Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Voorwoord Achttienhoven - Westbroek Veenendaal - Utrecht Horssen Ameide-Odijk-Zeist de Betuwe - Bommelerwaard Friesland Ede - Bennekom - Renswoude Het Gooi Downloads 

Friesland

De Friese takkenTak - A – A-I Jan Willems Lam, geboren vóór 1735 in Harich ? was getrouwd met Hilk Nolles. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Willem Jans Lam, geboren in Harich op 16 februari 1744. 2 Siebe Jans Lam, geboren in Warns op 10 oktober 1745. Volgt A-II-a 3 Douwe Jans Lam, geboren in Harich op 23 april 1747, is overleden in Stavoren op 18 januari 1813. Hij trouwde in Warns (Gaasterland) in 1772 met Eelk Annes. 4 Nolle Jans Lam, geboren in Harich op 20 augustus 1754. Volgt A-II-b2e generatie A-II-a Siebe Jans Lam, geboren in Warns op 10 oktober 1745 als zoon van Jan Willems Lam (A-I) en Hilk Nolles. Hij trouwde in 1769 in Warns met An Hommes. Siebe is in Hemelumer Oldeferd overleden op 23 februari 1830. Uit dit huwelijk zijn in Warns geboren: 1 Mary Siebes Lam, geboren in 1771 / 1772, en overleden in Hemelumer Oldeferd op 13 november 1830. Zij trouwde in Warns op 24 oktober 1802 met Romke Pieters Zijlstra uit Warns. 2 Homme Siebes Lam, geboren in 1772 / 1773. Hij trad in Warns op 17 januari 1796 in het huwelijk met Stijntje Feddes de Jong. 3 Jan Siebes Lam, geboren op 28 september 1777. Volgt A-III-a 4 Rein Siebes Lam, geboren op 10 september 1784. Hij is in ondertrouw gegaan in Hemelumer Oldeferd op 31 mei 1805 en getrouwd in Warns met Annaatje Barends, geboren in Schiedam. A-II-b Nolle Jans Lam, is geboren in Harich, gemeente Gaasterland, op 20 augustus 1754. Hij was de zoon van Jan Willems Lam (A-I) en Hilk Nolles. Hij trouwde 2 maal, en wel met: a) in Harich op 21 maart 1779 met Uilk Uilkes. b) in Harich op 22 juli 1781 met Marijke Jans de Boer, gedoopt in Wijckel op 23 juli 1758. Zij was de dochter van Jan Jans de Boer en Marijke Theunis. Marijke is overleden op 14 januari 1816 en Nolle op 25 december 1827. Beiden zijn in Harich overleden. Bij zijn huwelijk was Nolle boerenknecht. Uit dit huwelijk zijn geboren in Harich: 1 Jan Nolles Lam, geboren op 24 april 1782 en gedoopt op 28 april is vóó 1789 overleden. 2 Hylken Nolles Lam, geboren op 25 november 1783 en gedoopt op 30 november. Zij is in Hemelumer Oldeferd overleden op 18 oktober 1857. Zij trouwde in Warns op 19 augustus 1804 met de daar geboren Gooike Harmens Huisman. Hij is overleden op 22 februari 1826 in Warns. Voor haar huwelijk was Hylken werkster in Warns. 3 Jantje Nolles Lam, geboren op 2 mei 1786 is overleden in Hemelumer Oldeferd op 16 maart 1827. Zij trad in het huwelijk in Stavoren op 2 juni 1816 met Douwe Baukes de Vries, geboren op 20 september 1792 in Warns als de zoon van Bauke Jolles de Vries en An Douwes. 4 Jan Nolles Lam, geboren op 29 april 1789 en gedoopt op 3 mei. Volgt A-III-b 5 Willem Nolles Lam, geboren op 27 september 1799 en gedoopt op 29 september. Volgt A-III-c 6 Poppe Nolles Lam, geboren op 22 maart 1804 en gedoopt op 25 maart. Volgt A-III-d3e generatie A-III-a Jan Siebes Lam, geboren in Warns op 28 september 1777 als zoon van Siebe Jans Lam (A-II-a) en An Hommes. Hij is overleden in Hemelumer Oldeferd op 29 april 1823. Hij trouwde ook in Hemelumer Oldeferd op 7 september 1800 met de in Warns geboren Suzanna Feddes de Jong. Uit dit huwelijk zijn in Warns geboren: 1 Siebe Lam, geboren op 17 oktober 1801 en gedoopt op 13 december 1801 en vermoedelijk overleden vóór december 1802. 2 Siebe Lam, geboren op 24 december 1802 en gedoopt op 30 januari 1803. Hij trouwt in Hemelumer Oldeferd op 25 juni 1826 met Antje Pieters Okkes, geboren in Hindeloopen in 1799 / 1800 en was de dochter van Pieter Okkes en Aaltjen Kornelis. Siebe werd op 30 juni 1838 aangemerkt als bedelaar in Warns. 3 Margareta Jans Lam, geboren op 7 september 1806 en gedoopt op 12 oktober 1806. Zij is in Hemelumer Oldeferd overleden op 16 november 1821. 4 Fedde Lam, geboren op 19 oktober 1808 en gedoopt op 2 november 1808. 5 Anna Jans Lam, geboren in Hemelumer Oldeferd in 1815 en overleden in Gaasterland op 23 januari 1864. Zij trouwde op 4 november 1840 in Gaasterland met Johannes Douwes Koning, gedoopt in Wijckel op 6 december 1811, en was de zoon van Douwe Johannes Koning en Geertje Karels Salmstra. Hij is in Gaasterland overleden op 27 oktober 1869. A-III-b Jan Nolles Lam, zoon van Nolle Jans Lam (A-II-b) en Marijke Jans de Boer, is geboren in Harich op 29 april 1782. Hij trouwde met Handtie Johannes Luinenburg. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Marijke Lam, geboren op 7 maart 1812 in Gaasterland, is overleden op 9 maart 1812. 2 Nolle Lam, geboren in Gaasterland op 28 oktober 1813, is overleden op 13 oktober 1815. 3 Marijke Lam, geboren in Gaasterland op 3 februari 1816 is overleden op 18 oktober 1816. 4 Nolle Lam, geboren in Harich op 25 november 1817. Volgt A-IV-a 5 Johannes Lam, geboren in Gaasterland op 27 juni 1820, is ongehuwd overleden op 11 januari 1887. 6 Marijke Lam, geboren op 12 februari 1822 in Gaasterland, is overleden op 23 juli 1822. 7 Marijke Lam, in Gaasterland geboren op 15 oktober 1823, is overleden op 12 juni 1893. Zij was getrouwd in Gaasterland op 6 maart 1850 met de op 8 april 1815 in Balk (Sondel) geboren Sybold Hendriks de Wilde, zoon van Hendrik Sybolts de Wilde en Grietje Hendriks. Sybold is overleden in Gaasterland op 25 december 1859. 8 Douwe Lam, geboren in Gaasterland op 12 april 1826. Volgt A-IV-b A-III-c Willem Nolles Lam, zoon van Nolle Jans Lam (A-II-b) en Marijke Jans de Boer, is geboren in Harich op 27 september 1799 en overleden op 21 juni 1839 in Hemelumer Oldeferd, trouwde op 14 mei 1825 in Hemelumer Oldeferd met Beitske Hendriks de Vries. Zij is in Warns geboren in het jaar 1804 als de dochter van Hendrik Leeuwkes de Vries en Jeltje Reins van der Meulen. Willem was boerenknecht. