Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Voorwoord Achttienhoven - Westbroek Veenendaal - Utrecht Horssen Ameide-Odijk-Zeist de Betuwe - Bommelerwaard Friesland Ede - Bennekom - Renswoude Het Gooi Downloads 

de Betuwe - Bommelerwaard

De Betuwse tak1e generatie I Deze tak begint bij ene Gerijt Lam. Mogelijk had hij connecties met de families uit Utrecht en Veenendaal, daar zijn kinderen (later) in Rhenen woonden. Rhenen was in die tijd de stad waar het bestuur van Veenendaal gevestigd was. Ook werd vanuit daar de rechtsgang geregeld. In 1598 is er een proces geweest tegen ene Gerijt Lam wegens ongeoorloofd transport en verkoop van tarwe vanuit de Betuwe naar de Gelderse venen.2e generatie II Zijn zoon Jan Gerijtsen Lam, die geboren moet zijn zo eind 1500 was molenaar op de Gasthuismolen in Tiel. Hij had in ieder geval 2 , maar waarschijnlijk 3 zonen, en wel: 1 Gerret Jansen Lam Volgt III-a 2 Aert Jansen Lam Volgt III-b 3 Jan Jansen Lam Volgt III-c3e generatie III-a Gerret Jansen Lam, zoon van Jan Gerijtsen Lam (II) die begin 1600 in Rhenen was geboren, heeft ook het beroep van molenaar uitgeoefend. Hij trouwde op 10 november 1644 in Rhenen met de ook uit Rhenen afkomstige Maria Jans Vastrick. Hun kinderen waren: 1 Hendrickje Lam, geboren in Rhenen en gedoopt op 30 augustus 1645. 2 Jan Lam, geboren in Tiel en daar gedoopt op 24 november 1648. Volgt IV-a 3 Elisabeth Lam, geboren in Tiel en daar gedoopt op 21 september 1652. 4 Marika Lam, geboren in Tiel en daar gedoopt op 24 april 1659 als eerste van een twee-ling. 5 Rutger Lam, geboren in Tiel en ook gedoopt op 24 april 1659 als de tweede van de twee-ling. Volgt IV-b (1666. Vooreerst ontfangen van Herman Hermansz. 1) van wegen Gerrit Lam mullenaer voor een dobbelde Groefstede aen de noordesijde in de St. Martenskercke gecost ter some van 52—0—0. St. Martenskerk - Tiel ) III-b Aert Jansen Lam, zoon van Jan Gerijtsen Lam (II), ook geboren begin 1600 en ook medepachter van de molen in Tiel. Hij is op 9 juli 1648 in Rhenen getrouwd met Wilmken Jans uit Eck. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Maria (Marike) Lam, gedoopt in Tiel op 20 mei 1651. III-c Jan Jansen Lam, zoon van Jan Gerijtsen Lam (II). Kinderen uit dit huwelijk zijn: 1 Aert Lam, gedoopt in Tiel op 11 augustus 1670. Volgt IV-c 2 Maria Lam, gedoopt in Tiel op 8 november 1676. 3 Gerrit Lam, gedoopt op 21 december 1677 in Tiel. Volgt IV-d 4 Gertien Lam, gedoopt op 9 januari 1681 in Tiel. 5 Engel(tie) Lam, gedoopt op 9 september 1683 in Tiel en getrouwd op 1 mei 1706 in Erichem met Frans van Cleef, gedoopt in Tiel op 10 oktober 1677, zoon van Abraham van Cleef.4e generatie IV-a Jan Gerritsen Lam, zoon van Gerrit Lam (III-a) en Maria Vastrick is in oktober 1669 in Tiel getrouwd met Bertien Jacobs uit Veenendaal. IV-b Rutger Lam, zoon van Gerrit Lam (III-a) en Maria Vastrick, geboren in Tiel en gedoopt op 24 april 1659, is in Altforst overleden op 5 oktober 1722. Hij was op 24 oktober 1680 in Tiel in het huwelijk getreden met Johanna Wouters. Zij kwam uit Middelburg. Rutger is in Tiel begonnen als bakker en is later naar Maasbommel gegaan, waar hij als schout werkte. Daarna is hij landbouwer in Altforst geworden. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Jacobus Lam, gedoopt in Tiel op 4 oktober 1681. ( In het archief van Arnhem zijn er onder index 0585 Herv. Gem. Altforst / Appeltern de jaarrekeningen door Jacobus gemaakt als armmeester en kerkmeester over de periode 1727-1751. ) 2 Gerrit Lam, geboren 25 oktober 1683 in Tiel Volgt V 3 een zoon, welke spelende met een buurjongen met een wapen, is doodgeschoten in Maasbommel op 29 juni 1696. ( O 182 ORA Land tussen Maas en Waal Jr. Joost Willem van Ravenschot, 8 jr. oud., Op 29-6-1696 te Maasbommel met pistool ’t zoontje van de schout Rutger Lam zo gewond dat ’t kind overleden is (betreft ongeluk door spelend kind)). 4 Adriaan Lam Op 27 mei 1723 uit Altforst vertrokken naar Ewijk. 5 Jan Lam 6 Maria Lam, geboren vóór 1697 in Maasbommel (Altforst) Zij was gehuwd met ene Herme(n) Koeck(en). Zij zijn op 5 oktober 1726 vanuit Wichen naar Heerewaarden gekomen. Op 28 maart 1713 was zij lidmaat van de kerk in Altforst. Op 13 juli 1746 heeft Maria nog in Heerewaarden belijdenis gedaan, en daarna op 5 januari 1753 zijn ze met attestatie naar Altfors vertrokken. Later, vermoedelijk was Herme(n) reeds overleden, is Maria nog naar Soelen verhuisd. 7 Henricus Lam, gedoopt in Altforst op 22 juni 1704. Ordinaris Landdag 10-19 oktober te Nijmegen 1731 oktober 15 105 Advies van het Hof en de Rekenkamer aangaande het verzoek van erfgenamen van Ruth Lam om een schadevergoeding voor hun gederfde inkomsten uit het opgeheven veer over de strang, lopende uit de Waal in de Maas langs de schans Kop-van-de-Voorn, òf om toestemming tot tolheffing op de daar aangelegde dam. Verzoek afgewezen. Machtiging verleend aan de Rekenkamer aan de supplianten een "liberaliteit" te doen. ( Inventarisnr. 0S22; bloknr. 0012; Folionr. 1436-1438 ) IV-c Aert Lam, zoon van Jan Lam (III-c), gedoopt op 11 augustus 1670 in Tiel, is in ondertrouw gegaan in Tiel in december 1696 en getrouwd op 3 januari 1697 in Erichem met Maria van de Sandt, geboren vòòr 1677 in Tiel. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Maaske Lam, gedoopt in Tiel op 18 mei 1697 ( Geregistreerd lidmaat Ned. Herv. Gemeente van de St.Stevenskerk in Tiel op 22-12-1717. ) 2 Bertha (Bertje) Lam, gedoopt in Tiel op 27 september 1698 3 Berend Lam, gedoopt 15 september 1702 en vermoedelijk begin oktober gestorven. ( den 4° dito heeft Aert Lam syn kint laeten begraven enz —10—0. ( 4 okt. 1702 kerk in Tiel) Welk kind dit is wordt niet vermeld, maar vermoedelijk is dit Berend geweest. ) 4 Berend Lam, gedoopt in Tiel op 16 maart 1703. 5 Peternel Lam, gedoopt op 1 november 1705 in Tiel. Ook is er een akte waarin de erfgenamen van Aert Lam Johannes Walewijn gedaagd hebben. Procesdossiernr. 8 - inventarisnr. 146 van 1722 (0186 ORA Nederbetuwe) IV-d Gerrit Lam, zoon van Jan Lam (III-c), is gedoopt op 21 december 1677. Hij trouwde in Tiel in oktober 1700 met Luitje Kool, ook geboren in Tiel. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Jan Lam, gedoopt in Tiel op 13 maart 1701 2 Antonie Lam, gedoopt in Tiel op 27 mei 1703 3 Jacob Lam, gedoopt in Tiel op 6 november 1705 4 Bertus Lam, gedoopt in Tiel op 19 juli 1708 5 Beertje Lam, gedoopt in Tiel op 15 januari 1713 6 Gerrit Lam, gedoopt in Tiel op 14 juli 1715 ( Ontfanck van luyen. (kerk Tiel) 1715 2 Meert 3 Poosen over Gerrit Lam enz. . . 13—0—0. )5e generatie V Gerrit Lam, zoon van Rutger Lam (IV-b) en Johanna Wouters, is geboren in Tiel op 25 oktober 1683, en getrouwd in Altforst op 13 januari 1714 met Geertruid Aerts Koecken. Zij was de zuster van zijn zwager Herman Koecken en was geboren in Leur als dochter van Aert Janssen Koecken en Cornelia Hendricks. Hij is op 16 maart 1714 uitgeschreven als lidmaat van de kerk in Altforst en vertrokken naar Leur. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Aert Lam, geboren vóór 1719 in Leur. Aert is na 1772 overleden. Volgt VI-a Dit huwelijk heeft niet lang geduurd, want: Gerrit trouwde voor de tweede keer op 31 december 1719 met Maria Roelofs, geboren rond 1700. Gerrit en Maria zijn op 25 september 1721 ingeschreven als lidmaat in het kerkregister van Heerewaarden. Zij zijn gekomen met attestatie van de kerk in Wichen (Wychen bij Nijmegen). Gerrit is op 11 december 1746 in Heerewaarden overleden, en zijn vrouw Maria is ook in Heerewaarden overleden op 10 augustus 1774. (Maria Roelofse, weduwe van Gerrit Lam, is overleden den 10.08.1774, nagelaten 4 zoons, ene dogter en een voorzoon van haar man en nog 4 zoons van haar overleden dogter.) Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 2 Ruth Lam, geboren in Heerewaarden op 11 maart 1722. Volgt VI-b 3 Maria Lam, geboren in Heerewaarden op 13 mei 1724 en aldaar gedoopt op 19 mei. Zij is 19 september 1761 in Heerewaarden overleden. Zij is getrouwd op 2 mei 1751 in Heerewaarden met Jillis van Oort, geboren in Maurik op 26 december 1726 als zoon van Johannes van Oort en Margrietje Kamphof. Jellis is overleden in Maurik op 20 november 1812 4 Wouter Lam, gedoopt in Heerewaarden op 15 september 1726. (Den 15.09.1726 V: Gerrit Lam, M: Maria Roelofs, K: genoemt Wouter, G: Maria Lam, huysvrouw van Hermen Koek in plaets van Johanna Wouters weduwe van Rutger Lam (IV-b) ). Vermoedelijk is hij op 23 december 1753 in Rotterdam in ondertrouw gegaan, en daar op 8 januari 1754 getrouwd met Maria van Es. Zij was de weduwe van Jan van den Ende. Maria is na 1782 overleden. Het kan zijn, dat zij in Rotterdam een levenloos kind hebben gekregen op 15 december 1759. In de geboorteakte wordt alleen de vader genoemd. 5 Johanna Lam, gedoopt in Heerewaarden op 19 januari 1729. (Den 19.01.1729 V: Gerrit Lam, M: Maria Roelof, K: genoemt Johanna, G: Maria Lam, huysvrouw van Hermen Koek.) 6 Jan Lam, geboren in Heerewaarden op 3 maart 1732 is reeds eind 1733 of begin 1734 overleden. 