Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Voorwoord Achttienhoven - Westbroek Veenendaal - Utrecht Horssen Ameide-Odijk-Zeist de Betuwe - Bommelerwaard Friesland Ede - Bennekom - Renswoude Het Gooi Downloads 

Achttienhoven - Westbroek

De familie - LAM - uit Bodegraven, Achttienhoven en Westbroek en hun afstammelingen De namen in blauw geschreven is de rechtstreekse lijn van Cornelis Lam (XII-a), de schrijver van deze pagina en de tekst in de kleur rood zijn de laatste wijzigingen.1e generatie I Gerrit (Jacobsz. ?) LAM ( I ) vermoedelijk geboren rond 1575 in de buurtschap Meije bij Bodegraven Hij kreeg een zoon bij een vrouw, waarvan me de naam niet bekend is, en wel: 1 Jacob Gerritsz Lam, geboren te Bodegraven of de Meije rond 1600, volgt onder II. 2e generatie II Jacob Gerritsz Lam, geboren te Bodegraven voor 1600, is reeds vóór 1620 naar Achttienhoven of Westbroek gegaan en woonde bij de Steenen Brug. Hij was van beroep bakker, en tevens was hij cuiper (Kuipenmaker). Of hij toen al in Achttienhoven woonde weet ik niet, maar in 1611 werd de klok van de kerk in Westbroek gegoten en geinstalleerd met het opschrift:“Als ghij hoort deez klocke geslag, gedenk dan uw sterfdag” Bij een register over de hoofdgelden van Achttienhoven (Z.H) in het jaar 1623 komt de naam Jacob Gerritsz. ook 1 maal voor, en deze woonde onder één dak samen met zijn vrouw Neeltgen Gerritsdr. en zijn kinderen Cornelis, Gerrit, Gerrichen, Neeltgen en Aeltgen. Zeker is het niet, dat dit dezelfde Jacob Gerritsz. is, daar de andere in Achttienhoven ( Utr ) woonde. Het kunnen ook neven van elkaar zijn geweest. Ook is er een versie, dat Neeltgen Gerritsdr. gehuwd was met Jacob Joostenszen, want: "Op Den xiiij-en [14] Augusti 1613 nae drije behoorlijcke proclamatien bethoon gegeven om tot Martensdijck te moghen trouwen Jacob Joostenszen jonckgesel van Bodegraven ende Neeltghen Gerrits jonghe dochter van Martensdijck beijde woonende in Westbrouck." Zijn kinderen bij een voor mij nog onbekende vrouw (mogelijk Neeltgen Gerritsdr. ?) waren: 1 Gerrit Jacobse Lam, geboren te Westbroek rond 1620, volgt onder III-a. 2 Jan Jacobse Lam, geboren te Westbroek rond 1621, volgt onder III-b. 3 Henrick Jacobse Lam, vermoedelijk overleden in 1649 (Wanneer hij is geboren is mij niet bekend, doch in het jaar 1629 trouwt ene Henrick Jacobzen met Neeltgen Otthen. Den xix-en (19) Aprilis aengeteijckent ende den iij-en (3) Maij nae drije behoorlijcke proclamatien inden houwelijcken staet bevesticht Henrick Jacobszen jonckgesel ende Neeltghen Otthen jonghe dochter beijde woonende in Westbrouck ) Op 12 september 1656 wordt bij de notaris verantwoording afgelegd door Jan Jacobsz Lam als administrateur en voogd van een onmondige zoon van zijn overleden broer Henrick Jacobsz Lam. ( Rekeningenverantwoording akte U44B1-15 ) Of Jacob 2 maal getrouwd is, of dat er nog twee nakomertjes zijn geweest, weet ik niet, maar er is op 15 oktober 1643 nog een Marieken geboren bij Jacob Gerritszen Backer en Kuijntien Reijers bij de kerck in Westbroek, en op 14 december 1645 een zoon genaamd Reijer.3e generatie III-a Gerrit Jacobse Lam, Bakker,zoals zijn vader, geboren te Westbroek rond 1620, wonende aldaar, zoon van Jacob Lam (II). Na zijn huwelijk is hij waarschijnlijk uit de bakkerij van zijn vader gestapt en is verder gegaan als