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Nolle Lam, geboren op 5 oktober 1826 in Hemelumer Oldeferd en aldaar overleden op 2 december 1826. 2 Jeltje Lam, geboren in Hemelumer Oldeferd op 20 december 1827. Zij is daar ook overleden op 12 mei 1880. Zij was 2 maal getrouwd, en wel met: a) Taeke Wiebes de Vries in Hemelumer Oldeferd op 9 april 1852. Hij is geboren in Warns in het jaar 1793 en was de zoon van Wiebe Taekes de Vries en Neeltje Taekes. Taeke is vóór 1871 overleden. b) Arjen Wietzes Boersma op 27 april 1871. Hij is geboren in Warns op 1 februari 1846 als de zoon van Wietze Duijes Boersma en Aag Sijtzes Visser. Arjen is overleden op 18 april 1938. 3 Nolle Lam, geboren in Hemelumer Oldeferd op 11 november 1829, is daar ongehuwd overleden op 13 november 1857 . A-III-d Poppe Nolles Lam, zoon van Nolle Jans Lam (A-II-b) en Marijke Jans de Boer, is geboren in Harich op 22 maart 1804 en overleden in Hemelumer Oldeferd op 30 juli 1856. Hij trouwde in Gaasterland op 3 augustus 1834 met de in april 1810 in Akkrum geboren Antje Hendriks Gatsonides. Zij was de dochter van Hendrik Durks Gatsonides en Jantje Pieters. Antje is ook in Hemelumer Oldeferd overleden op 5 oktober 1892. Bij zijn huwelijk was Poppe boerenknecht in Oudemirdum en Antje boerenmeid. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Jantjen Lam, geboren in Oudemirdum op 30 november 1834, is overleden in Gaasterland op 8 december 1914. Zij trouwde in Gaasterland op 14 mei 1864 met Wigle Ykes Visser, geboren in Mirns en Bakhuizen in het jaar 1836. Hij was de zoon van Yke Wigles en Jits van Slagter. 2 Nolle Lam, geboren in Hemelumer Oldeferd op 5 januari 1838 en 6 uur later op dezelfde dag overleden. 3 Marijke Lam, geboren in Gaasterland op 21 januari 1839 is overleden in Hemelumer Oldeferd op 29 januari 1855 4 Trijntje Lam, geboren in Hemelumer Oldeferd op 17 september 1842, is overleden in Hemelumer Oldeferd op 11 augustus 1932. Zij was getrouwd in Scharl (Hemelumer Oldeferd) op 10 mei 1865 met de aldaar op 11 maart 1829 geboren Harmen Sijtzes Visser. Hij was de zoon van Sytze Wigles Visser en Aalk Klazes Muizelaar. Harmen is overleden in Hemelumer Oldeferd op 22 mei 1872. 5 Hendrik Lam, geboren in Hemelumer Oldeferd op 26 juli 1846. Volgt A-IV-c 6 Nolkje Lam, geboren in Hemelumer Oldeferd op 27 april 1851 en overleden op 5 juni 1907. Zij trad in het huwelijk op 5 mei 1876 in Hemelumer Oldeferd met de op 7 februari 1849 in Gaasterland geboren Eeltje Jacobs van der Werf, zoon van Jakob van der Werf en Hiske Eeltjes Mulder. Hij is ook in Hemelumer Oldeferd overleden op 8 maart 1902. 7 Willemke Lam, geboren in Hemelumer Oldeferd op 15 juli 1854, en overleden in Franeker op 26 augustus 1928. Zij trouwde wel in Hemelumer Oldeferd op 19 maart 1874 met de daar in 1848 geboren Wiebe Smits, zoon van Wiebe Tjittes Smits en Aaf Cornelis Bouma.4e generatie A-IV-a Nolle Lam, geboren in Harich op 25 november 1817, zoon van Jan Nolles Lam (A-III-b) en Handtie Johannes Luinenburg, is overleden in Gaasterland op 4 november 1887. Hij trouwt in Gaasterland op 10 mei 1843 met de op 20 maart 1815 in Nijega (Hemelumer Oldeferd) geboren Trijntje Burgerts Jongersma, dochter van Burgert Herres Jongersma en Wopk Piers Jongsma. Zij was weduwe van Gerardus Thomas Steur. Trijntje is in Franeker overleden op 7 maart 1891. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Jan Lam, geboren in Gaasterland op 13 februari 1844. Volgt A-V-a 2 Wopk Lam, geboren in Gaasterland op 17 januari 1847 en overleden op 15 december 1859. 3 Hantje Lam, geboren op 18 juni 1850 in Wijckel en overleden in Gaasterland op 12 maart 1901, was getrouwd alhier op 20 mei 1880 met Lubbert Pietersma, geboren in Harich op 23 augustus 1856. Hij was de zoon van Sibbele Pieters Pietersma en Lijsbert Lubberts de Wilde. 4 Burgert Lam, geboren in Gaasterland op 14 maart 1853 en overleden op 13 december 1859. 5 Rink Lam, geboren in Gaasterland op 3 april 1857 en overleden op 22 december 1859. 6 Wopk Lam, geboren in Gaasterland op 16 februari 1862. Zij is hier ook overleden op 25 juni 1908. A-IV-b Douwe Lam, geboren in Gaasterland op 12 april 1826, zoon van Jan Nolles Lam (A-III-b) en Handtie Johannes Luinenburg, is overleden in Gaasterland op 9 september 1901. Hij trouwde ook hier op 12 mei 1852 met Janke Eeltjes Mulder, geboren in Marum op 8 augustus 1837 als de dochter van Eeltze Annes Mulder en Pietertje Hendriks Smidt. Uit dit huwelijk zijn in Gaasterland geboren: 1 Jan Lam, geboren op 12 augustus 1853. Volgt A-V-b 2 Eeltje Lam, geboren op 3 juli 1856 en overleden op 13 november 1866. 3 Johannes Lam, geboren op 28 januari 1859. Volgt A-V-c 4 N.N. Lam, levenloze zoon geboren op 9 januari 1870. 5 Pietertje Lam, geboren op 12 december 1871 en overleden in Franeker op 9 augustus 1951. Zij trouwt op 1 juni 1895 met Anne van der Wey, geboren in Tzum (Franekeradeel) op 16 oktober 1865 als de zoon van Fokke Feddes van der Wey en Tietje Johannes Hannema. Anne is in Franeker overleden op 24 oktober 1928. A-IV-c Hendrik Lam, geboren in Warns (Hemelumer Oldeferd) op 26 juli 1846, zoon van Poppe Nolles Lam (A-III-d) en Aukje Hendriks Gatsonides, trouwt op 18 mei 1872 in Hemelumer Oldeferd met Jeltje Barends Schuursma, dochter van Barend Yntes Schuursma en Elisabeth Johannes Gatzonides, geboren in het jaar 1851 in Oldeboorn (Utingeradeel). Hendrik was schipper van beroep, woonachtig in Amsterdam, doch zijn woning was aan boord van het schip. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Antje Lam, geboren in Hemelumer Oldeferd op 28 maart 1873. Zij trouwt in Amsterdam op 8 januari 1903 met de in 1849 in Zwolle geboren Mannes Brogt, zoon van Dirk Jan Brogt en Hermina Knobben. Mannes was makelaar en bij het huwelijk heeft hij 1 kind erkend. 2 Barend Lam, geboren in Hoorn op 6 december 1874. Volgt A-V-d 3 Hendrik Lam, geboren in Haarlem op 8 mei 1876. Volgt A-V-e 4 Johannes Lam, geboren in Hoogezand op 29 juli 1879. Volgt A-V-f 5 Elisabeth Lam, geboren in Hemelumer Oldeferd op 20 april 1883. 