7 Ida Lam, is gedoopt in Heerewaarden op 20 oktober 1734, en is overleden op 14 februari 1822 in Heerewaarden. Zij is op 19 oktober 1780 in Tiel in ondertrouw gegaan en op 12 november 1780 in Heerewaarden gehuwd met Klaas van Buuren uit Wamel. 8 Jan Lam, geboren in Heerewaarden op 20 oktober 1734, is op 7 augustus 1776 in Heerewaarden getrouwd met de in 1741 geboren Johanna Blankers. Volgt VI-c Ordinaris Landdag 10-20 oktober te Arnhem 1736 oktober 11 055 Verzoek van Gerrit Lam om hem een schadevergoeding te betalen wegens het verlies van het veer en de veerweg tot de Dreumelse dijk wegens het leggen van een dam in het Voornse Kanaal. Verwezen naar het Hof en de Rekenkamer om te beschikken. ( Inventarisnr. 0S23; bloknr. 0012; folionr. 1018-1019 ) 0012 Gelderse Rekenkamer 0 K73 "Aftekening van een gedeelte der situatie van het Voorense canaal neffens het aangewonne land, daarin gelegen", alsmede van het veer over dat kanaal, door J. LEEMPOEL, 1748 (gekleurd) Inv. no. 569 Blijkens de daarop aangebrachte toelichting is deze kaart in 1747 geteekend ten verzoeke van GERRIT LAM en in 1748 voorzien van de teekening van het veer. Het exemplaar van de Rekenkamer is vermoedelijk een duplikaat van 1748 1707 Gelderse Landdagsrecessen 1581-1798 Ordinaris Landdag 4-14 april te Zutphen 1753 april 13 073 Verzoek van de weduwe en erfgenamen van Gerrit Lam om een stuk aangeslibd en door hem in cultuur gebracht land onder Voorn bij Heerewaarden in erfpacht te mogen ontvangen. Verwezen naar de Rekenkamer om advies. ( inventarisnr. 0S29; bloknr. 0012; folionr. 751-753 ) 6e generatie VI-a Aart Lam, zoon van Gerrit Lam (V) en Geertruid Aerts Koecken, geboren in Leur tussen 1714 en 1719, ging in ondertrouw in Rotterdam op 9 januari 1746 en trouwde daar op 26 januari 1746 met Cornelia Rietveld, geboren in Rotterdam +/- 1725 als de dochter van Aart Rietveld en Rookje Simons Hoos. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Gerrit Lam, gedoopt in Rotterdam op 25 augustus 1748 Volgt VII-a 2 Adriana Lam, gedooppt in Rotterdam op 5 september 1751. Zij is in Buren overleden op 31 december 1813. Zij was op 3 maart 1770 in Buren getrouwd met de aldaar op 11 september 1746 gedoopte Cornelis Polder. VI-b Ruth Lam, geboren in Heerewaarden op 11 maart 1722 als zoon van Gerrit Lam ( V ) en Maria Roelofs, en is overleden in 1798 te Heerewaarden. Hij is in het huwelijk getreden in Heerewaarden op 28 oktober 1753 met Hendrina Peters, in 1725 geboren in Appeltern. Zij is in Heerewaarden overleden op 16 maart 1809. ( Ruth Lam j.m. geboren en wonende alhier (schoon op ’t Drummels geboren egter hier gedoopt, en behorend wegens ‘t kerkelyke tot onse gemeente gelijk van ouds geweest is) met Hendrijn Peterse j.d. geboren te Appeltern wonende alhier in wettelyke ondertrouw aengetekent den 05.10.1753. En nadat de drie huwelykse proclamatien onverhindert gegaen syn, hier getrouwt den 28.10.1753.) Uit dit huwelijk geboren: 1 Johanna Lam, geboren in Heerewaarden op 1 januari 1754. Zij is in Rossum overleden op 1 maart 1819. Op 23 december 1785 ging ze in Heerewaarden in ondertrouw en trouwde daar op 7 januari 1786 met Goossen Vervoorn, gedoopt in Heerewaarden op 28 november 1751. Hij was de zoon van Hendrik Vervoorn en Weylke van Gemert. 2 Gerrit Lam, geboren op 2 november 1755 in Heerewaarden. Volgt VII-b 3 Leijneken Lam, geboren op 4 mei 1757 in Heerewaarden, is vòòr 1777 in het huwelijk getreden met Arent Wessem, geboren in Heerewaarden op 23 april 1741 als zoon van Jan Wessem en Ariaantje van Dungen. Arent is op 27 november 1790 in Heerewaarden overleden. 4 Peter Lam, geboren in Heerewaarden op 30 november 1760. 5 Wouter Lam, geboren in Heerewaarden op 6 februari 1768 en daar de volgende dag reeds gedoopt. Volgt VII-c VI-c Jan Lam, geboren in Heerewaarden op 20 oktober 1734 als zoon van Gerrit Lam ( V ) en Maria Roelofs, is op 7 augustus 1776 in Heerewaarden getrouwd met de in 1741 geboren Johanna Blankers. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Maria Lam, geboren op 31 mei 1778 in Heerewaarden, alwaar zij ook is overleden op 27 maart 1818. 2 Margarita Lam, in Dreumel geboren op 2 juni 1779. Zij is ongehuwd overleden in Heerewaarden op 30 maart 1824. 3 Gerrit Lam, geboren op 19-mei 1781 in Dreumel. Volgt VII-d 4 Johannes Lam, geboren in Heerewaarden op 20 augustus 1783. Volgt VII-e 5 Johanna Maria Lam, geboren op 2 januari 1787, gedoopt op 7 januari en overleden in Dreumel op 8 november 1847.7e generatie VII-a Gerrit Lam, gedoopt in Rotterdam op 25 augustus 1748 als zoon van Aart Lam (VI-a) en Cornelia Rietveld, trouwt vóór 1781 met de op 28 december 1752 in Buren gedoopte Lijsbeth van Malsen. Gerrit was bakker van beroep. Lijsbeth is als weduwe overleden in Geldermalsen op 15 september 1831. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Aart Lam, geboren in Tiel op 16 september 1781 Volgt VIII-a 2 Henricus Lam, geboren in Tiel op 26 januari 1783 en overleden vòòr 1787. 3 Cornelia Adriana Lam, geboren in Tiel op 15 februari 1784 en overleden in Gouda op 21 maart 1825. Zij is vóór 1811 getrouwd met Dirk Kleijpool. 4 Merke Lam, geboren in Buren op 2 oktober 1785. Zij is overleden op 24 april 1844 in Buren. 5 Hendricus Lam, geboren in Buren op 14 januari 1787. Volgt VIII-b 6 Gerrit Lam, geboren in Buren op 31 mei 1789. Volgt VIII-c VII-b Gerrit Lam, geboren op 2 november 1755 als zoon van Ruth Lam (VI-b) en Hendrina Peters, is op 20 augustus 1780 in het huwelijk getreden met de in 1755 in Utrecht geboren Maria Anthonia Sparo. Maria Anthonia is in oktober 1755 in de Catharinakerk gedoopt. Zij was de dochter van Gerardus Sparo en Hendrica van Thuijl. Zij is op 25 november 1809 in Heerewaarden overleden. Gerrit was daar al eerder overleden op 1 maart 1799. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Gradus Lam, geboren in Heerewaarden op 23 november 1780 en gedoopt op 26 november. 2 Rutger (Ruth) Lam, geboren in Heerewaarden op 10 september 1782. Volgt VIII-d 3 Hendricus Lam, geboren in Heerewaarden op 12 juli 1785. Volgt VIII-e. 4 Hendrina Lam, is in Heerewaarden geboren op 21 augustus 1787 en overleden op 10 juli 1868. Zij is 2 maal in het huwelijk getreden, en wel: a) In Heerewaarden op 5 juni 1812 met Matthijs Jansen, geboren 29 juli 1785 in Heerewaarden als zoon van Willem Jansen en Catherine Kellenaar. Matthijs is overleden in Heerewaarden op 11 juni 1823. b) Op 17 mei 1834 is ze hertrouwd in Heerewaarden met Hendrik Kosters. Hij is geboren op 20 juli 1792 in Heerewaarden als zoon van Jan Kosters en Johanna Margaretha van Ooijen. Hendrik is ook in Heerewaarden overleden op 18 januari 1866. Bij het huwelijk heeft hij 1 kind ( Jan Lam ) erkend, die geboren was op 26 april 1834. Jan is zijn verdere leven doorgegaan met de naam Kosters. 5 Jantje Lam, geboren te Heerewaarden op 7 april 1789 en overleden in Nijmegen op 29 november 1830. Zij trouwde op 29 april 1819 in Elst (Gld) met de op 18 april 1800 in Lent geboren Johannes Esmeijer. Hij was de zoon van Jan Esmeijer en Hendrina Kapel, en is overleden in Nijmegen op 24 maart 1848. 6 Gosewinus (Goossen) Lam, is geboren op 3 oktober 1792 Volgt VIII-f 7 Wouter Lam, geboren in Heerewaarden op 1 juli 1795 Volgt VIII-g VII-c Wouter Lam, geboren in Heerewaarden op 6 februari 1768 als zoon van Ruth Lam (VI-b) en Hendrina Peters, werd gedoopt op de 7e februari. Hij trad in het huwelijk op 9 december 1819 in Zuilichem met Gijsbertje de Geus. Zij werd geboren op 10 februari 1795 als dochter van Arie de Geus en Geertruij Ouwerkerk. Wouter is overleden in Zuilichem op 2 januari 1848 en Gijsbertje op 25 februari 1855. Het beroep van Wouter was korenmolenaar. (1821-11-27 Obligatie en hypotheek Wouter Lam, korenmolenaar wonende in Zuilichem, leent van Andries Bok een som van fl. 700,--) Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Ruth Lam, geboren in Zuilichen op 26 september 1820, is overleden in Oegstgeest op 16 november 1862. 2 Geertruij Lam, is geboren op 28 januari 1822 in Zuilichem. Haar hele leven heeft zich daar afgespeeld, want zij is daar getrouwd op 5 juli 1845 met de landbouwer Gerrit Jacobus Klop, geboren in Zuilichem op 2 september 1815 en overleden op 11 mei 1866 als zoon van Gerardus Klop en Willemijna Heijsteck. Geertruij is overleden op 15 november 1875. 