn gescheiden op 18 maart 1903. Uit dit huwelijk zijn mij ook geen kinderen bekend. 2 Gerritje Lam, geboren op 3 juli 1853 en overleden op 17 mei 1854. 3 Gijsbert Lam, ook geboren op 3 juli 1853 en overleden op 10 juni 1854. 4 Klaasje Lam, geboren op 13 juli 1854 en overleden op 8 december 1854. 5 Gerritje Lam, geboren op 7 augustus 1855 en overleden op 27 augustus 1855. 6 Klaas Lam, geboren op 12 januari 1857 en overleden op 13 mei 1857. 7 N.N. Lam, levenloos geboren dochter op 14 mei 1858. 8 Gerritje Lam, geboren op 20 mei 1859 en overleden op 7 mei 1860. 9 Gijs lam, geboren op 2 juli 1861 en overleden op 10 oktober 1861. 10 Gijsbertus Lam, geboren op 26 september 1863 en overleden op 20 juni 1882. C-IV-e Jacob Lam, geboren in Hilversum op 10 oktober 1824, was de zoon van Lammert Lam (C-III-d) en Johanna Hamersveld. Hij trouwde hier ook op 29 januari 1859 met Gijsbertje Smallenburg, geboren in Hilversum op 14 september 1837. Zij was de dochter van Matthijs Smallenburg en Jannetje Brouwer. Jacob, machinist van beroep, is overleden op 13 mei 1892 in Hilversum. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Lambertus Lam, geboren op 6 september 1859. Volgt C-V-c 2 Matthijs Lam, geboren op 31 oktober 1860. Volgt C-V-d 3 Jannetje Lam, geboren op 26 maart 1863, is overleden op 15 februari 1873. 4 Jacob Lam, geboren 8 oktober 1864, is overleden op 22 december 1872. 5 Anna Lam, geboren op 30 november 1866, is vóór 1868 overleden. 6 Anna Lam, geboren in 1868, is overleden op 4 maart 1875. 7 Abraham Lam, is geboren op 21 december 1868. Volgt C-V-e 8 Martijntje Lam, is geboren op 31 juli 1871, is overleden op 18 juli 1873. 9 Jacob Lam, geboren op 11 december 1873. Volgt C-V-f 10 Gijs Lam, geboren op 9 juli 1875, is overleden op 10 oktober 1875. 11 Gijsbertus Lam, geboren op 19 september 1876, is ongehuwd in Zeist overleden op 12 juli 1952. 12 Johannes Lam, geboren op 29 juni 1878, is overleden op 28 september 1878. 13 Jansje Lam, geboren op 3 september 1879. Zij trouwt op 7 juni 1902 met de in 1876 in Amersfoort geboren Marinus Kraan. Hij was de zoon van Paulus Kraan en Maria van Naarden. Marinus was opperman. 14 Johannes Lam, geboren op 28 maart 1883. Volgt C-V-g C-IV-f Gijsbert Lam, in Hilversum geboren op 8 november 1829. Hij was de zoon van Lammert Lam (C-III-d) en Johanna Hamersveld. Gijsbert is overleden op 11 mei 1901 in Hilversum. Hier was hij ook getrouwd op 14 maart 1855 met de 22 jarige Maria Albers, dochter van Albert Albers en Antonia Janssen. Gijbert was opperman van beroep. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Lammert Lam, geboren op23 november 1854 en overleden op 28 november 1855. 2 Teuntje Lam, is geboren op 20 december 1856. Zij is in Hilversum in het huwelijk getreden op 1 oktober 1879 met de op 29 maart 1852 in Hilversum geboren Cornelis van Reenen, zoon van Evert van Reenen en Mietje Brouwer. Teuntje is in Hilversum overleden op 31 december 1920 en Evert was reeds op 20 maart 1919 in Noordwijkerhout overleden. 3 Lambertus Lam, geboren op 27 november 1859, is overleden op 22 oktober 1869. 4 N.N. Lam, levenloze zoon geboren op 26 mei 1861. 5 N.N. Lam, levenloze tweelingdochter geboren op 26 mei 1861. 6 Johanna Lam, geboren op 17 maart 1863, is op 8 maart 1884 in Hilversum getrouwd met de in 1862 in Loenen geboren Willem Brouwer, zoon van Dirk Brouwer en Gerritje de Graaf. Hij is op 19 februari 1941 inAmersfoort overleden. Van beroep was hij landbouwer. 