6 Willem Lam, geboren in Groningen op 10 december 1886. 7 Jan Lam, geboren in maart 1889, is overleden in Rotterdam op 30 april 1889. 8 Jan Lam, geboren in Rotterdam op 21 september 1892. 9 Jeltje Lam, geboren in Zoeterwoude op 3 september 1894. Zij is op het schip geboren.5e generatie A-V-a Jan Lam, geboren in Gaasterland op 13 februari 1844 als de zoon van Nolle Jans Lam (A-IV-a) en Trijntje Burgerts Jongersma, is in Gaasterland overleden op 10 december 1925. Hij trouwde in Gaasterland op 8 mei 1873 met Wiepke Johannes Stegenga, geboren in Sondel in 1847 als de dochter van Johannes Popkes Stegenga en Vogeltje Bouwes de Boer. (Hij is in 1866 samen met Pier Hiddees Korenstra voor het gerecht geweest wegens mishandeling van iemand.) Uit dit huwelijk zijn in Gaasterland geboren: 1 Nolle Lam, geboren 24 oktober 1874, is overleden op 28 november 1874 in Gaasterland. 2 Johannes Lam, geboren op 14 april 1876. Volgt A-VI-a 3 Nolle Lam, geboren op 19 september 1878, is overleden in Gaasterland op 2 februari 1887. 4 Fokeltje Lam, geboren 1 maart 1881, en overleden in Gaasterland op 8 mei 1881. 5 Popke Lam, geboren 22 mei 1882, is op 3 april 1904 in Gaasterland overleden. 6 Trienus Lam, geboren 3 november 1885 en overleden op 9 april 1887 in Gaasterland. 7 Nolle Lam, geboren 10 augustus 1888. Volgt A-VI-b 8 Douwe Lam, geboren 18 juni 1891 en in Gaasterland overleden op 26 november 1891. 9 Trijnus Lam, geboren 18 juni 1891. Volgt A-VI-c A-V-b Jan Lam, geboren in Gaasterland op 12 augustus 1853 als zoon van Douwe Jans Lam (A-IV-b) en Janke Eeltjes Mulder, is daar ook getrouwd op 20 januari 1876 met de op 7 december 1846 in Stavoren geboren Yda Annes Dijkstra, dochter van Anne Jilderts Dijkstra en Ank Wolkes Jongstra. Jan is in 1904 naar Ottawa, Michigan, USA gegaan en woonde in 1930 als weduwnaar bij zijn zoon Douwe. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Anke Lam, geboren in Gaasterland op 16 mei 1877 en overleden op 12 april 1893 aldaar. 2 Douwe Lam, geboren in Opsterland op 25 december 1878. Volgt A-VI-d 3 Anne Lam, geboren in Gaasterland op 1 november 1880 en overleden in Weststellingwerf op 25 augustus 1885. 4 Eeltje Lam, geboren in Gaasterland op 25 december 1883. Volgt A-VI-e A-V-c Johannes Lam, geboren op 28 januari 1859 in Gaasterland als de zoon van Douwe Jans Lam (A-IV-b) en Janke Eeltjes Mulder, is ook in Gaasterland op 5 mei 1888 getrouwd met Grietje Kok, geboren in Harich op 27 mei 1863 als de dochter van Pier Gosses Kok en Hendrikje Piers Mulder. Grietje was de weduwe van Gerrit van Laar. Van beroep was Johannes schoenmaker. Begin 1900 zijn ze naar Amerika geemigreerd naar Holland, Michigan, USA. Johannes is op 29 april 1940 in Holland, Michigan, USA overleden, en Grietje op 10 juni 1959. Uit dit huwelijk zijn in Gaasterland geboren: 1 Douwe Lam, geboren op 9 juni 1889. Zijn Amerikaanse naam was David. Volgt A-VI-f 2 Hendrikje Lam, geboren op 29 maart 1892. Haar Amerikaanse naam werd Henrietta. Zij is in mei 1976 in Holland, Michigan, USA overleden. Zij was getrouwd met Mannes Maatman, geboren 14 juli 1890 en overleden in Holland, Michigan, USA in maart 1976. 3 Janke Lam, geboren op 22 juni 1895. Ze is in 1903 naar Amerika gegaan. Daar heette ze Janette. In 1930 was ze bij een volkstelling verpleegster van beroep. Ze is in 1971 in Holland, Michigan, USA overleden. Zij was gehuwd met ene van de Bunt(e). 4 Pier Lam, geboren op 25 maart 1899 en overleden op 7 april 1899. 5 N.N. Lam, levenloos geboren op 25 maart 1899. 6 Piertje Lam, geboren op 19 november 1900. Haar Amerikaanse naam was Nellie. Zij overleed op 3 oktober 1991 in de USA. A-V-d Barend Lam, geboren in Hoorn op 6 december 1874 als de zoon van Hendrik Lam (A-IV-c) en Jeltje Barends Schuursma, trouwt 2 maal, en wel: a) op 30 maart 1899 in Dordrecht met Maria van Dijk, geboren in Dordrecht op 6 juli 1878 als dochter van Frederik van Dijk en Johanna Maria Charlotte Olivier van Brouwershaven. Voor het huwelijk is op 16 maart 1899 een kind erkend met de naam van Hendrik van Dijk, geboren op 19 oktober 1898. Het huwelijk is op 26 juni 1903 door de Rechtbank in Dordrecht ontbonden. b) op 8 september 1904 in Dordrecht met Catharina Trommels, geboren in Oosterhout op 30 september 1875 en dochter van Theodorus Trommels en Cornelia Christina de Hoogh. Catharina was de weduwe van Michael Thomas Kuijpers. In Heereveen is er bij de notaris een verklaring afgegeven voor de toestemming van dit huwelijk. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Hendrik Petrus Cornelis Lam, geboren in Dordrecht in 1905, trouwt aldaar op 17 maart 1927 met de op 30 augustus 1907 (aktedatum) in Dubbeldam geboren Annigje van Bree, dochter van Cornelis van Bree en Trijntje Vording. A-V-e Hendrik Lam, geboren in Haarlem op 8 mei 1876 als de zoon van Hendrik Lam (A-IV-c) en Jeltje Barends Schuursma, is op 7 mei 1903 in Amsterdam in het huwelijk getreden met Aaltje Kleine, geboren in Hoogeveen op 1 november 1874 als dochter van Jan Kleine en Jantje Moes. Jan was koopman van beroep. Kinderen uit dit huwelijk zijn mij niet bekend. A-V-f Johannes Lam, geboren in Hoogezand op 29 juli 1879 als zoon van Hendrik Lam (A-IV-c) en Jeltje Barends Schuursma, is in Lemmer overleden op 27 mei 1954. Hij trouwde in Nunspeet op 20 november 1903 met Eibertje den Besten, geboren in Doornspijk op 13 juni 1880 en dochter van Gerrit den Besten en Willempje van de Pol. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Hendrik Lam, geboren in Vreesawijk op 2x juni 1907 en overleden aldaar op 6 juli 1907. 2 Jeltje Lam, geboren in Vreeswijk op 6 juni 1910 en overleden op 24 juni 1910. 3 Gerrit Lam, geboren in Rotterdam op 22 augustus 1911 en overleden in Harderwijk op 6 februari 1992. Hij trouwde met Christina van der Brink. Zij is in Harderwiojk overleden op 20 mei 1994. Er is van hun op 21 april 1943 in Harderwijk een kind overleden. 