3 Ariën Lam, geboren in Zuilichem op 16 januari 1823. Volgt VIII-h 4 Hendrina Lam, is geboren in Zuilichem op 13 mei 1824 en is overleden in Zuilichem op 13 oktober 1900. Zij is overleden aan chronische brongitis met een hartstilstand tot gevolg. Zij is ook getrouwd in Zuilichem op 23 december 1861 met de op 5 februari 1820 geboren Rolf de Hoog. Hij was de zoon van Jeroen de Hoog en Johanna Blom. Rolf is overleden op 11 juli 1866 in Zuilichem. Hendrina was herbergierster en Rolf was smid. 5 Johanna Lam, geboren in Zuilichem op 27 mei 1826 is aldaar ook overleden op 12 oktober 1826, nog geen half jaar oud. 6 Gerrit Lam, is geboren in Zuilichem op 18 juni 1828. Volgt VIII-i VII-d Gerrit Lam, is geboren in Dreumel op 19 mei 1781 als zoon van Jan Lam (VI-c) en Johanna Blankers en gedoopt op de 20e mei. Gerrit was in 1817 kerkmeester en in 1826 was hij ook gemeenteraadslid. Hij is overleden in Heerewaarden op 27 april 1861, maar voor die tijd is hij 2 keer getrouwd, en wel: a) op 5 april 1812 in Dreumel met Petronella Verkerk, geboren op 5 april 1780 in Alphen als dochter van Nicolaas Verkerk en Johanna Crol. Petronella is in Heerewaarden overleden op 9 mei 1841. Kinderen uit dit huwelijk zijn mij niet bekend. b) is hij getrouwd op 21 december 1844 met Cornelia Bosman (ook wel geschreven als Prosman). Cornelia was ook geboren in Alphen op 8 juli 1808. Zij was de dochter van Arend Bosman en Elisabeth van der Wedden. Cornelia is overleden op 20 december 1898 in Heerewaarden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. VII-e Johannes Lam, geboren op 20 augustus 1783 in Heerewaarden als zoon van Jan Lam (VI-c) en Johanna Blankers, is overleden in Dreumel op 18 januari 1845. Hij op 24 februari 1816 is in Varik getrouwd met Maria van Schaijk, geboren in Zennewijnen op 13 november 1793 als dochter van Aart van Schaijk en Heiltje Verbeek. Maria is in Dreumel overleden op 23 december 1870. Uit dit huwelijk: 1 Johanna Lam, geboren in Dreumel op 16 april 1817 en overleden vóór 1824. 2 Arnoldus Lam, geboren in Dreumel op 12 oktober 1819. Volgt VIII-j 3 Jan Lam, geboren in Dreumel op 1 augustus 1822 is aldaar overleden op 4 oktober 1889 op 67 jarige leeftijd. Hij was veerman van beroep. 4 Johanna Lam, geboren in Dreumel op 6 november 1824 is daar ook overleden op 29 januari 1900. Zij trad op 13 november 1844 in Dreumel in het huwelijk met Gerrit Udo, geboren in Heerewaarden op 20 maart 1811 als zoon van Kier Udo en Johanna van Oorsouw. Gerrit is overleden op 12 maart 1887 in Dreumel. Gerrit was beroepsmatig als zalmvisser. 5 Helena Lam, geboren in Dreumel in 1825 en overleden aldaar op 4 april 1828. 6 Gerrit Lam, geboren in Dreumel op 8 september 1827, is overleden in Nederhemert op 7 december 1890. Hij was getrouwd op 15 maart 1866 in Nederhemert met Francina van Dijk. Zij was daar geboren op 7 oktober 1824 als dochter van Jan van Dijk en Helena van Schaik. Zij is overleden op 11 januari 1903 in Nederhemert. Kinderen uit dit huwelijk zijn mij onbekend. 7 Hendrikus Lam, is geboren op 18 maart 1830 in Dreumel geboren. Volgt VIII-k 8 Johannes Lam, is geboren op 11 maart 1832 in Dreumel, en is daar overleden op 1 januari 1840. 9 Willem Lam, geboren in Dreumel op 31 juli 1835. Volgt VIII-l 10 Helena Lam, geboren op 13 maart 1838 in Dreumel, is daar overleden op 23 december 1839.8e generatie VIII-a Aart Lam, zoon van Gerrit Lam (VII-a) en Lijsbet van Malsen, is geboren in Tiel op 16 september 1781. Hij is in Zwammerdam overleden op 25 augustus 1849. Bij zijn huwelijk was Aart korenmolenaarsgezel. In Zwammerdam was hij ook getrouwd op 16 oktober 1809 met de daar op 5 oktober 1788 geboren Kaatje Langerak, dochter van Thomas Langerak en Aaltje van den Berg. Kaatje is in Oudewater overleden op 15 januari 1861. Uit dit huwelijk zijn in Zwammerdam geboren: 1 Gerrit Lam, geboren op 17 april 1810 en gedoopt op 22 april 1810. Hij is daar ook overleden op 23 oktober 1841. 2 Alida Lam, geboren 14 mei 1811, gedoopt 19 mei 1811 en overleden op 23 september 1812. 3 Elisabeth Lam, geboren 2 september 1812 en overleden op 14 juli 1849. Zij trouwde in Bodegraven op 12 december 1840 met Evert Brandt, geboren in Rhenen op 20 augustus 1816 als zoon van Jan Christoffel Brandt en Fijtje van Dalen 4 Alida Lam, geboren op 2 februari 1814 en overleden op 10 juni 1815. 5 Hendrika Lam, geboren op 29 oktober 1815 en overleden op 17 oktober 1884 in Zevenhuizen. Zij was gehuwd met Gerrit Bookelman, geboren in Bodegraven op 15 augustus 1816 en overleden in Haastrecht op 13 december 1857. Hij was de zoon van Fredrik Bookelman en Gerrigje Olijslager. 6 Alida Lam, geboren op 12 oktober 1817 en overleden in Oudewater op 20 januari 1882. Zij trouwde vermoedelijk in 1849 met Hendrikus de Zwart. Na het overlijden van Alida trouwt Hendrikus met Johanna Kraan uit Zeist. 7 Marinus Cornelis Lam, geboren 5 juli 1820 en overleden op 22 augustus 1882 in Woerden. Volgt IX-a 8 Tomas Lam, geboren 20 augustus 1822 en overleden op 2 maart 1872. Volgt IX-b 9 Cornelia Adriana Lam, geboren op 11 mei 1825 en overleden op 9 januari 1898 in Utrecht. Zij trouwde in Gouda op 11 mei 1853 met Andries Ultee, geboren in Woerden op 29 december 1829 als zoon van Maarten Ultee en Geertruij Verbiest. Andries is overleden in Utrecht op 4 juli 1910. VIII-b Hendricus Lam, geboren in Buren op 14 januari 1787. Hij was de zoon van Gerrit Lam (VII-a) en Lijsbeth van Malsen. Hendrik is overleden in Buren op 10 maart 1861. Op 19 september 1837 trouwde hij in Buren met Gerdina van Steenis, gedoopt op 28 september 1806 in Buren en dochter van Cornelis van Steenis en Gesina Polder. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Elisabeth Gesina Lam, geboren in Buren op 15 juli 1844 VIII-c Gerrit Lam, geboren in Buren op 31 mei 1789. Hij was de zoon van Gerrit Lam (VII-a) en Lijsbeth van Malsen. Gerrit is in Geldermalsen overleden op 29 januari 1857. Hij trouwde ook in Geldermalsen op 19 mei 1814 en wel met Willemijntje van Santen, geboren op 28 november 1793 in Geldermalsen als de dochter van Dirk van Santen en Jenneke van Buuren. Willemijntje is overleden in Geldermalsen op 8 maart 1823. Gerrit was bakker van beroep. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Geerdina Pieternella Lam, geboren in Deil op 28 februari 1815. Zij is op 18 juni 1842 in Bellingwolde getrouwd met Durk Klazes Osinga, geboren in Dokkum op 28 februari 1814 als zoon van Klaas Fokkes Osinga en Aaltje Meinderts Reisiger. Durk was belastingambtenaar van beroep. 2 Jan Dirk Lam, geboren in Geldermalsen in 1816 en overleden op 28 augustus 1819 aldaar. 3 Cornelis Dirk Lam, geboren in Geldermalsen op 2 april 1818. Volgt IX-c 4 Hendrika Elisabet Lam, geboren in Geldermalsen in 1819 en daar overleden op 10 juni 1874. Zij trouwde daar op 13 augustus 1869 met Hendrikus van Hemert, geboren in Meeteren op 3 maart 1815 als zoon van Marinus van Hemert en Helena Dekker. Hendrikus is overleden in Geldermalsen op 22 oktober 1891. Hij was weduwnaar van Willemke van As. 5 Jenneke Antonia Lam, geboren in Geldermalsen op 20 februari 1821 en overleden in Est en Opijnen op 26 juli 1894. Zij was op 1 mei 1857 in Geldermalsen getrouwd met Cornelis van Oort, geboren in Zuilichem op 23 december 1813 en overleden op 4 december 1884 in Est en Opijnen. Hij was de zoon van Dirk van Oort en Petronelle Leonora van Telgman de Bisparoode. Hij was molenaarsknecht en later bakker van beroep. 6 Willem Lam, geboren in Geldermalsen op 26 februari 1823 en daar overleden op 28 augustus 1823. VIII-d Rutger Lam, roepnaam Ruth, is geboren in Heerewaarden op 10 september 1782 als zoon van Gerrit Lam (VII-b) en Maria Antonia Sparo. Hij is overleden op 26 december 1856 in Heerewaarden. Gerrit ging in ondertrouw op 4 januari 1816 en trouwde in Heerewaarden op 21 februari 1816 met Martijntje van Ooijen. Zij was geboren op 1 april 1790 in Zaltbommel als dochter van Hendrik van Ooijen en Geertruij van Vlijme. Martijntje is op 21 december 1863 overleden in Heerewaarden. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Geertruida Lam, geboren in Heerewaarden op 20 november 1816, is overleden aldaar op 4 maart 1823. 2 Gerrit Lam, geboren in Heerewaarden op 14 september 1818. Volgt IX-d 3 Hendrik Lam, geboren in Rosssum op 18 september 1820 is op 24 december 1829 in Heerewaarden overleden. 4 Geertrui Lam, geboren op 13 april 1825 in Heerewaarden, is daar op 30 november 1848 ongehuwd overleden. 5 Gradus Lam, geboren in Heerewaarden op 13 oktober 1829, is daar op 23 februari 1859 overleden. 6 Hendrika Lam, geboren in Heerewaarden op 19 augustus 1833 en overleden op 11 mei 1929 in Rossum. Zij is in Heerewaarden op 28 november 1864 in het huwelijk getreden met Anthonie Nieuwenhuijsen, veldwachter, geboren op 10 juli 1824 in ’s Gravenhage als zoon van Wilhelmus Adamus Johannes Nieuwenhuijsen en Hermina Spijkermans Anthonie is overleden in Rossum op 13 september 1906. VIII-e Hendricus Lam, is geboren in Heerewaarden op 12 juli 1785 als zoon van Gerrit Lam (VII-b) en Maria Antonia Sparo. Hij is ook in Heerewaarden overleden op 4 augustus 1876. Hij was getrouwd in Heerewaarden op 2 mei 1812 met Dirkje Hoeflaken, geboren in Heerewaarden op 29 mei 1783 als dochter van Jan Hoeflaken en Johanna Clazina van der Vlugt. Dirkje is overleden in Heerewaarden op 26 januari 1860. Kinderen uit dit huwelijk zijn: 1 Maria Lam, geboren in Puiflijk op 4 mei 1813, is overleden in Heerewaarden op 22 april 1863. Zij is 29 mei 1839 in Heerewaarden getrouwd met Hendrik van Herpen, geboren in Heerewaarden op 20 november 1811 als zoon van Jan van Herpen en Caterina Ambrosius. Hendrik is overleden op 14 augustus 1868 in Heerewaarden. 