7 N.N. Lam, op 26 februari 1868 levenloos geboren dochter. 8 Bertha Lam, geboren op 9 mei 1873 en overleden op 12 juli 1873. 9 Bertha Lam, geboren op 4 april 1876, trouwt op 1 mei 1895 in Hilversum met de in 1873 in Amsterdam geboren Thomas van Kessel, zoon van Johannes Hendricus van Kessel en Margaretha de Jong. Thomas is in Leiden overleden op 17 juli 1949. Ook bestaat er een overlijdensakte uit Amersfoort.5e generatie C-V-a Jan Lam, zoon van Gijsbert Lam (C-IV-a) en Maria Vonk, is geboren in Hilversum op 8 augustus 1840 en in Laren overleden op 12 december 1901. Hij trouwde in Hilversum op 2 november 1864 met de aldaar op 19 juni 1839 geboren Maria Voorhaar, dochter van Willem Voorhaar en Maria van Aken. Maria is op 12 mei 1916 in Hilversum overleden. Jan was een arbeider, boerenknecht en grondwerker. Uit dit huwelijk zijn allen in Hilversum geboren: 1 Gijsbertus Lam, geboren op 4 februari 1865 is overleden op 3 augustus 1869. 2 Willem Lam, geboren op 19 februari 1867 is overleden op 14 augustus 1869. 3 Mietje Lam, geboren op 29 januari 1869 is overleden op 20 februari 1872. 4 Mietje Lam, is geboren op 17 november 1872. Zij is twee maal in Hilversum in het huwelijk getreden, en wel met: a) Op 17 juni 1896 met Willem Kaspers, geboren in Amersfoort in het jaar 1873 als de zoon van Johannes Kaspers en Johanna van Empelen. Willem is vóór 1909 overleden. b) Op 20 oktober 1909 met Johan Weijer, geboren in het jaar 1879 in Baarderadeel als de zoon van Johannes Johans Weijer en Kaatje Gerbens Kuipers. 5 Willem Lam, geboren op 21 augustus 1875. Volgt C-VI-a 6 Gijsbertus Lam, één van een twee-ling, is geboren op 22 oktober 1877. Volgt C-VI-b 7 Willemina Lam, de andere van de twee-ling, is ook op 22 oktober 1877 geboren. Zij trouwt in Hilversum op 29 november 1905 met Willem de Boer, geboren op 26 november 1868 in Hilversum. Hij was de zoon van Barend de Boer en Jansje Tabak. Willem was metselaar van beroep. 8 Heintje Lam, geboren op 30 april 1880, is in Zandvoort overleden op 11 maart 1960. Zij trad op 26 april 1911 in het huwelijk met de op 4 januari 1885 in Meppel geboren Johannes Antonie Hoffschlag, zoon van Johannes Hoffschlag en Teuntje Kolhof. Zijn beroep was kaasmaker, en hij is in Haarlem overleden op 17 september 1955. C-V-b Jacob Lam, geboren op 29 januari 1860 en overleden op 21 oktober 1939. Hij was de zoon van Hendrik Lam (C-IV-c) en Neeltje van Zanten. Hij trouwde in Hilversum op 21 juni 1884 met de op 16 juli 1861 in Nijkerk geboren Maria van den Hoorn, dochter van Harmen van den Hoorn en Maria Kroon (ook ’t Loon). Maria is precies 1 dag eerder overleden op 20 oktober 1939. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Cornelia Lam, geboren op 28 september 1884 en overleden op 4 april 1894. 2 Maria Harmina Lam, geboren op 24 juni 1886 en overleden op 17 februari 1887. 3 Hermanus Lam, geboren op 13 januari 1888 en overleden op 20 mei 1894. 4 Hendrik Lam, geboren op 29 april 1889. Volgt C-VI-c 5 Maria Lam, geboren op 27 november 1890 en overleden op 31 december 1891. 6 Albertus Lam, geboren op 31 januari 1892 en overleden op 4 juni 1894. 7 Lambertus Lam, geboren op 1 mei 1893 en overleden op 1 juni 1894. 8 N.N. Lam, levenloos geboren zoon op 24 november 1894. 