4 Willempje Lam, geboren in Amsterdam in januari 1916 en overleden in Rietveld (Woerden) op 22 mei 1917. 5 Jan Lam, geboren in Middelburg in februari 1917 en overleden in Rietveld (Woerden) op 25 mei 1917. 6 Willem Lam, geboren in Amsterdam in 1919 en overleden in Emmen op 20 juli 1920.6e generatie A-VI-a Johannes Lam, geboren op 14 april 1876 in Gaasterland, was de zoon van Jan Nolles Lam (A-V-a) en Wiepke Johannes Stegenga. Hij is in Gaasterland overleden op 23 februari 1942. Trouwen deed hij daar op 26 mei 1904 met Annigjen Trinks, geboren in Mirns en Bakhuizen op 22 januari 1877. Zij was de dochter van Fedde Johannes Trinks en Sied Tittes Stoffelsma. Annigjen is in Sondel overleden op 12 november 1958. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Jan Lam, geboren in Wijckel op 28 oktober 1905. Volgt A-VII-a A-VI-b Nolle Lam, in Gaasterland geboren 10 augustus 1888, was de zoon van Jan Nolles Lam (A-V-a) en Wiepke Johannes Stegenga. Nolle is in Elahuizen (Fr) overleden op 24 maart 1960. Hij trouwde op 8 mei 1919 in Hemelumer Oldeferd met de op 13 juni 1881 in Molkwerum geboren Hendrikje de Jong, dochter van Jarig Sierds de Jong en Zwaantje Klazes Vaandriks. Hendrikje is ook in Elahuizen overleden, en wel op 10 april 1970. Kinderen uit dit huwelijk zijn mij niet bekend. A-VI-c Trijnus Lam, geboren 18 juni 1891 in Gaasterland, was de zoon van Jan Nolles Lam (A-V-a) en Wiepke Johannes Stegenga. Hij trouwde op 7 juni 1919 in Sneek met de aldaar geboren Wypkje van der Werf, dochter van Doeke van der Werf en Stijntje Schoon. Zij waren geregistreerd in het bevolkingsregister van Alkmaar in de periode van 1910 tot 1939. Kinderen uit dit huwelijk zijn mij niet bekend. A-VI-d Douwe Lam, geboren in Opsterland op 25 december 1878 als zoon van Jan Douwes Lam (A-V-b) en Yda Annes Dijkstra. Douwe trouwde in Holland, Michigan, U.S.A. met Aleida Willemina Hensinkveld, geboren in 1880 als dochter van Andries G. Hensinkveld en Johanna Volker. Douwe is in Holland, Michigan, USA overleden op 1 april 1959, en Aleida was daar reeds in 1954 overleden. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Johanna H. Lam, geboren +/- 1907 in South Haven, Michigan, U.S.A. 2 John A. Lam, geboren +/- 1910 in South Haven, Michigan, U.S.A. Hij was getrouwd met Adriana Gorter ? Ze hadden een zoon, John R. (1938). Hij is overleden in …., Michigan, USA op 31 augustus 1939. 3 Ida A. Lam, geboren +/- 1912 in South Haven, Michigan, U.S.A. A-VI-e Eeltje Lam, geboren in Gaasterland op 25 december 1883 als zoon van Jan Douwes Lam (A-V-b) en Yda Annes Dijkstra, trouwde op 8 oktober 1913 in Holland, Michigan, U.S.A. met Hilda Dijkema. Zij is geboren in Grand Rapids, U.S.A. in 1887 en was de dochter van Klaas Dijkema en Antje van der Weij. De amerikaanse naam die Eeltje gebruikte was Edward. Uit dit huwelijk zijn in Holland, Michigan, U.S.A. geboren: 1 John Lam, geboren +/- 1916. Hij trouwt met ene Sena xxxx, geboren in 1919 in Michigan, USA. John is in Holland, Michigan, U.S.A. overleden op 28 augustus 1986. Ze hebben 2 dochters, Marilyn R (1937) en Karen R (1939), geboren in …., Michigan, USA. 2 Angeline Lam, geboren +/- 1919 3 Donald Lam, geboren +/- 1920. Hij is op 17 oktober 1941 in militaire dienst gegaan in Kalamazoo, Michigan, U.S.A 4 Irene Lam, geboren +/- 1923 A-VI-f Douwe Lam, geboren in Gaasterland op 9 juni 1889 en begraven in Holland, Michigan, USA in juli 1975. Zijn Amerikaanse naam was David. Hij was de zoon van Johannes Lam (A-V-c) en Grietje Kok. Douwe is in Holland, Michigan, U.S.A. op 2 juni 1917 getrouwd met Arenda Jonkman, geboren in Michigan, U.S.A. in 1892 en overleden aldaar op 17 september 1959. Ze was de dochter van Fred N. Jonkman en Trijntje Hemmes. Douwe heeft in de 2e wereldoorlog bij de US Army gediend. Zijn laatste adres was in Marathon, Florida. Uit dit huwelijk hebben zij een zoon 1 Norman Lam.7e generatie A-VII-a Jan Lam, geboren in Wijckel op 28 oktober 1905 als zoon van Johannes Lam (A.VI-a) en Annigje Trinks. Hij is in Harich overleden op 10 januari 1960. Op 31 oktober 1929 is Jan getrouwd met Diewke Wierstra, geboren op 27 januari 1906 in Harich en dochter van Durk Lykeles Wierstra en Hiltje Jeltes Dijkstra. Diewke is in Sneek overleden op 24 december 1987. Jan was eerst arbeider en later boer in Frisburen*************** *************** ***************TAK - B –Deze tak van de Friese familie Lam is een interessante tak.Er komt zowel armoede en ellende voor, maar tevens ook rijkdom en geleerdheid.Uit deze niet onbemiddelde families zijn landelijk bekende personen voortgekomen. B-I Abe Lam, geboren in Stavoren ? rond 1670, was getrouwd met ????. Uit dit huwelijk zijn geboren in willekeurige volgorde: 1 Jenkjen Abes Lam, dochter, geboren in Stavoren in 16xx – 17xx. Zij is op 1 december 1737 in Stavoren getrouwd met de in Molkwerum geboren Fekke Annes Claver. 2 Jannetje Abes Lam, dochter, geboren in Stavoren in 16xx – 17xx. Zij was gehuwd met ene Heere Gerrits. 3 Anske Abes Lam, zoon, geboren in Stavoren in 16xx – 17xx. Volgt B-II 4 Age Abes Lam, zoon, geboren in Stavoren in 16xx – 17xx, en overleden aldaar op 5 juni 1771. Hij is in ondertrouw gegaan in Hoorn op 26 maart 1735 en getrouwd op 10 april 1735 aldaar met de ook in Hoorn geboren Guurtje Hermanus de Wit.2e generatie B-II Anske Abes Lam, zoon van Abe Lam (B-I) , geboren in Stavoren eind 1600 of begin 1700. Hij is waarschijnlijk 3 maal getrouwd, en wel: a) op 26 maart 1724 in Stavoren met de aldaar ook geboren Antjen Leins. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Douwe Anskes Lam, gedoopt in Stavoren op 14 maart 1725. Volgt B-III 2 Minkjen Anskes Lam, gedoopt in Stavoren op 6 november 1726. b) huwelijksaankondiging in Sneek op 4 maart 1730 met Lijsbet Jans Recker uit Sneek. c) op 9 maart 1738 met Aaltjen Arjens uit Stavoren. Bij de volkstelling van 1744 werd Anske als “vermogend” aangemerkt.3e generatie B-III Douwe Anskes Lam, zoon van Anske Abes Lam (B-II) en Antjen Leins, is gedoopt in Stavoren op 14 maart 1725. Hij trouwde ook daar op 23 januari 1746 met Syts Haytses Backer, ook geboren in Stavoren. Douwe was kofschipper van beroep Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Lein Douwes Lam, gedoopt in Stavoren op 27 december 1747 en vermoedelijk overleden vóór 1765. 2 Ansche Douwes Lam, op 2 mei 1753 gedoopt in Stavoren. 3 Antie Douwes Lam, gedoopt op 28 april 1756 in Stavoren. 4 Haytze Douwes Lam, gedoopt in Stavoren op 12 januari 1759. Volgt B-IV 5 Leyn Douwes Lam, gedoopt op 24 maart 1765 in Stavoren. Volgens het Nederlandse Sontregister heeft Douwe tussen 1751 en 1763 verschillende doorvaarten door de Sont gemaakt, zoals op 26-04-1751 van Amsterdam naar de Oostzee met een lading ballast. 04-06-1751 van Danzig (Polen) naar El Farrol (Spanje) met diversen. 13-05-1753 van Danzig (Polen) naar Amsterdam met tarwe. 24-09-1753 van Amsterdam naar Danzig met ballast. 16-10-1753 van Danzig naar Amsterdam met tarwe. 30-03-1761 van Hamburg naar Oostzee met zout. 06-07-1761 van Danzig naar Nedenes (Noorwegen) met rogge. 21-08-1761 van Amsterdam naar Oostzee met ballast. 30-09-1761 van Koningsbergen (Rusland) naar Amsterdam met rogge. 07-06-1763 van Amsterdam naar Oostzee met ballast.4e generatie B-IV Haytze Douwes Lam, zoon van Douwe Anskes Lam (B-III) en Syts Haytes Backer, is gedoopt in Stavoren op 12 januari 1759. Haytze is in Leeuwarden overleden op 27 februari 1836. Hij was bakker van beroep. In Leeuwarden ging hij in ondertrouw op 1 september 1786 en trouwde op 17 september 1786 met Lutske Rinkes Nollides, dochter van Rinke Nollides en geboren in 1764. Lutske is overleden in Leeuwarden op 4 mei 1836. Ze woonden in Leeuwarden aan de Aardenwaltje G. 58. Uit dit huwelijk zijn in Leeuwarden geboren: 1 Sytske Lam, geboren op 4 juni 1787, gedoopt op 27 juni 1787 en overleden vóór 1793. 2 Douwe Lam, geboren op 26 september 1788, gedoopt op 17 oktober 1788 en overleden vóór eind 1790. 3 Douwe Lam, geboren op 14 december 1790 en gedoopt op 26 januari 1791. Hij is overleden vóór 1799. 4 Sytske Lam, geboren op 11 april 1793 en gedoopt op 3 mei 1793. 5 Rinke Lam, geboren op 17 juli 1795 en gedoopt op 7 augustus 1795. Volgt B-V-a 6 Douwe Lam, geboren op 22 mei 1799 en gedoopt op 14 juni 1799. 7 Anske Lam, geboren op 8 januari 1802 en gedoopt op 3 februari 1802. Volgt B-V-b5e generatie B-V-a Rinke Lam, geboren in Leeuwarden op 17 juli 1795 en gedoopt op 7 augustus 1795 was de zoon van Haitze Douwes Lam (B-IV) en Lutske Rinkes Nollides. Rinke is in Leeuwarden overleden op 8 oktober 1840. Rinke was koek- en banketbakker van beroep. Rinke trouwde 2 maal, en wel: a) op 20 november 1815 in Leeuwarden met Pietke Pieters Karsten, geboren op 13 januari 1793 in Hallum als dochter van Pieter Karsten en Trijntje Johannes. Zij is in Leeuwarden op 30 juli 1827 in het kraambed overleden. Uit dit huwelijk zijn in Leeuwarden geboren: 1 Haitze Lam, geboren 15 september 1816 en overleden op 7 juli 1819. 2 Pieter Lam, geboren op 10 november 1817. Volgt B-VI-a 3 Haitze Lam, geboren op 11 maart 1820 en overleden op 12 maart 1820. 4 Haitze Lam, geboren op 26 juli 1821. Volgt B-VI-b 5 Anske Douwes Lam, geboren 20 januari 1824. Volgt B-VI-c 6 Dominicus Lam, geboren op 14 juli 1827 en overleden op 18 juli 1827. b) in ondertrouw op 15 juni 1828 en getrouwd op 26 juni 1828 in Leeuwarden met Sophia Christiana Collard, geboren in Leeuwarden op 5 juni 1801 als de dochter van Jilles Collard en Marijke Brosseliske. Zij is in Wonseradeel overleden op 2 februari 1880. Uit dit huwelijk zijn in Leeuwarden geboren: 7 Jilles Egedius Lam, geboren op 27 november 1829 en overleden op 23 februari 1830. 8 Lucia Lam, geboren op 16 februari 1932 en overleden in Dokkum op 14 januari 1863. Zij was op 30 mei 1855 in Leeuwarden getrouwd met Derk Haselhoff, geboren in Engelbert (Gr.) op 11 juni 1827 als zoon van Hemmo Wilhelmus Haselhoff en Elisabeth Brands. Derk is in Leeuwarden overleden op 8 november 1889. 9 Maria Lam, geboren op 20 januari 1834 en overleden in Winschoten op 26 april 1916. Zij trouwde in Dokkum op 23 mei 1859 met de in 1831 in Stiens geboren Folkert Schaaff, zoon van Johannes Adam Schaaff en Maria Schmidt. Hij is in Leeuwarden overleden op 6 juli 1909. 10 Jilles Egedius Lam, geboren op 30 december 1836 en overleden op 25 september 1837. In 1824 was hij als stemgerechtigde ingeschreven in Leeuwarden. Hij woonde op de Nieuwestad E-40. Hij heeft waarschijnlijk goed de kost verdient, want bij zijn overlijden heeft hij 4 huizen nagelaten (E-40, B-93, K-195, en G-37) en nog aandeel in 2 zathes (landgoed). B-V-b Anske Lam, geborenin Leeuwarden op 8 januari 1802 en gedoopt op 3 februari 1802 was de zoon van Haitze Douwes Lam (B-IV) en Lutske Rinkes Nollides. Anske is op 21 mei 1837 in Marssum overleden en in Huizum begraven. Voor zijn huwelijk heeft hij een prospectus van 8 paginas uitgegeven onder de naam “Theses theologicae”, welke is uitgegeven door Oomkes in 1825. Hij is op 14 februari 1828 in Leeuwarden gehuwd met Lucia Willemina Kijff, geboren in Groningen en gedoopt op 4 maart 1801. Zij was de dochter van Hermannus Kijff en Catharina Smit en overleden op 18 februari 1880 in Leeuwarden. Anske, predikant van de N.H. kerk, was niet onbemiddeld. Bij zijn overlijden heeft hij nogal wat bezittingen nagelaten. Zijn weduwe heeft daar veel mee gehandeld en is er beslist niet armer van geworden. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Lucia Lam, geboren in Menaldumadeel op 7 juli 1833 en aldaar ook overleden op 24 januari 1834. 