2 Janske Lam, zij is geboren in Heerewaarden op 8 december 1815 en is overleden in Zaltbommel op 28 mei 1870. In Zaltbommel was ze ook gaan trouwen met Dirk van Haaften, en wel op 25 november 1843. Dirk was geboren in Waardenburg op 13 november 1816 als zoon van Cornelis van Haaften en Steintje van Os. Dirk is overleden op 17 juli 1885 in Zaltbommel. 3 Jan Lam, geboren in Rossum op 3 augustus 1820. Volgt IX-e 4 Johanna Lam, geboren in Heerewaarden op 6 november 1824 en is daar ongehuwd overleden op 12 oktober 1845. VIII-f Gosewinus Lam, roepnaam Goossen, werd op 8 oktober 1792 in Heerewaarden geboren als zoon van Gerrit Lam (VII-b) en Maria Antonia Sparo. Hij is 8 januari 1874 in Rosmalen overleden. In Ravenstein is hij op 21 februari 1824 in het huwelijk getreden met Maria Antonia Borseling (ook wel Worsseling). Zij is 9 maart 1796 in Haarlem geboren, en was de dochter van Gerardus Borseling en Antonia Zanders. Maria Antonia is in Megen overleden op 24 juni 1873. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Gerardus Lam, geboren in Megen op 20 mei 1824. Volgt IX-f 2 Johannes Lam, geboren in Megen op 3 april 1826, is overleden op 22 december 1854 in Megen. Johannes was bij overlijden ongehuwd. 3 Antoon Lam, geboren in Megen op 20 augustus 1827. Verdere gegevens ontbreken. 4 Petronella Lam, geboren in Megen op 3 april 1831, is overleden op 19 oktober 1832 in Megen. 5 Johannes Franciscus Lam, geboren in Megen op 30 september 1833 en op 9 oktober 1867 daar ook overleden. Hij heeft in Oudewater gewoond en gewerkt als leerling schoenmaker. 6 Petrus Lam, geboren in Megen op 11 december 1834, en is daar op 7 februari 1836 overleden. 7 Petronella Lam, geboren in Megen op 23 oktober 1836, is op 3 februari 1869 in Rotterdam getrouwd met Franciskus van Put, geboren in Oudenbosch in het jaar 1837 als zoon van Balthazar van Put en Dingena Barebens. 8 Gosewinus Joannes Lam, geboren in Megen op 9 maart 1839. Volgt IX-g VIII-g Wouter Lam, geboren in Heerewaarden op 1 juli 1795 en gedoopt op 12 juli als zoon van Gerrit Lam (VII-b) en Maria Antonia Sparo. Hij is in Dordrecht overleden op 2 februari 1847. Hij is op 14 oktober 1829 gehuwd in Dordrecht met Johanna de Bruin, gedoopt in Dordrecht op 27 augustus 1788 als dochter van Pieter de Bruin en Maria Mooi. Wegens armoede hoefde zij zelfs de zegelrechten op het gemeentehuis niet te betalen. Er zijn de volgende kinderen geboren: 1 Wouterina Lam, geboren in Dordrecht op 2 november 1825 (reeds voor het huwelijk) 2 Wouter Lam, geboren in Dordrecht op 30 juli 1827 (reeds voor het huwelijk) 3 Johanna Lam, geboren in Dordrecht op 10 mei 1831 en overleden op 6 mei 1834. 4 Johanna Maria Lam, geboren in Dordrecht op 6 augustus 1834 en overleden 5 dagen later op 11 augustus 1834. VIII-h Ariën Lam, zoon van Wouter Lam (VII-c) en Gijsbertje de Geus, is geboren in Zuilichem op 16 januari 1823. Hij trouwt daar op 25 mei 1861 met Margrieta van Steijn, geboren op 30 maart 1837 in Beesd als dochter van Jan van Steijn en Eike van Heukelom. Ariën is overleden op 17 oktober 1889 en Margrieta op 7 september 1892 in Tricht (Buurmalsen). Uit dit huwelijk: 1 Gijsbertje Lam, geboren in Zuilichem op 19 september 1862, was reeds op 24 jarige leeftijd op 10 april 1887 in Deil overleden. Zij was getrouwd, en wel op 4 juni 1885 in Buurmalsen met de in 1843 in Geldermalsen geboren Cornelis Dirk Vink, zoon van Dirk Vink en Cornelia Geertruida van Helten. Cornelis Dirk was arbeider en is in Buurmalsen overleden op 9 maart 1918. Op 18 november 1882 heeft Gijsbertje een kind ter wereld gebracht, genaamd Alida Lam. Er is bij de geboorte geen vader opgegeven. 2 Eijke Lam, is geboren in Zuilichem op 26 september 1863, en is in Tiel overleden op 8 maart 1949. Zij was op 14 oktober 1887 in Buurmalsen getrouwd met Bart van As, geboren in Ophemert in het jaar 1864 als zoon van Zweer van As en Margrietha de Jong. Bart is overleden op 10 december 1932 in Geldermalsen. Ze was voordien reeds gescheiden van Bart. 3 Wouterke Lam, geboren in Zuilichem op 5 december 1864 en overleden aldaar op 6 december 1864, slechts 1 dag oud. 4 Wouterke Lam, geboren in Zuilichem op 19 februari 1866, is daar ook overleden op 13 juli 1866, nog geen 5 maanden oud. 5 Wouter Lam, is op 8 juni 1867 in Zuilichem geboren. Volgt IX-h 6 Jan Lam, in Zuilichem geboren op 23 april 1871. Volgt IX-i 7 Ruth Lam, geboren in Zuilichem op 23 april 1878, is bijna 7 jaar oud toen hij op 20 april 1885 in Tricht (Buurmalsen) overleed. VIII-i Gerrit Lam, is geboren in Zuilichem op 18 juni 1828 als zoon van Wouter Lam (VII-c) en Gijsbertje de Geus. Hij is in Ammerzoden op 1 maart 1870 getrouwd met Petronella van Diggelen. Zij was geboren op 15 september 1840 in Well als dochter van Eliza van Diggelen en Agneeske van Eck. Zij is overleden op 24 juni 1915 in Ammerzoden, en Gerrit was reeds overleden aldaar op 22 oktober 1893. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 1 Eliza Lam, geboren in Ammerzoden op 23 maart 1870, is daar ook overleden op 19 januari 1938. Of hij getrouwd was, en/of hij kinderen heeft, is mij niet bekend. 2 Agneeske Gijsbertje Lam, geboren in Ammerzoden op 17 december 1872, is daar ook overleden op 28 oktober 1941. 3 N.N., levenloos geboren op 30 maart 1875 in Ammerzoden. 4 Wouter Lam, geboren in Ammerzoden op 8 augustus 1876. Volgt IX-j. 5 Gijsbert Lam, geboren op 18 januari 1880 in Well (Ammerzoden), is daar op 1 april 1880 ook weer overleden. 6 Gijsbert Lam, geboren in Well (Ammerzoden) op 11 juni 1881, is daar, nog geen jaar oud, op 7 februari 1882 ook overleden. VIII-j Arnoldus Lam, geboren in Dreumel op 12 oktober 1819 als zoon van Johannes Lam (VII-e) en Maria van Schaijk, is overleden in Lith op 15 februari 1898. Hij was gehuwd met Elisabeth Juin op 15 mei 1862 in Gameren. Zij was daar n.l geboren op 12 februari 1822 als dochter van Dirk Juin en Emmeke Faasen. Uit dit huwelijk geboren: 1 Johannes Lam, geboren in Dreumel op 9 februari 1863, is in Heerewaardeen overleden op 13 april 1938. Hij was getrouwd op 18 maart 1891 in Heerewaarden met Johanna Cornelia Vermeulen. Zij was geboren in Heerewaarden op 1 juli 1866 als dochter van Roeland Vermeulen en Wijnanda Elisabeth van Hoften. Ze is in Heerewaarden overleden op 7 mei 1943. VIII-k Hendrikus Lam, is geboren in Dreumel op 18 maart 1830 als zoon van Johannes Lam (VII-e) en Maria van Schaijk. Hendrikus is overleden in Arnhem op 25 april 1902. Hij is 2 maal getrouwd, en wel: a) Op 4 juli 1861 in Wamel met Maria Petronella Johanna Megchelina van Soest, geboren in Wamel op 2 augustus 1837 als dochter van Peter Brandts van Soest en Cornelia Sophia van Mil. Maria is op 4 september 1867 in Wamel overleden. Kinderen uit dit huwelijk zijn: 1 Hendrikus Lam, geboren in Wamel tussen 1861 en 1867 en overleden in Dreumel op 27 september 1867. (Gelders Archief overlijdensakte 61 toegangsnr. 0207 inv. Nr. 2590) 1 Cornelis Johannes Lam, geboren in Zuilichem op 26 september 1863. Volgt IX-k 2 Maria Lam, geboren in Wamel op 26 oktober 1863, is overleden in Zeist. 3 Petronella Cornelia, geboren in Wamel op 23 augustus 1865, is in Deurne overleden op 18 april 1911. Zij was getrouwd op 8 mei 1889 in Deuren en Liessel met Jacob Buis, geboren in Renkum op 24 mei 1865 als zoon van Geurt Buis en Berendina Meurs. Voor het huwelijk was Petronella dienstmeid in Tiel van 06-11-1886 tot 06-06-1888. Daarna is ze vertrokken naar Boekhout. Jacob was tuinman van beroep. 4 Gerrit Jan Lam, geboren in Wamel op 25 februari 1867, is daar 7 maanden oud op 27 september 1867 overleden. (overlijdensakten zowel in Wamel als in Dreumel) b) Op 17 juni 1870 in Appeltern met Clasina Wilhelmina Sterk, geboren op 28 januari 1829 in Alphen als dochter van Derk Hendrik Sterk en Johanna Grada van de Kaaij. Zij is overleden op 14 december 1879 in Wamel. Bij het huwelijk is er 1 kind gewettigd, en verder is er geboren: 6 Clasina Wilhelmina Lam, geboren in Appeltern op 25 december 1868, is in Tiel overleden op 1 oktober 1947. Zij was gehuwd op 5 mei 1893 in Wamel met David de Weijer, geboren in Ochten op 21 mei 1868 als zoon van Pieter de Weijer en Janna Jomer. David is in Tiel overleden op 23 april 1937. 7 Johanna Grada Lam, is geboren in Wamel in het jaar 1873. Zij is op 17 april 1901 in Arnhem in het huwelijk getreden met de in 1878 in Valburg geboren Rombartus van Beinum, zoon van Willem Sander van Beinum en Alida Maria Johanna van Voorst. Rombartus werkte als spoorwegbeambte. VIII-l Willem Lam, landbouwer van beroep, is geboren in Dreumel op 31 juli 1835 en overleden op 1 augustus 1908 in Druten. Hij was de zoon van Johannes Lam (VII-e) en Maria van Schaijk. Hij is 2 maal in het huwelijk getreden, en wel: a) op 20 mei 1868 met Casperina Herriette Jacoba van ’t Lindenhout, geboren op 27 juni 1839 in Altforst als dochter van Willem van ’t Lindenhout en Aaltje Backer. Zij is overleden op 28 januari 1870 in Appeltern. b) op 19 december 1877 met Jana van den Heuvel, geboren in Druten op 30 september 1847 als dochter van Bor van den Heuvel en Johanna Hendriks van Ree. Zij is overleden in Druten op 18 maart 1935.9e generatie IX-a Marinus Cornelis Lam, geboren in Zwammerdam op 5 juli 1820, was de zoon van Aart Lam (VIII-a) en Kaatje Langerak. Hij is overleden in Woerden op 22 augustus 1882. Van beroep was hij holblokmaker en klompenmaker. Op 13 oktober 1849 is hij in Woerden gehuwd met de op 7 december 1824 in Kamerik geboren Annigje Ravesteijn, de dochter van Hendrik Ravesteijn en Jannigje van Altpheer. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Catharina Lam, geboren op 21 oktober 1849 in Woerden en daar overleden op 3 september 1851. 2 Hendrik Lam, geboren in Woerden op 19 januari 1851 en overleden 15 maart 1891 in Rotterdam 3 Aart Lam, geboren in Woerden op 30 juni 1854. Volgt X-a 4 Jannigje Lam, geboren op 14 februari 1857 in Woerden en daar ook overleden op 4 juni 1933. Zij trad in het huwelijk op 30 oktober 1879 in Woerden met Clementius Wijnberger, geboren in Gelders Veenendaal op 27 september 1855 als zoon van Clementius Wijnberger en Elisabeth Terwogt. Clementius is in Woerden overleden op 30 juni 1926. 5 N.N. levenloos geboren op 25 april 1858. 6 Hendricus Lam, geboren in Woerden op 12 maart 1859 en overleden op 4 juli 1859. 7 Hendricus Lam, geboren in Woerden op 30 augustus 1860 en overleden op 11 juni 1866. 8 Gerrit Lam, geboren in Woerden op 28 april 1862 Volgt X-b 9 Kaatje Lam, geboren in Woerden op 22 januari 1864 en overleden op 27 januari 1864. 10 Kaatje Elisabeth Lam, op 19 juni 1865 in Woerden geboren, is daar overleden op 31 juli 1870. IX-b Tomas Lam, in Zwammerdam geboren op 20 augustus 1822 en daar ook overleden op 2 maart 1872, was de zoon van Aart Lam (VIII-a) en Kaatje Langerak. Van beroep was hij metselaar. Hij trouwde in Reeuwijk op 3 mei 1850 met Janna Brunt, geboren in Zwammerdam op 9 oktober 1826 als de dochter van Jacob Brunt en Neeltje Droog. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 N.N., levenloos geboren in Zwammerdam op 7 maart 1851. 2 Neeltje Lam, geboren in Zwammerdam op 22 februari 1852 en overleden aldaar op 1 mei 1852. 3 Aart Lam, in Zwammerdam geboren op 20 juli 1853 en overleden op 6 september 1853. 4 Neeltje Lam, geboren in Zwammerdam op 4 december 1854 en overleden op 16 april 1855. IX-c Cornelis Dirk Lam, zoon van Gerrit Lam (VIII-c) en Willemijntje van Santen, is geboren in Geldermalsen op 2 april 1818 overleden in Utrecht op 17 januari 1884. Van beroep was hij bode van het Collegium Musicum Ultrajectinum in Utrecht. Hij trouwt twee keer en wel: a) op 8 mei 1844 in Utrecht met Maria Cornelia Coops, geboren in Utrecht op 10 november 1815 als de dochter van Gerrit Coops en Anthonia Nieuwenhuijsen. Zij is overleden in Utrecht op 24 januari 1850. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Cornelis Gerrit Lam, geboren in Utrecht op 10 juli 1845, is daar ook overleden op 26 oktober 1881. Hij trouwde in Utrecht op 14 mei 1873 met Adriana Ruitenbeek, geboren in Amersfoort op 23 maart 1851 als de dochter van Bartholomeus Ruitenbeek en Sophia Kleinman. Adriana is in Utrecht overleden op 16 maart 1891. 2 Anthonia Wilhelmina Gerdina Lam, geboren in Utrecht op 11 november 1847 en overleden in Oudewater op 11 september 1897. Zij trouwde in Utrecht op 29 juli 1874 met Aart (Arie) Brandt, geboren in Bodegraven op 5 september 1846 en overleden in Hilversum op 16 april 1906. Hij was de zoon van Evert Brandt en Elisabeth Lam. 3 Gerrit Lam, geboren in Utrecht op 16 januari 1850 Volgt X-c b) op 19 mei 1852 in Utrecht met Berendina Rikkers, geboren in Barneveld op 18 januari 1820 als de dochter van Salomon Rikkers en Wijmpje Aarts. Uit dit huwelijk zijn geboren: 4 Barend Salomon Lam, geboren in Utrecht op 15 juli 1852. Volgt X-d 5 Dirk Nicolaas Lam, geboren in Utrecht op 18 april 1855, is hier ook overleden op 1 september 1864. 6 Wijntje Lam, geboren in Utrecht op 8 november 1857 en overleden in Utrecht op 30 maart 1927. Zij trouwde ook in Utrecht en wel op 29 juli 1886 met Gideon Carel van Aelst, geboren in Oudewater op 21 maart 1857 als zoon van Gideon Carel van Aelst en Catharina Maria de Bock. 7 Willemijntje Lam, geboren in Utrecht op 6 mei 1860 en overleden aldaar op 29 september 1862. 8 Willemijntje Lam, geboren in Utrecht op 27 november 1863 en overleden daar op 21 december 1863. IX-d Gerrit Lam, geboren op 14 september 1818 in Heerewaarden, als zoon van Ruth Lam (VIII-d) en Martijntje van Ooijen, is overleden op 4 april 1904 in Heerewaarden. Hij is op 2 september 1864 getrouwd met Metje van Eck, geboren in Gameren op 9 oktober 1830 als de dochter van Johannes Gijsbertsz. Van Eck en Eimke Jansen. Metje was weduwe van Pieter Zwemstra en zij is overleden in Heerewaarden op 26 oktober 1893. Uit dit huwelijk: 1 Johanna Lam, en tweelingbroer 2 Ruth Lam, beide geboren in Heerewaarden op 2 september 1865, zijn beide na 3 weken overleden in Heerewaarden. Ruth op 23 september en Johanna op 25 september. 3 Ruth Lam, geboren in Heerewaarden op 23 december 1866 is 3 weken later op 11 januari 1867 daar ook overleden. 4 Ruth Lam, geboren in Heerewaarden op 15 december 1867. Volgt X-e 5 Johanna Geertruida Lam, werd op 22 januari 1869 in Heerewaarden geboren, en is op 5 februari 1936 in Rossum overleden aan myodegeneratio cordis (hartafwijking). Zij huwde in Heerewaarden met de in Rossum geboren Willem van der Zalm. Op 5 januari 1868 is deze zoon van Adrianus van der Zalm en Petronella Elisabeth van der Kraan ter wereld gekomen. Hij is in Rossum overleden op 23 augustus 1912. 6 Gradus Hendrikus Lam, is geboren op 17 oktober 1870 in Heerewaarden, en op 11 november reeds overleden. 7 Gradus Hendrikus Lam, geboren in Heerewaarden op 20 april 1873. Volgt X-f IX-e Jan Lam, geboren in Rossum op 3 augustus 1820 als zoon van Hendrik Lam (VIII-e) en Dirkje van Hoeflaken. Hij is in Waardenburg in het huwelijk getreden op 7 juni 1851 met de aldaar op 27 januari 1819 geboren Willemina Dirkje Janssen. Zij was de dochter van Willem Janssen en Adriana Telders. Bij zijn huwelijk heeft hij 1 kind gewettigd (Willem). Jan was landbouwer van beroep en is in Heerewaarden overleden op 7 februari 1907 aan marasmus senilis (ouderdomszwakte) en Willemina op 12 september 1898. Uit dit huwelijk: 1 Willem Lam, geboren op 4 januari 1850 in Heerewaarden. Volgt X-g. 2 Johanna Lam, geboren op 23 maart 1852 in Heerewaarden. Hier is zij ook in het huwelijk getreden op 19 juli 1877 met de op 5 december 1848 in Rossum geboren Johannes van Ooijen, de zoon van Adrianus van Ooijen en Hendrika Beenen. Johanna is in Rossum overleden op 15 december 1919 aan een hartstilstand (paralysis cordis) en Johannes op 29 januari 1929. 3 Dirkje Lam, geboren in Heerewaarden op 24 november 1853, is daar ook overleden op 15 april 1860. 4 Gerrit Adrianus Lam, geboren in Heerewaarden op 18 juli 1855, en hier ook overleden op 9 december 1860. 5 Hendrika Lam, geboren in Heerewaarden op 8 december 1857. Zij is ook in Heerewaarden getrouwd en wel op 29 juni 1878 met de op 17 oktober 1850 in Est en Opijnen geboren Klaas Evertse van Eck, zoon van Geurt van Eck en Jantje Blom. In 1874 woonde hij in Zevenbergen en was smid van beroep. 6 Hendrikus Lam, op 9 juli 1859 geboren in Heerewaarden. Volgt X-h 7 Dirkje Lam, in Heerewaarden geboren op 23 juni 1861, is daar op 7juli 1892 in het huwelijk getreden met Hendrik Kosters, geboren in Heerewaarden op 24 december 1860. Hij was de zoon van Jan Kosters en Dirkje Termeer. Dirkje is 20 februari 1920 in Heerewaarden aan een nierziekte (morbus brighti) overledenen en Hendrik, verver van beroep, is 25 september 1930 in Heerewarden overleden. 8 Adrianus Gerrit Lam, is geboren in Heerewaarden op 21 december 1862, en daar ook overleden op 7 maart 1868. 9 Willemina Dirkje Lam, geboren in Heerewaarden op 9 oktober 1864, is in Zaltbommel overleden op 24 april 1929. Zij was gehuwd op 28 januari 1888 in Heeerewaarden met Dirk Jan Kosters, geboren op 7 augustus 1864 in Heerewaarden.. Hij was de zoon van Jan Kosters en Dirkje Termeer. Dirk Jan is overleden in Zaltbommel op 7 april 1910. 10 Jan Lam, geboren in Heerewaarden op 28 juli 1866, is overleden op 23 maart 1868 aldaar. 11 Adrianus Gerrit Jan Lam, is op 18 januari 1869 in Heerewaarden geboren. Volgt X-i 12 Maria Lam, in Heerewaarden geboren op 15 maart 1871, is in Lithoijen overleden op 10 oktober 1930. Zij was getrouwd in Heerewaarden op 25 januari 1894 met Cornelis Lacet, zoon van Cornelis Lacet en Teuntje van Ballegoijen, en geboren in Varik op 10 maart 1868. Bij zijn huwelijk was hij bakkersknecht. IX-f Gerardus Lam, geboren in Megen in het jaar 1825 als zoon van Gosewinus Lam (VIII-f) en Maria Antonia Borseling, is in Rotterdam overleden op 24 oktober 1880. Hij is op 7 april 1852 in Dordrecht getrouwd met de aldaar in het jaar 1832 geboren Johanna Aarnoudt. Zij was de dochter van Pieter Aarnoudt en Maria Heijne. Van beroep was Gerardus schipper. Uit dit huwelijk: 1 Gosewinus Lam, geboren in Rotterdam op 1 juni 1852 is op 40 jarige leeftijd op 1 augustus 1892 in Rotterdam overleden. Hij was gehuwd op 27 december 1888 in Rotterdam met Wilhelmina Hendrika Olivier, geboren op 11 maart 1854, dochter van Jacobus Adrianus Olivier en Wilhelmina Hendrika van Eijk. Gosewinus was in november 1877 militair in Zuthen. 