9 Cornelia Hermina Lam, geboren op 17 februari 1896. Zij trouwt op 15 oktober 1919 in Rotterdam met Cornelis van Peet, geboren in Oudewater op 1 oktober 1896 als zoon van Adrianus Isaac van Peet en Elisabeth Hagoort. Cornelia is in Amsterdam overleden op 11 april 1920 10 Hermanus Lam, geboren op 27 maart 1899. Volgt C-VI-d 11 Albertus Lam, geboren op 4 mei 1901 is overleden op 13 maart 1978. Volgt C-VI-e C-V-c Lambertus Lam, geboren op 6 september 1859, zoon van Jacob Lam (C-IV-e) en Gijsbertje Smallenburg, trouwt op 26 april 1893 in Hilversum met de op 30 januari 1864 in Soest geboren Antje van ’t Klooster, dochter van Aart van ’t Klooster en Wilhelmina van Velzen. Zij is overleden op 31 januari 1899 in Hilversum. Lambertus is later in Hilversum overleden op 29 december 1944. Antje was eerder gehuwd met Gerrit van Laar. De kinderen van Antje, - Hendrik, Gerrit en Hermanus-, zijn in de familie opgenomen bij het huwelijk. Uit het huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Lambertus Lam, geboren op 8 november 1893. Hij is in Weesperkarspel overleden op 26 juni 1921 2 Antje Lam, geboren op 14 december 1894. Zij trouwt in Utrecht op 17 december 1919 met de aldaar in 1892 geboren Roeland Cornelis Smits, zoon van Giliam Smits en Maria van der Heijden. 3 Alida Lam, geboren op 10 oktober 1896, is in Soest overleden op 2 december 1964. Zij trouwde op 10 september 1919 in Hilversum met de op 12 juli 1894 in Soest geboren Hendricus Johannes Ruijer, zoon van Hendricus Ruijer en Maria Berendina Sukkel. Hij is ook in Soest overleden op 7 maart 1981. Van beroep bij zijn huwelijk was hij loopknecht. 4 Gijsberta Lam, geboren op 28 november 1897. C-V-d Matthijs Lam, geboren op 31 oktober 1860, zoon van Jacob Lam (C-IV-e) en Gijsbertje Smallenburg, is overleden in Hilversum op 22 juli 1946. Hij trouwde ook in Hilversum op 5 oktober 1889 met de aldaar ook op 15 mei 1865 geboren Maria Tabak, dochter van Jacob Tabak en Elisabeth van Schagen. Maria is overleden op 21 februari 1898 in Hilversum. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Gijsbertha Lam, geboren op 6 september 1890. Zij is overleden in Hilversum op 11 september 1936 2 Berta Elisabeth Lam, geboren op 18 november 1891. Op 4 juli 1917 is in Hilversum zij gehuwd met Lambertus de Jong, geboren op 28 oktober 1894 in Hilversum. Hij was de zoon van Thimotheus de Jong en Lamberta Baas. Lambertus was boekhouder van beroep. 3 Jacob Lam, geboren op 9 augustus 1893. Volgt C-VI-f 4 Gerrit Lam, geboren op 10 augustus 1895. Volgt C-VI-g C-V-e Abraham Lam, is geboren op 21 december 1868, en was de zoon van Jacob Lam (C-IV-e) en Gijsbertje Smallenburg. Hij trouwde in Hilversum op 1 september 1894 met de op 31 mei 1873 in Amersfoort geboren Maria Kraan, dochter van Paulus Kraan en Catharina Kool. Abraham is op 29 maart 1941 in Hilversum overleden. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Gijsberta Lam, geboren op 17 april 1895 en overleden op 3 december 1968 in Hilversum. Zij trouwde op 3 maart 1920 in Hilversum met de op 6 september 1890 in Maartensdijk geboren Willem van der Heijden, zoon van Dirk van der Heijden en Willemijntje Rijkse. Willem werkte bij de gemeente. 2 Catharina Lam, geboren op 2 april 1897. Zij is op 27 augustus 1924 in Hilversum in het huwelijk getreden met de broer van haar zwager, Hendrik van der Heijden, zoon van Dirk van der Heijden en Willemijntje Rijkse. Hendrik was bakker van beroep. 