2 Herman Lam, geboren in Marssum op 24 augustus 1834. Volgt B-VI-d 3 Lucia Lam, geboren in Menaldumadeel op 8 oktober 1836, is overleden op 12 juni 1872 in Oostdongeradeel. Zij was op 30 juli 1858 in Leeuwarden getrouwd met Willem Reilingh, geboren in Groningen op 26 april 1835 als de zoon van Dirk de Vries Reilingh en Aukje Keizer. Willem is in Arnhem overleden op 8 november 1914. Een levensbeschrijving van Anske is te vinden op http://www.historici.nl/retroboeken/blnp/#source=4&page=287&accessor=accessor_index6e generatie B-VI-a Pieter Lam, geboren op 10 november 1817 in Leeuwarden als zoon van Rinke Lam (B-V-a) en Pietertje Pieters Karsten, is op 23 januari 1845 in Groningen gehuwd met de daar op 3 augustus 1823 geboren Sophia Louisa de Wolf, dochter van Petrus Josephus de Wolf en Sophia Louisa Vogel. Bij zijn huwelijk was Pieter matroos, en later commissionair. Zijn vrouw was winkeliere. Pieter is in 1862 en in 1864 veroordeeld wegens bedelarij. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Rinke Lam, geboren in Groningen op 4 mei 1846 en overleden aldaar op 25 januari 1847. 2 Sophia Louisa Lam, geboren in Groningen op 7 december 1847 en overleden in Arnhem op 23 februari 1916. Zij trouwde in Groningen op 4 oktober 1874 met August Georg Meijer, geboren in Utrecht op 20 november 1839 als zoon van August Georg Meijer en Annigje van Lemmers. August Georg was gevangenbewaarder van beroep. 3 Rinke Lam, geboren in Groningen eind 1862 en overleden op 14 maart 1863. B-VI-b Haitze Lam, geboren op 26 juli 1821 in Leeuwarden als zoon van Rinke Lam (B-V-a) en Pietertje Pieters Karsten, is vermoedelijk overleden in Leeuwarden op 31 december 1862. Volgens een register van landverhuizers is hij op 29 januari 1862 naar Kaapstad, Zuid Afrika vertrokken. Hij trouwde op 14 mei 1845 in Groningen met de aldaar op 18 februari 1826 geboren Clara Catharina Reijntjes, dochter van Willem Reijntjes en Clara Catharina Hulzebeck. Clara is in Utrecht overleden op 31-maart 1917. Haitze was banketbakker van beroep. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Pietje Sophia Lam, geboren op 23 januari 1846 in Groningen en overleden op 9 oktober 1886 in Rotterdam. Vermoedelijk is ze 2 maal getrouwd. De eerste keer met ??????. Hiervan bestaat er een akte van toestemming voor het huwelijk. Voor de tweede keer huwde zij op 2 september 1875 in Rotterdam met Herman Adriaan Nahuijs, geboren in Rotterdam op 17 november 1840, zoon van Albertus Pieter Nahuijs en Geertruida Brinkman. Albertus is in Rotterdam overleden op 13 juli 1887. B-VI-c Anske Douwes Lam, geboren 20 januari 1824 in Leeuwarden als zoon van Rinke Lam (B-V-a) en Pietertje Pieters Karsten en daar ook overleden op 28 oktober 1871. Hij trouwde in Groningen op 14 mei 1856 met de aldaar op 15 augustus 1822 geboren Fenna Bresters, dochter van Jan Jans Bresters en Hissina Brands. Zij is in Groningen overleden op 22 april 1906. Anske was van beroep goud- en zilversmid. De erfgenamen hebben later een huis aan de Grote Kerkstraat in Groningen verkocht. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Rinke Jan Lam, geboren in Leeuwarden op 9 augustus 1857 en overleden in Groningen op 30 januari 1913. Hij trouwde in Groningen op 11 november 1880 met Jantje Wegter, geboren in Oostum op 14 november 1860 als dochter van Hendrik Wegter en Antje Cornelis Smit. Het huwelijk heeft niet erg lang geduurd, want op 16 juni 1884 zijn ze gaan scheiden. Rinke Jan was huisschilder van beroep. Verder is hij in 1893 2 maal veroordeeld tot 12 en 3 dagen hechtenis wegens landloperij. Hij had ook geen vaste woon- of verblijfplaats. B-VI-d Herman Lam, geboren in Marssum op 24 augustus 1834 als zoon van Anske Lam (B-V-b) en Lucia Wilhelmina Kijff, is op 1 juli 1895 in Leeuwarden overleden. Hij trouwde op 8 augustus 1859 in Groningen met Willempje Reilingh, dochter van Dirk de Vries Reilingh en Auke Keizer, en geboren op 28 november 1833 in Groningen en overleden in Den Haag in 1907. Herman was van zijn beroep apotheker. Uit dit huwelijk zijn allen in Leeuwarden geboren: 1 Anske Lam, geboren op 1 mei 1860. Volgt B-VII-a 2 Aukje Lam, geboren op 31 augustus 1861, en overledeen op 16 december 1861. 3 Aukje Lam, geboren op 13 oktober 1862. 4 Dirk Lam, geboren op 18 april 1864, en overleden op 1 januari 1866. 5 Lucia Willemina Lam, geboren op 12 december 1865. Zij heeft van 18 augustus 1881 tot 10 juli 1882 in Tiel gewoond. 6 Joanna Wilhelmina Lam, geboren op 30 augustus 1867. 7 Dirk Lam, geboren op 20 januari 1869. Volgt B-VII-b 8 Willem Lam, geboren op 10 juni 1871. Volgt B-VII-c7e generatie B-VII-a Anske Lam, geboren op 1 mei 1860 in Leeuwarden als zoon van Herman Lam (B-VI-c) en Willempje Reilingh, is overleden in Den Haag op 20 september 1919. Hij trad in het huwelijk in Groningen op 19 december 1889 met Margien Winter, geboren in Groningen op 14 juli 1865 als de dochter van Johannes Ernestus Winter en Hindrika Froukéa Mulder. Zij is op 13 februari 1932 in Den Haag overleden. Anske was scheikundige en heeft van 1893 tot 1918 in Rotterdam gewerkt als directeur van de Keuringsdienst van Voedingsmiddelen. Ook heeft hij een boek geschreven, wat in 1888 is uitgegeven door de gebr. Hoitsema onder de titel “Bijdrage tot de Kennis der directe verbindingen”. Een portret van Anske is er te vinden op de web-site van het gemeentearchief van Rotterdam onder www.collecties.gemeentearchief.rotterdam.nl/publiek/detail.aspx?...610505 Uit dit huwelijk is geboren: 1 Herman Johannes Lam, geboren in Veendam op 3 januari 1892. Volgt B-VIII-a B-VII-b Dirk Lam, geboren in Leeuwarden op 20 januari 1869 als zoon van Herman Lam (B-VI-c) en Willempje Reilingh, is in Groningen overleden op 5 juli 1937. Hij trouwde in ’s Gravenhage op 5 april 1900 met Sara Jacoba Maria de Gevere, geboren in Maarssen op 12 januari 1872 als de dochter van Herman Petrus de Gevere en Maria Jacoba Antoinette Vearen, en overleden op 8 april 1953 in Groningen. Dirk heeft zijn achternaam laten veranderen in “de Vries Lam” (Kon.Besluit 20-09-1897). Dirk was van 1890-1895 verbonden aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, en van 1895 tot 1903 woonde hij in