2 Maria Johanna Petronella Lam, is in Rotterdam geboren op 20 juni 1854, en 6 januari 1856 reeds overleden. 3 Pieter Lam, geboren in Rotterdam op 18 september 1856. Verdere gegevens niet bekend. 4 Maria Johanna Petronella Lam, geboren in Rotterdam op 13 november 1857, is op 14 september 1892 aldaar getrouwd met de op 7 augustus 1859 in Zaltbommel geboren Jan Dut. Hij was de zoon van Jan Berend Gerritsen Dut en Gerdina Catharina van Heumen. Jan is in Rotterdam overleden op 4 juni 1914. 5 Francine Lam, geboren in Dordrecht op 22 september 1860. 6 Gerardus Lam, geboren op 3 maart 1862 in Dordrecht. 7 Franciscus Lam, geboren in Rotterdam op 13 maart 1867 is daar na 5 dagen op 18 maart 1867 overleden. IX-g Gosewinus Joannes Lam, geboren in Megen op 9 maart 1839 als zoon van Gosewinus Lam (VIII-f) en Maria Antonia Borseling, is op 11 mei 1864 in Rotterdam in het huwelijk getreden met Hendrika Kemming, geboren in Voorst in het jaar 1837 als dochter van Johannes Jacobus Kemming en Hendrika Meijerink. Uit dit huwelijk: 1 Hendrika Lam, geboren in Rotterdam op 6 december 1864, is daar overleden op 30 juli 1865, een half jaar oud. IX-h Wouter Lam, is op 8 juni 1867 in Zuilichem geboren als zoon van Ariën Lam (VIII-h) en Margrieta van Steijn. Hij is op 28 september 1894 in Buurmalsen getrouwd met de daar op 2 oktober 1870 geboren Dirkje Vroon. Zij was de dochter van Hermanus Vroon en Gerrigje Boskeljon. Uit dit huwelijk: 1 Arie Lam, geboren in Deil op 6 februari 1896. Volgt X-j 2 Gerrigje, geboren 12 juni 1898 en overleden op 27 september 1898 in Tricht (Buurmalsen). 3 Dirkje, geboren 6 maart 1907 en overleden op 13 maart 1907. Kort daarna is Dirkje (de moeder) drie weken later op 2 april 1907 in Buurmalsen overleden. Wouter is overleden in Buurmalsen op 2 februari 1948 IX-i Jan Lam, is geboren in Zuilichem op 23 april 1871 als zoon van Ariën Lam (VIII-h) en Margrieta van Steijn, en in Geldermalsen in het huwelijk getreden op 20 mei 1896. Hij deed dit met Neeltje Hoeppe, geboren op 8 januari 1874 in Geldermalsen als dochter van Cornelis Hoeppe en Hester Zwamborn. Uit dit huwelijk: 1 Margrieta Lam, is geboren 6 januari 1897 in Deil en overleden in Wadenoijen op 21 april 1898. 2 Margaretha Lam, geboren in Wadenoijen op 24 september 1898. Zij trouwt op 28 juli 1921 in Leerdam met Arie Lam (IX-h-1), haar neef, geboren in Deil. Hij was de zoon van Wouter Lam (V-e-1) en Dirkje Vroon. Volgt X-j 3 N.N., levenloos jongetje geboren op 14 september 1899 in Heesselt. 4 Hester Lam, geboren in Varik in het jaar 1900 en op 13 jarige leeftijd overleden in Buurmalsen op 7 december 1913. 5 Arie Lam, geboren in Heesselt op 19 september 1902, is gedoopt op 1 februari 1903. Hij trouwde op 2 oktober 1925 in Leerdam met de aldaar in 1897 of 1898 geboren Jannigje van Itserson, dochter van Mattheus Itserson en Jannigje van Leer. 6 Cornelis Lam, geboren in Heesselt op 20 oktober 1904, is gedoopt op 26 februari 1905. Hij is in Leerdam begraven op 3 juli 1980. Hij was getrouwd met Metje Ursinus. Zij was geboren op 4 december 1905 en is ook in Leerdam begraven op 13 juni 1991. Uit dit huwelijk: 1 Pieternella Hendrika Lam, geboren in Leerdam in 1927 of 1928. Zij is daar op 5 februari 1928 overleden. 2 Leentje Lam, geboren in Leerdam (vermoedelijk) op 16 juli 1935, en is daar ook begraven op 28 augustus 2001. 7 Bartus Lam, geboren in Varik op 29 mei 1908, is overleden in Heesselt op 5 september 1908. IX-j Wouter Lam, geboren in Ammerzoden op 8 augustus 1876 als zoon van Gerrit Lam (VIII-i) en Petronella van Diggelen, bakker van beroep, is in Ammerzoden ook overleden, en wel op 4 november 1950. Hij was daar ook getrouwd op 2 april 1914 met Adriaantje Rink, dochter van Adrianus Rink en Hendrientje Hoeflak, geboren op 22 februari 1875 in Hedel. Zij is reeds een jaar na haar huwelijk overleden in Ammerzoden op 9 april 1915. IX-k Cornelis Johannes Lam, zoon van Hendrikus Lam (VIII-k) en Maria Petronella Johanna Mechelina van Soest, is geboren in Wamel op 8 mei 1862. Hij is 2 maal getrouwd, en wel: a) Op 7 december 1900 in Poederoijen met Peterke van Ballegooijen, geboren in Aalst (Poederooijen) op 26 januari 1872. Zij was de dochter van Gerrit Ballegooijen en Grietje Vernooij. Ze is in Nederhemert overleden op 2 mei 1909. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Hendrikus Lam, geboren in Nederhemert op 1 juni 1901. Volgt X-k 2 Gerrit Lam, geboren in Nederhemert op 3 januari 1903, is op 9 oktober reeds overleden, nog geen jaar oud. 3 Gerrit Lam, geboren in Nederhemert op 23 februari 1904 en overleden op 20 februari 1964 in Sorrento (Australie). 4 Marinus Lam, geboren op 12 juni 1907 in Nederhemert, is daar op 10 april 1908 reeds overleden. 5 Marinus Lam, geboren in Nederhemert op 30 maart 1909, is daar op 18 september van het zelfde jaar overleden. b) Op 15 maart 1913 in Huizen met Jannetje Hagedoorn, geboren in 1868 in Huizen, zijnde de dochter van Hendrik Hagedoorn en Jaapje Vos. 10e generatie X-a Aart Lam, zoon van Marinus Cornelis Lam (IX-a) en Annigje Ravesteijn, is geboren in Woerden op 30 juni 1854. Hij is na 1905 overleden. Trouwen deed hij met Adriana Antonia Verruijt, geboren in ter Aar op 13 juni 1853 als dochter van Maria Cornelia Verruijt. Haar vader is onbekend. Adriana is overleden op 16 september 1900 in Aarlanderveen. Aart was huisschilder van beroep. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Marinus Cornelis Lam, geboren in Oudshoorn op 18 juli 1874 Volgt XI-a 2 Dirk Lam, geboren in Oudshoorn op 27 oktober 1875 en overleden in juni 1876. 3 Dirk Jan Lam, geboren in Oudshoorn op 19 februari 1877 en overledeen op 2 mei 1877. 4 Maria Cornelia Lam, geboren in Oudshoorn op 28 december 1878 en overleden op 7 december 1881. 5 Hendricus Johannes Lam, geboren in Oudshoorn op 20 september 1880 en overleden op 14 april 1881. 6 Maria Cornelia Lam, geboren in Aarlanderveen op 30 april 1882. 7 Hendrik Lam, geboren in Aarlanderveen op 14 maart 1885. Volgt XI-b 8 Adrianus Lam, geboren in Aarlanderveen op 22 december 1887 en overleden op 5 februari 1888. 9 Adrianus Lam, geboren in Aarlanderveen op 16 februari 1891 en overleden op 6 april 1893. 10 Johanna Adriana Lam, geboren in Aarlanderveen op 26 september 1894 en overleden op 30 januari 1912. 11 Cornelia Helena Lam, geboren in Aarlanderveen op 26 juni 1900 is daar overleden op 18 september 1900. X-b Gerrit Lam, geboren in Woerden op 28 april 1862, zoon van Marinus Cornelis Lam (IX-a) en Annigje Ravesteijn, is op 13 december 1883 in Woerden getrouwd met Rigtje Haringa, geboren op 28 februari 1863 in Wimbritseradeel als de dochter van Gerke Harmens Haringa en Fietje Kornelis Piekema. Gerrit was sigarenmaker van beroep. Gerrit is in Krommenie overleden op 24 oktober 1944. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Marinus Cornelis Lam, geboren op 24 oktober 1884 in Woerden, en is overleden op 6 april 1886. 2 Marinus Cornelis Lam, geboren in Aarlanderveen op 24 april 1886. Volgt XI-c 3 Annigje Lam, geboren in Aarlanderveen op 26 december 1889 is overleden op 10 februari 1977 in Krommenie. Zij trouwde in Amsterdam op 9 juni 1915 met de daar +/- 1890 geboren Johannes Wilhelmus Reijmers, sigarenmaker van beroep, zoon van Johannes Theodorus Reijmers en Wilhelmina Jansen. Johannes Wilhelmus is in 1967 overleden. 4 Rigtje Lam, geboren in Aarlanderveen op 19 juni 1892 en overleden op 21 februari 1895. 5 Arie Lam, geboren in Aarlanderveen op 23 december 1894. Volgt XI-d 6 Tietje Cornelia Lam, geboren in Oudshoorn op 14 september 1897. Zij trouwde in Krommenie op 4 mei 1918 met Leendert Jacobus van Norde, geboren in Haarlem op 12 augustus 1895 als zoon van Leendert Jacobus van Norde en Cornelia van Broekhuizen. Leendert was smid en bankwerker van beroep. 7 Grietje Lam, geboren op 18 augustus 1899 in Oudshoorn, trouwt in Krommenie op 29 maart 1919 met Albertus Franciscus Hubertus Duisterhof, sergeant bij de artillerie, geboren op 2 april 1895 in Gulpen als zoon van Arie Duisterhof en Theodora van der Logt. 8 Gerrit Lam, geboren in Maassluis op 15 januari 1902. Volgt XI-e X-c Gerrit Lam, zoon van Cornelis Dirk Lam (IX-c) en Maria Cornelia Coops, is geboren in Utrecht op 16 januari 1850 en is overleden in Amersfoort op 11 april 1915. Hij trouwde in Utrecht op 4 september 1872 met Bernardina Aletta van Voorst, geboren in Utrecht op 14 juni 1854 als dochter van Nicolaas Bernhard van Voorst en Aletta Johanna Alberta van Rossem. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Cornelis Dirk Lam, geboren in Utrecht op 10 juni 1873 en daar ook overleden op 5 september 1873. 