3 Maria Lam, geboren op 24 oktober 1898. Zij is overleden in Hilversum op 11 juli 1956. Trouwen deed ze in Hilversum op 3 september 1924 met de op 4 september 1899 in Hilversum geboren Jan van Bemmel. Hij, timmerman van beroep, was de zoon van Marcelis van Bemmel en Jantje van der Wal. Jan is in Hilversum begraven op 8 september 1984. 4 Johanna Lam, geboren op 15 juni 1901. 5 Paulina Lam, geboren op 30 december 1904 C-V-f Jacob Lam, geboren op 11 december 1873, zoon van Jacob Lam (C-IV-e) en Gijsbertje Smallenburg, trouwde in Hilversum op 5 april 1899 met de op 28 januari 1869 aldaar geboren Maria van Reenen. Zij was de dochter van Jacob van Reenen en Emmetje Koenders. Jacob, koperslager van beroep, is overleden in Hilversum op 16 november 1941. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Jacob Lam, geboren op 25 september1899 en overleden op 27 augustus 1900. 2 Jacob Lam, geboren op 7 augustus 1901. Volgt C-VI-h 3 Gijsberta Lam, geboren op 27 juni 1903 C-V-g Johannes Lam, geboren op 28 maart 1883, zoon van Jacob Lam (C-IV-e) en Gijsbertje Smallenburg, trouwt in Hilversum op 27 april 1921 met de in 1888 in Bergh geboren Josephina Maria Rozie. Zij was de dochter van Michiel Rozie en Hendrica Arendsen. Johannes was orgelreparateur van beroep.6e generatie C-VI-a Willem Lam, geboren in Hilversum op 21 augustus 1875 en hier ook overleden op 8 januari 1904. Hij was de zoon van Jan Lam (C-V-a) en Maria Voorhaar. Trouwen deed hij in Hilversum op 27 april 1898 met de in 1873 in Leusden geboren Helena Stikvoort. Zij was de dochter van Cornelis Stikvoort en Martje Dreuning. Bij zijn huwelijk was Willem puttengraver van beroep. Uit dit huwelijk zijn in Hilversum geboren: 1 Maria Lam, geboren in Hilversum op 6 november 1898, is ook hier getrouwd op 18 oktober 1826 met de in 1893 in Bornhem (Belgie) geboren Gerbertus Lambertus Bijlard, zoon van Gijsbertus Bijlard en Joanna Georgina Wilhelmina Maria Petronella Frolich. 2 Cornelis Johannes Lam, geboren op 17 december 1899. Volgt C-VII-a 3 N.N. Lam, op 10 januari 1901 levenloos geboren zoon 4 Jan Lam, geboren in het jaar 1903. Volgt C-VII-b C-VI-b Gijsbertus Lam, zoon van Jan Lam (C-V-a) en Maria Voorhaar, is geboren op 22 oktober 1877. Hij trouwde op 19 augustus 1904 in Baarn met de aldaar in 1883 geboren Clementina de Ruijter, dochter van Evert de Ruijter en Geertje van ’t Klooster. Uit dit huwelijk zijn geboren (allen in Hilversum): 1 Maria Geertruida Lam, geboren in het jaar 1905. Zij is in Hilversum getrouwd met de in 1902 in Huizen geboren Klaas Vos, zoon van Jan Vos en Matje Bakker. Klaas was radiomonteur. 2 Evert Gerardus Johannes Lam, geboren in januari 1906, is op 31 juli 1906 overleden. 3 Geertruida Lam, geboren in het jaar 1907, is op 16 juni 1909 overleden. 4 Alida Lam, geboren op 8 juni 1909, is op 7 augustus 1995 in Hilversum overleden. Zij trad in het huwelijk in Hilversum op 27 november 1929 met de ook daar in 1906 geboren Cornelis van den Brakel, zoon van Jacob van den Brakel en Gijsje van Velzen. Cornelis was wever van beroep. C-VI-c Hendrik Lam, is geboren op 29 april 1889 in Hilversum en overleden in Bussum op 26 september 1955. Hij was de zoon van Jacob Lam (C-V-b) en Maria van den Hoorn. Hij trouwde in Amsterdam op 11 juni 1914 met de aldaar in 1877 geboren Anna Juliana