Enkhuizen, waar hij tekenleraar was op de H.B.S aldaar. Daarnaast was hij kunstschilder. Kinderen uit dit huwelijk zijn mij niet bekend. Voor verdere gegevens over hem zijn onderstaande links interessant. www.elseviermaandschrift.nl/EGM/1939/01/19390101/EGM-19390101-0212/story.pdf en www.corkint.info/html/schilders_lam.htm B-VII-c Willem Lam, geboren op 10 juni 1871 in Leeuwarden als zoon van Herman Lam (B-VI-c) en Willempje Reilingh, is overleden in Blaricum op 31 december 1944. Hij trouwde in Amsterdam op 15 maart 1900 met de aldaar geboren Maria Elisabeth Roelofsz, dochter van Johan Pieter Roelofsz en Anna Catharina Maria Elisabeth Zimmer. Maria Elisabeth is in Groningen overleden op 4 maart 1956. Willem heeft zijn opleiding gehad bij de Marine in Den Helder. Toen hij trouwde was hij reeds Luitenant ter zee 2e klasse, later kapitein ter zee, en op 1 sepetmber 1908 is hij op non-actief gegaan als schout bij nacht der marine. Uit het huwelijk zijn geboren: 1 Anna Catharina Lam, geboren in Den Helder op 9 oktober 1900. 2 Maria Elisabeth Lam, ook geboren op 9 oktober 1900 als tweede van de twee-ling. 3 Ankje (Aukje) Willempje Lam, geboren op 27 oktober 1901 in Den Helder, is op 14 september 1925 in Middelburg getrouwd met de in 1893 in Batavia geboren Marie Anne Adriaan Winkler, zoon van Cornelis Winkler en Marie Franciska de Klerck. Hij was bij zijn huwelijk Luitenant ter zee 1e klasse. 4 Johanna Petronella Lam, geboren in Ginneken op 11 maart 1903. Zij heeft in 1925 nog in Middelburg gewoond.8e generatie B-VIII-a Herman Johannes Lam, geboren in Veendam op 3 januari 1892 was de zoon van Anske Lam (B-VII-a) en Margien Winter. Hij is op 15 februari 1977 in Leiden overleden. Hij was professor doctor in de plantkunde en op latere leeftijd is hij directeur geworden van het Rijksherbarium in Leiden. Hij is in zijn leven 3 kee getrouwd, en wel: a) op 23 april 1919 in Driebergen met Johanna Lina Margaretha de Bruiine, geboren in Rotterdam in 1895, dochter van Pierre Jaune Henri de Bruiine en Hendrina Geurdina de Hartog. Dit huwelijk is in 1921 ontbonden. b) op 3 juni 1922 in Buitenzorg (Indonesie) met Cornelia Josephina Blanche Morrees, geboren in Soerakarta (Indonesie). Zij is op 21 december 1965 in Leiden overleden. Uit dit huwelijk is in 1925 in Buitenzorg (Indonesie) de dochter Ellen Hermine geboren. c) op 19 januari 1967 met Johanna Hendrika van Drunick. Een levensbeschrijving kunt u vinden op de volgende web-pagina: www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/lam*************** *************** ***************TAK - C – C-I Anscke Tietes Lam, geboren vóór 1648, had in ieder geval een zoon. 1 Tiete Anskes Lam, gedoopt in Warns en Scharl op 22 november 1668. Volgt C-22e generatie C-II Tiete Anskes Lam, gedoopt op 22 november 1668 in Warns en Scharl was van 1701 tot 1712 een bestuurder in Stavoren. Hij was getrouwd met ??? Uit dit huwelijk zijn in Stavoren geboren: 1 Jenkjen Tietes Lam, geboren eind 1600 of begin 1700. Zij trouwt met Roelof Jilles 2 Gerbrand Tietes Lam, geboren eind 1600 of begin 1700. Volgt C-III-a 3 Ansche Tietes Lam, gedoopt 2 december 1703. Volgt C-III-b 4 Wypkjen Tietes Lam, gedoopt 20 november 1707. Zij trouwt met Pytter Jilles. Van hun is er een kind gedoopt op 23 november 1731.3e generatie C-III-a Gerbrand Tietes Lam, geboren eind 1600 of begin 1700 in Warns als zoon van Tiete Anskes Lam (C-II) is overleden vóór 1749. Hij ging in ondertrouw in Workum op 21 augustus 1723 en trouwde in Stavoren op 12 september 1723 met de uit Hindeloopen afkomstige Liefjen Hartmans. Gerbrand was van 1726 tot 1746 burgemeester van Stavoren. Uit dit huwelijk zijn in Stavoren geboren: 1 Fookeltjen Lam, gedoopt op 13 september 1724 en overleden vóór augustus 1726. 2 Fookeltjen Lam, gedoopt op 4 augustus 1726 en overleden op 11 maart 1743. 3 Hartman Lam, gedoopt op 26 februari 1730 en overleden op 20 augustus 1773. Hij was getrouwd, want zijn vrouw is in Stavoren overleden op 13 april 1769. Vermoedelijk hadden zij een zoon Gerben Hartmans, die getrouwd was met Jaarg Sierds. Zij hadden op hun beurt weer een dochter Baukje, die in Hindeloopen is geboren op 11 november 1800. C-III-b Ansche Tietes Lam, gedoopt in Stavoren op 2 december 1703 als de zoon van Tiete Anskes Lam (C-II), is overleden op 21 juni 1763. Hij trouwde in Stavoren op 5 januari 1738 met plaatsgenote Antjen Heyns. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Tiete Lam, gedoopt in Stavoren op 25 december 1738, is waarschijnlijk overleden op 17 februari 1739. Hier houdt deze tak op, daar er geen mannelijke nabestaanden meer waren naar mijn gegevens. Mocht iemand toch nog gegevens over deze familietak hebben, laat het dan even weten.*************** *************** ***************TAK - D – D-I Age Lam, geboren +/- 1725, was gehuwd met ???. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Pieter Ages Lam, geboren in 1750. Volgt D-II-a 2 Abe Ages Lam, geboren in 1753. Volgt D-II-b2e generatie D-II-a Pieter Ages Lam, geboren in 1750 als zoon van Age Lam (D-I), is overleden in 1810. Hij trouwde met Giltje Luitjens. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Gertjen Pieters Lam, geboren in 1781 te Lemmer is overleden in Sneek op 12 april 1845. Zij trouwde in Sneek op 17 april 1825 met de daar in 1770 geboren Gerrit van Delden, zoon van Arent van Delden en Boukjen Zeilstra. Gertjen is overleden in de Stokvischsteeg, Wijk 10, Nr. 68. Tevens is er een bewijs van onvermogen afgegeven. 2 Martje Pieters Lam, geboren in Lemsterland op 19 februari 1786 en is daar overleden op 16 mei 1844. Zij trouwde hier ook op 25 juni 1825 met Frans Arjens de Weger, geboren in Gouda op 27 oktober 1762, en overleden in Ooststellingwerf op 14 februari 1845. Volgens een memorie van successie (met bewijs van onvermogen) is Martje geboren op 10 februari 1776. D-II-b Abe Ages Lam, geboren in 1753 als zoon van Age Lam (D-I), is overleden in Wymbritseradeel op 23 februari 1826. Hij trouwde met Atje Sibles. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Grietje Abes Lam, geboren in Hommerts / Jutrijp op 17 maart 1777 en gedoopt op 18 mei 1777, is in Wymbritseradeel overleden op 30 juni 1856. Zij trouwde in Jutrijp op 20 april 1800 met de in Hommerts op 5 maart geboren Atte Jacobs Haagsma, zoon van Jacob Haagsma en Hiltje de Jager. Atte was schoenmaker en is overleden in Heeg op 9 maart 1858. 2 Age Abes Lam, geboren in Hommerts op 18 december 1778 en gedoopt op 10 januari 1779, is vermoedelijk vóór 1782 overleden. 3 Age Abes Lam, geboren op 13 mei 1782 in Hommerts / Jutrijp. Volgt D-III-a3e generatie D-III-a Age Abes Lam, geboren op 13 mei 1782 in Hommerts / Jutrijp, zoon van Abe Ages Lam (D-II-b) en Atje Sibbles, is daar ook gedoopt op 16 juni 1782. Hij is daar ook overleden, en wel op 22 juli 1826. Age was van zijn beroep meester kuiper. Hij trouwde 2 keer: a) met Cornelia van de Brink. Zij is al vóór 1815 overleden. b) op 15 februari 1815 in Wymbritseradeel met Aafke Hiddes Postma, geboren in 1785 in Heeg, dochter van Hidde Hiddes Postma en Lolkjen Siedes. Zij is in Hommerts overlede op 9 januari 1820. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Abe Ages Lam, geboren in 1808 en overleden in Wymbritseradeel op 11 november 1831. 2 Jentje Ages Lam, geboren in 1811 en overleden in Wymbritseradeel op 23 januari 1832. Hij was klerk in Langweer. 3 Dieuwke Lam, geboren op 26 april 1812 in Wymbritseradeel. 4 Hidde Lam, geboren in Wymbritseradeel op 7 september 1816. 5 Atje Lam, geboren in Wymbritseradeel op 7 augustus 1818 en daar ook overleden op 2 augustus 1826Ook hier houdt deze tak op, daar er geen mannelijke nabestaanden meer waren naar mijn gegevens. Mocht iemand toch nog gegevens over deze familietak hebben, laat het dan even weten.*************** *************** ***************TAK - E – Dit is naar mijn gegevens een heel korte tak, maar gezien de namen van de personen in deze tak, heb ik het vermoeden, dat deze misschien wel aansluiting heeft met één van de andere takken. Mijn vermoeden gaat uit naar tak –B-, daar begin 1700 dezefde namen voor kwamen, en zelfs enige datums ongeveer corresponderen. Mocht iemand hier over meer gegevens hebben, hoor ik dat uitteraard graag. E-I Douwe Lam, geboren in Harlingen of Leeuwarden vóór 1735. Uit het huwelijk met ????? zijn in ieder geval geboren: 1 Antje (Antie) Douwes Lam, geboren +/- 1756 in Harlingen. Zij trouwt in ieder geval 2 maal. De eerste keer met ????. Hij is vóór 1786 overleden. De tweede keer was op 5 maart 1786 in Harlingen met Gerrit Sipkes de Jongh uit Makkum. Bijden waren nl. weduwe, c.q. weduwnaar. Ze woonden in Harlingen op ’t oudepannenwerk achter ’t Vliet L-201. Gerrit is vóór 1813 overleden en Antje is in Leeuwarden overleden op 4 augustus 1822. 2 Anske Douwes Lam, geboren in Leeuwarden vóór 1764. Volgt E-II E-II Anske Douwes Lam, geboren in Leeuwarden vóór 1764 als zoon van Douwe Lam (E-I) trouwde op 5 maart 1780 in Leeuwarden met de daar geboren Engeltje Dirks. Anske is reeds jong overleden in Leeuwarden op 21 juni 1788. Van beroep was hij meester koekbakker. Engeltje was in 1808 schuldeiseres voor fl. 200,--. Uit dit huwelijk is minstens 1 zoon geboren, en wel: 1 Douwe Anskes Lam, geboren in Leeuwarden op 6 september 1784 en gedoopt op 6 oktober 1784.*************** *************** ***************TAK - F – Ook bij deze tak mis ik een verband met de andere takken, maar toch heb ik dit apart uitgewerkt. Hier past de woonplaats Sneek niet in het verband met de andere takken, maar daar kan ik me natuurlijk in vergissen. Ook hier weer de vraag: Weet iemand meer, laat het me dan weten. F-I Anske (of Auke) Lam, geboren in Sneek ? in het jaar 16xx. Hij had in ieder geval een zoon. 1 Ids Anskes (of Aukes) Lam, geboren in Sneek eind jaren 1600. Volgt F-II F-II Ids Ankes (of Aukes) Lam, zoon van Anske (of Auke) Lam (F-I), is geboren in Sneek eind jaren 1600. Hij ging in ondertrouw op 12 mei 1703 en trouwde op 27 mei 1703 in Sneek met de daar ook geboren Saekjen Aukes Baarda. Ids is vrij kort na zijn huwelijk in Sneek overleden op 2 juni 1708. Uit dit huwelijk zijn in Sneek geboren: 1 Anske Lam, gedoopt op 26 oktober 1704 en overleden op 6 december 1704. 2 Antie Lam, gedoopt op 22 november 1705. 3 Wypkien Lam, gedoopt op 9 januari 1707. 4 Anske Lam, gedoopt op 16 maart 1708. Volgt F-III F-III Anske Lam, gedoopt in Sneek op 16 maart 1708, zoon van Ids Lam (F-II) en Saekien Aukes Baarda, is overleden in Sneek op 10 maart 1784. Anske was van beroep winkelier en tevens was hij hopman (een soort gemeenteraadslid). Hij trouwde 2 maal, en wel: a) op 8 september 1731 in Sneek met Catharina Nauta, geboren in Oudkerk en overleden in Sneek op 5 mei 1732. Zij is in het kraambed overleden en het kind is 2 dagen later overleden. b) op 16 januari 1734 hertrouwde hij met Janneke Tammes Tamminga, geboren in Sneek, en daar ook overleden op 1 april 1771. In 1749 kreeg Anske nog een belastingaanslag van 60 pond. Voor die tijd waarschijnlijk een behoorlijk bedrag. Hij zal wel redelijk vermogend geweest zijn. Verdere gegevens ontbreken me van deze tak*************** *************** *************** Noot: Dit overzicht is voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2016. Er ontbreken nog vele gegevens. Vooral van de laatste generaties, daar deze nog niet openbaar zijn gemaakt. Hiertoe zou ik bij iedere gemeente apart de gegevens op moeten opvragen. Mocht iemand mij verdere gegeven, zoals geboortedatum, geboorteplaats, huwelijksdatum, huwelijksplaats, kinderen, overlijdensdatum, overlijdensplaats, anecdotes en / of verdere gegevens kunnen verstrekken, wilt u mij die dan toezenden. Mocht u fouten ontdekken wil ik dat ook graag weten. Bij voorbaat mijn dank. Cornelis (Kees) Lam (XII-a) uit de tak van Achttienhoven - Westbroek Mijn e-mail adres is c.lam@wanadoo.es