2 Cornelis Dirk Lam, geboren in Utrecht op 11 november 1874. Hij trouwde in Amsterdam op 21 februari 1917 met Gijsberta van Wijk, geboren in Veenendaal in 1883 als de dochter van Gerrit van Wijk en Elisabeth Berger. 3 Maria Johanna Lam, geboren in Utrecht op 4 april 1876 en overleden aldaar op 7 mei 1876. 4 Aletta Johanna Alberta Lam, geboren in Utrecht op 16 juli 1877. Zij is op 18 oktober 1900 in Utrecht Getrouwd met Frans Marinus Schoof, geboren in Oosterland (Zeeland) op 18 oktober 1872 als zoon van Adriaan Schoof en Jakoba Elisabeth Beije. 5 Wijmpje Lam, geboren in Utrecht op 6 augustus 1879 en daar overleden op 24 december 1879. 6 Gerrit Lam, geboren in Utrecht op 10 mei 1883 en overleden in ’s Gravenhage op 16 augustus 1954. Hij trouwde in Enschede op 13 oktober 1909 met Henriette Smelt, geboren in Amsterdam op 2 januari 1883 als dochter van Roelof Smelt en Trijntje Huntelerslag. 7 Louis Nicolas Seraphin Lam, geboren in Utrecht op 14 februari 1886 en daar overleden op 28 september 1886. X-d Barend Salomon Lam, geboren in Utrecht op 15 juli 1852 als zoon van Cornelis Dirk Lam (IX-c) en Berendina Rikkers. Barend is overleden in Alphen a/d Rijn op 5 april 1928. Ook hij was getrouwd, en wel op 23 juni 1881 in Amsterdam met Suzanna Wilhelmina Antoinette van der Kaa, geboren in Amsterdam in 1857 of 1858 als de dochter van Wilhelmus Anthonius van der Kaa en Josephina van Rossem. Barend is van haar gescheiden in Utrecht op 4 februari 1903. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Josephina Wilhelmina Anthonia, geboren in Utrecht op 16 april 1882. Zij trouwde 2 maal, en wel met: a) Johan Christiaan Hoseck op 30 juli 1903 in Utrecht en geboren in Amsterdam op 31 december 1876 als zoon van Hendrikus Antonius Hoseck en Johanna Catharina Kramer. Dit huwelijk is ontbonden door scheiding op 25 mei 1914. b) Jacobus Marinus van Gent op 21 juli 1915 in Utrecht en geboren in Rotterdam op 4 april 1873 als zoon van Jacobus Lodewijk van Gent en Margaretha Roos. Ook dit huwelijk is ontbonden door scheiding op 24 mei 1923. 2 Wilhelmus Cornelis Anthonius Dirk Lam, geboren in Utrecht op 20 april 1885 en overleden aldaar op 10 juli 1886. 3 Wilhelmus Anthonius Lam, geboren in Utrecht op 22 augustus 1887 en overleden in Leiden op 18 juni 1954. Hij trouwde op 10 maart 1915 in ’s Gravenhage met de daar in 1888 geboren Johanna Helena Vogelesang, dochter van Jacobus Laurens Vogelesang en Marijke Scheenstra. Of zij kinderen hadden is mij niet bekend. Wilhelmus was bloemist. 4 Barend Lam, geboren in Utrecht op 26 november 1889 en overleden na 1950. Ook hij was bloemist en ook hij is getrouwd en wel met de zuster van zijn broers vrouw, Helena Wilhelmina Vogelesang, geboren in ’s Gravenhage op 24 augustus 1887. Zij is overleden in Alphen a/d Rijn op 31 mei 1950. X-e Ruth Lam, geboren in Heerewaarden op 15 december 1867, zoon van Gerrit Lam (IX-d) en Metje van Eck, is daar ook overleden op 12 juli 1949. Hij trouwde op 23 november 1895 met de ook daar op 16 december 1869 geboren Pieternella Vissers, dochter van Gerrit Vissers en Anneke Elisabeth van Manen. Pieternella is in Heerewaarden overleden op 30 oktober 1953. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Gerrit Mathijs Lam, geboren op 21 februari 1896 in Heerewaarden. Volgt XI-f 2 Anneke Gerdina Lam, geboren in Heerewaarden op 19 september 1898 is ook in Heerewaarden overleden, en wel op 17 oktober 1979. Zij is ook hier in het huwelijk getreden met Dirk Pieter Brinkman, zoon van Jasparus Brinkman en Jenneke Kozijn, en is ook al hier geboren op 4 november 1898. Zijn overlijden was ook hier op 27 februari 1986. X-f Gradus Hendrikus Lam, geboren in Heerewaarden op 20 april 1873 als zoon van Gerrit Lam (IX-d) en Metje van Eck, en is daar op 8 november 1959 overleden. Hij is 2 maal in het huwelijk getreden, en wel : a) In Ophemert op 6 april 1899 met Clasina van Gelder, geboren in Ophemert op 15 juli 1874. Zij was de dochter van Jan Aalbert van Gelder en Odilia van der Wal. Clasina is in Heerewaarden overleden op 14 april 1900. Uit dit huwelijk: 1 Odillia Lam, geboren in Heerewaarden op 13 mei 1899, is overleden aldaar op 18 april 1900, nog geen jaar oud. b) In Alem, Maren en Kessel op 19 januari 1922 met Cornelia Johanna van Zoelen, geboren in Rotterdam op 11 november 1901 als dochter van Gijsbert Johannes van Zoelen en Hendrika Wilhelmina Jachtenberg. Cornelia is na 1959 overleden. Uit dit huwelijk: 1 Cornelis Lam, geboren in Alem op 9 november 1918. Hij is gehuwd met M. Verkerk. Cornelis was visser van beroep 2 Hendrika Wilhelmina Lam, geboren in Alem op 11 december 1921. Zij was getrouwd met E. Verwoerd. 3 Gerrit Lam, geboren in Heerewaarden op 27 februari 1925. Hij trouwde met E.M. van Zummeren. Ook Gerrit was visser van beroep. 4 Metta Lam, geboren in Heerewaarden op 25 november 1926. Metta is 2 keer getrouwd, en wel met Bertus Beenen, zoon van Cornelis Beenen en Hendrika Wijgerse, en met Albertus Hendrikus van Liempd, zoon van Hendrikus van Liempd en Johanna Maria van der Heijden. Hij was eerder gescheiden van Henrica Maria van den Brand. 5 Gijsberta Johanna Lam, in Heerewarden geboren op 16 juli 1928. 6 Grada Hendrika Lam geboren in Heerewaarden op 31 augustus 1930. Zij trouwde met Cornelis Lambertus Thiel. In 1956 is er in Rhenen een kind van hun overleden op 2 jarige leeftijd. 7 Johanna Geertruida Lam, geboren in Heerewaarden op 7 augustus 1931. 8 Gradus Cornelis Lam, op 26 augustus 1932 in Heerewaarden geboren. 9 N.N., een jongetje levenloos geboren in Heerewaarden op 16 december 1934. 10 Ruth Lam, geboren in Heerewaarden op 10 mei 1936 samen met zijn zusje 11 Thijsina Lam, ook in Heerewaarden geboren op 10 mei 1936 samen met haar broer. 12 N.N., levenloos geboren in Heerewaarden op 21 januari 1940. X-g Willem Lam, geboren in Heerewaarden op 4 januari 1850 als zoon van Jan Lam (IX-e) en Wilhelmina Derkje Janssen, is overleden in Heerewaarden op 8 november 1885. Hij was gehuwd in Heerewaarden op 23 december 1876 met Leentje van Ooijen. Zij is geboren in Rossum op 5 december 1853 als dochter van Adrianus van Ooijen en Hendrika Beenen. Zij is overleden in Rossum op 4 augustus 1930. Willem was kastelein van beroep en is overleden aan "ulcus carcinat", een maagzweer of maagbloeding. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Janske Lam, geboren in Heerewaarden op 12 maart 1877, en overleden in Tiel op 10 juni 1930. Zij was op 28 juni 1900 in Rossum getrouwd met Jean Nicolas Guillaume Groven, broodbakker, geboren in Tiel op 5 oktober 1875 als zoon van Jaques Groven en Maria de Reuver. 2 Adriana Lam, is ook in Heerewaarden geboren op 4 december 1878 en op jeugdige leeftijd daar ook overleden op 10 april 1885. 3 Jan Lam, geboren in Heerewaarden op 18 januari 1881, is daar op 7 april 1885 overleden. 4 Adrianus Lam, is op 28 januari 1883 in Heerewaarden geboren, en daar op 8 april 1885 overleden. 5 Wilhelmina Dirkje Lam, is geboren in Heerewaarden op 28 januari 1885, de 2e verjaardag van haar broertje Adrianus. Zij is in Rossum op 2 november 1905 getrouwd met Gerrit Jan Warman, geboren in Zaltbommel op 12 december 1879 als zoon van Johannes Hendrik Warman en Willemijntje Vermeulen. Gerrit Jan was koopman van beroep en is overleden in Zaltbommel op 23 januari 1951. X-h Hendrikus Lam, op 9 juli 1859 geboren in Heerewaarden, is daar ook overleden op 7 juli 1942. Hij was de zoon van Jan Lam (IX-e) en Wilhelmina Derkje Janssen. In Varik is hij op 14 augustus 1891 getrouwd met Aalbertje Hermina Vermeulen, geboren aldaar op 1 mei 1871 als dochter van Goossen Jan Vermeulen en Maria Alberta Vermazen. Zij is in Tiel overleden op 19 november 1932. Uit dit huwelijk: 1 Willem Lam, geboren in Varik op 17 augustus 1891, is overleden in Tiel op 17 juni 1950. Van beroep was hij arbeider in een steenfabriek. 2 Maria Alberta Lam, geboren in Heerewaarden op 1 februari 1894, is op 14 augustus 1915 in Heerewaardenin het huwelijk getreden met de op 9 juni 1891 in Haaften geboren Adrianus Verkerk. Hij was de zoon van Gerrit Hendrikus Verkerk en Adriana Demoed. Adrianus was fabrieksarbeider en is in Heerewaarden overleden op 17 mei 1974. Maria Alberta is daar later overleden op 7 juli 1983. 3 Wilhelmina Dirkje Lam, in Heerewaarden geboren op 18 juni 1896, is daar ook overleden op 22 september 1977. Ook is zij in Heerewaarden getrouwd, en wel met Dirk Verbeek, geboren in Heerewaarden op 7 maart 1894 als zoon van Antonie Verbeek en Commerijntje van Houselt. Dirk is op 24 maart 1969 aldaar overleden. 4 N.N.. een op 1 oktober 1898 levenloos geboren meisje. 5 Johanna Lam, werd geboren in Heerewaarden op 17 september 1899. Zij trouwde in Heerewaarden op 30 juni 1928 met Jacobus Johannes Vogelzang. Johanna overleed in Tiel op 27 januari 1950. 