de Waart, dochter van Franciscus de Waart en Carolina Justina Meers. Zij is in Amsterdam overleden op 31 mei 1960. Hendrik was timmerman van beroep. C-VI-d Hermanus Lam, geboren op 27 maart 1899 en overleden in Amsterdam op 11 maart 1970, was de zoon van Jacob Lam (C-V-b) en Maria van den Hoorn. Hij trouwt in Amsterdam op 30 juni 1921 met Hendrika Geers, geboren in Amsterdam op 30 januari 1899 en daar ook overleden op 28 maart 1971. Zij was de dochter van Johannes Petrus Geers en Maria Rubekka Schipper. Hermanus was brievenbesteller, en is in Amsterdam overleden op 11 maart 1970. C-VI-e Albertus Lam, geboren op 4 mei 1901 is overleden op 13 maart 1978. Hij was de zoon van Jacob Lam (C-V-b) en Maria van den Hoorn. Trouwen deed hij in Hilversum op 12 februari 1927 met Adriana Bos, geboren aldaar op 5 september 1903 en daar overleden op 21 november 1994. Zij was de dochter van Hendrik Bos en Wilhelmina van Rijn. Albertus was aannemer van beroep. C-VI-f Jacob Lam, geboren in Hilversum op 9 augustus 1893 was de zoon van Matthijs Lam (C-V-c) en Maria Tabak. Hij trad in het huwelijk op 10 maart 1915 in Hilversum. Dit deed hij met de 20 jarige in Gemert geboren Wilhelmina Maria van Lieshout, dochter van Petrus van Lieshout en Anna Maria van Doornik. Jacob was melkslijter van beroep. Ook is hij in 1913 voor de krijgsraad geweest. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Anna Maria Lam, geboren in Leerdam in het jaar 1921 of 1922. Zij is overleden in Leerdam op 28 februari 1922, nog geen jaar oud. 2 Johannes Marinus Lam, geboren in het jaar 1923 in Leerdam, is daar ook overleden op 30 november 1923. C-VI-g Gerrit Lam, geboren op 10 augustus 1895, zoon van Matthijs Lam (C-V-c) en Maria Tabak, is in Hilversum op 6 maart 1918 in het huwelijk getreden met de 18 jarige in Baarn geboren Maria Ruijer, dochter van Gerrit Ruijer en Hillegonda Post. Uit dit huwelijk: 1 Gerrit Lam, geboren in Utrecht in het jaar 1918 of 1919, is in Udenhout op 9 april 1923 overleden. C-VI-h Jacob Lam, geboren in Hilversum op 7 augustus 1901. Hij was de zoon van Jacob Lam (V-e) en Maria van Reenen. Voor dat hij overleed in Hilversum op 26 mei 1968 trouwde hij met de op 2 oktober 1908 geboren Maria Wustefeld. Zij is overleden in Hilversum op 17 mei 1997. Uit dit huwelijk: 1 Jaap Lam, geboren in Hilversum op 2 februari 1934.7e generatie C-VII-a Cornelis Johannes Lam, geboren op 17 december 1899, zoon van Willem Lam (C-VI-a) en Helena Stikvoort, trouwde in Hilversum op 17 november 1926 met de in 1901 in Weesp geboren Elisabeth Kraaijpoel, dochter van Willem Kraaijpoel en Geertruida van der Lugt. C-VII-b Jan Lam, geboren in het jaar 1903. Hij was de zoon van Willem Lam (C-VI-a) en Helena Stikvoort. Trouwen deed Jan in Hilversum op 16 oktober 1929 met Geertruida Henderika Proveniers. Zij is geboren in Hilversum in het jaar 1907 als de dochter van Cornelis Johannes Proveniers en Geertruida Maria Vernooij. Jan was tuinman van beroep.********************** Noot: Dit overzicht is voor het laatst gewijzigd op 2 augustus 2012. Verder zijn er nog een paar familie’s die ik nog geen plaats heb kunnen geven, daar er nog teveel gegevens ontbreken. Ik hoop hier later nog aanvullingen voor te vinden, waarna ik dit verder zal uitbreiden. Voor aanvullingen, correcties, etc. houd ik me gaarne aanbevolen. Mijn adres is: c.lam@wanadoo.es