6 Hendrika Lam, geboren in Heerewaarden op 27 februari 1904. De eerste van een tweeling 7 Alberta Lam, geboren in Heerewaarden op 27 februari 1904, de tweede van een tweeling, trad daar op 24 november 1934 in het huwelijk met Arie Schreuders, zoon van Johannes Toon Schreuders en Sijntje van Heusden. Hij werd geboren in Heerewaarden op 2 oktober 1897 en is daar overleden op 27 oktober 1971. Alberta is op 4 juli 2000 in Heerewaarden overleden. Alberta had voor haar huwelijk al een zoon Albert Lam, bij een onbekende vader. Hij is geboren in Heerewaarden op 8 maart 1933. Albert is getrouwd met Elsje van Veenendaal, dochter van Arnoldus Jan Cornelis van Veenendaal en Arnolda Hendrika Schimmel. Vermoedelijk zijn ze naar Australie geëmigreerd, waar ze in maart 1967 zijn aangekomen. X-i Adrianus Gerrit Jan Lam, bij zijn huwelijk was hij rijksambtenaar (commies en verificateur), is op 18 januari 1869 in Heerewaarden geboren en overleden in ’s Gravenhage op 11 augustus 1941. Hij is de zoon van Jan Lam (IX-e) en Wilhelmina Derkje Janssen. Op 19 oktober 1899 is hij in Zevenbergen getrouwd met de aldaar op 21 november 1876 geboren Metje Dolk. Zij was de dochter van Johannis Dolk en Alida Roepers. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Jan Johannes Adriaan Lam, geboren in Roosendaal op 19 april 1903. Hij trouwde op 16 november 1932 in Sittard met Gerda Geertruida Wilhelmina Everdina Straetman, geboren in Aalten op 4 september 1911 en dochter van Hendrikus Antonius Johannes Straetman en Grada Johanna Vink. 2 Alida Adriana Jacoba Lam, geboren in Roosendaal op 8 december 1905. X-j Arie Lam, zoon van Wouter Lam (IX-h) en Dirkje Vroon is geboren in Deil op 6 februari 1896, en is getrouwd met zijn nicht Margaretha Lam (IX-i-3) op 28 juli 1921 in Leerdam. Zij is geboren in Waddenoijen op 24 september 1898 als de dochter van Jan Lam (IX-i) en Neeltje Hoeppe. X-k Hendrikus Lam, zoon van Cornelis Johannes Lam (IX-k) en Peterke van Ballegooijen, is geboren in Nederhemert op 1 juni 1901 en overleden in Blaricum op 8 augustus 1974. Hij trouwde in Blaricum op 27 augustus 1924 met Maria de Leeuw, geboren in Laren op 20 augustus 1903, als dochter van Johannes de Leeuw en Wilhelmina Zeegers. Zij is overleden in Hilversum op 2 april 1990. Hendrikus was hoofdemployee - I - bij de P.T.T. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Cornelis Johannes Petrus (Kees) Lam, geboren in Blaricum op 25 januari 1928. 2 Wilhelm Hendrikus (Pim) Lam, geboren in Waddinxveen op 9 oktober 1930. 3 Jannie Lam, geboren in Huizen op 3 maart 1936 en de volgende dag reeds overleden. 4 Jannie Johanna (Jannie) Lam, geboren op 7 april 1939 in Hilversum. 5 Hendrika (Ria) Lam, geboren in Hilversum op 30 juni 1942.11e generatie XI-a Marinus Cornelis Lam, geboren in Oudshoorn op 18 juli 1874 als zoon van Aart Lam (X-a) en Adriana Antonia Verruijt. Hij is in ter Aar overleden op 10 oktober 1949. Van beroep was hij timmerman. Hij trouwde in ter Aar op 24 juli 1896 met Lijsbeth Johanna Morgenrood, geboren in ter Aar op 3 januari 1877. Zij was de dochter van Willem Morgenrood en Neeltje Hofman. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Adriana Johanna Lam, geboren in ter Aar op 1 september 1896 en overleden in Alphen a/d Rijn op 12 augustus 1965. Zij trouwde in ter Aar op 11 februari 1927 met Jacobus Stellingwerf, geboren op 13 augustus 1887 in Donkerbroek als zoon van Molle Stellingwerf en Hanke Pieters Pomper. Voor haar huwelijk heeft Adriana Johanna 2 kinderen gehad waarvan de vader onbekend was. Dit waren: 1 Adrianus Lam, geboren in Ter Aar op 26 februari 1924 en overleden aldaar 13 maart 1924. 2 Marinus Lam, geboren in Donkerbroek op 21 november 1925. 2 N.N. Lam, levenloos geboren op 3 september 1897. 3 Willem Lam, geboren in ter Aar op 9 augustus 1898. 4 Maria Cornelia Lam, geboren in ter Aar op 22 september 1900. zij trouwde op 27 augustus 1920 in ter Aar met Adrianus Roosemalen, geboren in Woerden op 23 november 1894. Hij was de zoon van Johannes Roosemalen en Maria Adriana van Putten. 5 Neeltje Lam, ook in ter Aar geboren, en wel op 22 maart 1902. Zij trouwde met Cornelis Verboom, geboren in Hazerswoude op 12 februari 1905. Hij was de zoon van Lambertus Verboom en Cornelia van den Bosch. 6 Aart Lam, geboren op 18 juni 1904 in ter Aar. 7 Gerritje Lam,in ter Aar geboren op 17 juli 1906. Zij trouwde ook in ter Aar, en wel op 31 juli 1930. hierbij was de bruidegom Willem Minnema, geboren in Leeuwarden op 9 december 1901. Zijn ouders waren Geert Hendrik Minnema en Aukje Oetsma. 8 Johanna Hendrika Lam, geboren in ter Aar op 27 februari 1909 en daar overleden op 20 maart 1909. 9 Jan Coenraad Lam, geboren in ter Aar op 21 mei 1910. 10 Johanna Hendrika Lam, geboren in ter Aar op 3 september 1912. Zij trad in het huwelijk op 6 april 1934 in ter Aar met Franziscus Lunding, geboren in Viersen (D) +/- 1907. Hij was de zoon van Theodorus Lunding en Maria Anna Gehlings. 11 Lijsbeth Johanna Lam, ook geboren in ter Aar en wel op 8 december 1914. Zij trouwde op 11 oktober 1940 in ter Aar met Johannes Hendrikus van Wilgen, geboren omstreeks 1911 in Alphen a/d Rijn als zoon van Nicolaas van Wilgen en Cornelia Idenburg. Johannes was scheepsbouwer van beroep. Het huwelijk is ontbonden op 25 augustus 1966. 12 Hendrika Lam, geboren in 1918. Zij trouwde in ter Aar in maart 1942 met Isaac Westdijk, geboren in 1910 in Woubrugge als zoon van Cornelis Westdijk en Gerritje Maria Borst. Isaac was bij zijn huwelijk schipper van beroep. XI-b Hendrik Lam, geboren in Aarlanderveen op 14 maart 1885. Hij was de zoon van Aart Lam (X-a) en Adriana Antonia Verruijt. Van beroep was hij schilder. Hij trouwde 2 maal, en wel met: a) Gerritje Bijleveld in Oudshoorn op 18 maart 1909. Zij was daar ook geboren op 6 juli 1888 als de dochter van Jacobus Bijleveld en Catharina Mulder. Hij is van haar gescheiden in 1916 (vonnis Amsterdam 31 maart 1916). b) Op 13 december 1916 in Amsterdam met Adriana Maria Jacoba Cramer, geboren aldaar in 1882 of 1883 als dochter van Evert Cramer en Catharina Wilhelmina Dirks. XI-c Marinus Cornelis Lam, geboren in Aarlanderveen op 24 april 1886. Hij was de zoon van Gerrit Lam (X-b) en Rigtje Haringa. In 1905 was hij slagersknecht. Hij trouwde in Alkmaar op 4 juni 1908 met Nellij Koster, geboren in Zijpe op 28 juli 1884. Zij was de dochter van Dirk Koster en Trijntje Raven. Marinus Cornelis is vóór 1932 overleden. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Dirk Gerrit Lam, geboren in Velsen in 1909. Volgt XII-a XI-d Arie Lam, geboren in Aarlanderveen op 23 december 1894. Hij was de zoon van Gerrit Lam (X-b) en Rigtje Haringa. Arie is op 31 januari 1969 in Etersheim (bij Purmerend) begraven. Hij trouwde 2 maal. a) op 13 november 1919 in Velsen met Philomena Josephina Albertz, geboren omstreek 1891 in Eelen (B). Zij was de dochter van Jean Joseph Godfried Albertz en Maria Louisa Bonaers. b) met Antonia Maria van der Valk. XI-e Gerrit Lam, geboren in Maassluis op 15 januari 1902 en overleden in Anna Paulowna op 7 januari 1999. Hij was de zoon van Gerrit Lam (X-b) en Rigtje Haringa. Hij trouwde met Rijntje Kok, geboren op 11 juni 1907. Zij is overleden in Anna Paulowna op 24 november 1990. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Annigje Grietje Lam, geboren in Assendelft in oktober 1933 en overleden op 2 april 1934 XI-f Gerrit Mathijs Lam, zoon van Ruth Lam (X-e) en Pieternella Visser, is in Heerewaarden ter wereld gekomen op 21 februari 1896, waar hij ook is overleden. Dit was op 3 december 1943. Ook is hij daar getrouwd op 20 september 1924 met de ook al in Heerewaarden geboren Jantje Udo. Zij was geboren op 23 november 1895 als dochter van Gosewinus Udo en Gijsbertha Wilhelmina van Lith. Jantje is overleden op 30 januari 1984 in ?s Hertogenbosch en begraven in Heerewaarden. Uit dit huwelijk zijn geboren in Heerewaarden: 1 Pieternella Ruth Lam, geboren op 28 december 1925. Zij is gehuwd met A. van Olphen. 2 Gosewinus Lam, geboren op 10 februari 1930. Hij is getrouwd met Gerritje Cornelia Brinkman. 3 Ruth Lam, geboren op 10 mei 1938. XII-a Dirk Gerrit Lam, geboren in Velsen in 1909, zoon van Marinus Cornelis Lam (XI-c) en Nelly Koster, is gehuwd in Haarlem op 24 november 1932 met de daar in 1911 geboren Anna Wilhelmina Johanna Christiaans, dochter van Petrus Wilhelmus Johannes Christiaans en Jantiena Jansema. Dirk Gerrit was vleeshouwer (slager) van beroep. Zij zijn gescheiden in Haarlem op 18 november 1947.************************************** Noot: Dit overzicht is voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2016. Er ontbreken nog vele gegevens. Vooral vanaf de 9e generatie, daar deze nog niet openbaar zijn gemaakt. Hiertoe zou ik bij iedere gemeente apart de gegevens op moeten opvragen. Mocht iemand mij verdere gegeven, zoals geboortedatum, geboorteplaats, huwelijksdatum, huwelijksplaats, kinderen, overlijdensdatum, overlijdensplaats, anecdotes en / of verdere gegevens kunnen verstrekken, wilt u mij die dan toezenden. Mocht u fouten ontdekken wil ik dat ook graag weten. Bij voorbaat mijn dank. Cornelis (Kees) Lam (XII-a) uit de stamboom van de "Lammetjes" uit Achttienhoven en Westbroek. Mijn e-mail adres is c.lam@wanadoo.es