timmerman. Hij is ondertrouwd te Westbroek op 5 oktober 1645 en getrouwd op 21 november 1645 te Den Haag voor de kerk met Neeltien Huijbrechts van Buijren (afkomstig uit Buijren, tegenwoordig Buuren ), geboren te Buuren vóór 1627, wonende te Den Haag, dochter van Huibert van Buijren. Gerrit was vermoedelijk timmerman in Westbroek, waar hij op 16 januari 1666 een huis met erf aan de Kerkweg koopt van Pauwels Aelbertsz, leerling timmerman, Voorwaarde was wel, dat de koper de verkoper in de kost moest nemen en hem het vak te leren. ( koop.verkoopakte U75c001-30 ). Uit dit huwelijk: 1 Jan Lam, geboren te Westbroek in het jaar 1650, volgt onder IV. III-b Jan Jacobse Lam, Bakker en Kuijper (kuipenmaker), geboren te Westbroek rond 1621, wonende te Westbroek bij de "Steenen Brug", zoon van Jacob Lam (II). In de volksmond heette hij ook Jan Jacobse de Kuijper. Vermoedelijk is hij of zijn tweede vrouw in het jaar 1665 overleden in Westbroek, daar er een verkoopakte bestaat van een huis aan de Kerkdijck. ( U075c001-28 ) . Zie ook nota bij kind nr. 10 (Adriaentgen). Hij is ondertrouwd te Vreeswijk (de Vaert) op 15 januari 1642 en getrouwd aldaar op 16 februari 1642 voor de kerk (Ned.Herv.) met Adriaentien Hendricks van Oostrum ook genaamd Adriaantje en Adriaentgen, geboren vóór 1624 in Vreeswijk, overleden in het jaar 1656, dochter van Hendrik van Oostrum. Na het overlijden van Adriaentgen is er op 12 september 1656 een Notariele akte van uitkoop opgemaakt, voor de 3 onmondige kinderen van hun samen met een huis en erf als zekerheid als nalatenschap van de moeder. ( akte van uitkoop U28b001-331 ) Uit dit huwelijk: 1 Theuntien Lam ook genaamd Teuntje en Thuntie, Nede. Herv. gedoopt te Westbroek op 22 januari 1643 2 Jacob Lam, gedoopt te Westbroek op 23 februari 1645 (Ned.Herv.), en is overleden vóór of in 1646. 3 Jacob Lam, gedoopt te Westbroek op 2 augustus 1646 (Ned.Herv.). Of Jacob getrouwd is geweest, en met wie, is onzeker. Daar in de doop- en trouwboeken niet altijd alle gegevens werden vermeld, zoals de achternaam, is het mogelijk dat er een zoon Jan is geboren. De boeken vermelden nl. dat er op 25 januari 1680 bij het echtpaar Jacob Janzen en Dirckjen Pieters een zoon Jan is gedoopt 4 Hendrick Lam. Gedoopt te Westbroek op 23 september 1649 (Ned.Herv.), en hij is vóór 1654 overleden. 5 Cornelis Lam, gedoopt in Westbroek op 17 december 1651 en is overleden vóór 1658. 6 Hendrick Lam, gedoopt te Westbroek op 28 mei 1654 (Ned.Herv.). Jan Lam is voor de tweede maal ondertrouwd te Westbroek op 28 september 1656 en getrouwd aldaar op 12 oktober 1656 voor de kerk (Ned.Herv.) met Aeltjen Hermans ook genaamd Aveltje en Avertje, geboren vóór 1638, wonende te Westbroek.´ Uit dit huwelijk: 7 Gijsbert Lam ook genaamd Gisbert, gedoopt te Westbroek op 19 april 1657 (Ned.Herv.). 8 Cornelis Lam, gedoopt te Westbroek op 3 oktober 1658 (Ned.Herv.). 9 Johannis Lam ook genaamd Johannes, gedoopt te Westbroek op 15 juli 1660 (Ned.Herv.). 10 Adriaentien Lam, gedoopt te Westbroek op 28 juni 1663 (Ned.Herv.) Bij overlijden van haar vader en/of moeder is als voogd opgetreden Gerrit Jacobsen Lam, haar oom bij een verkoopakte (U75c001-28).4e generatie IV Jan Lam, geboren te Westbroek in het jaar 1650, wonende te Maartensdijk, overleden aldaar in het jaar 1725, zoon van Gerrit Jocobse Lam (III-a) en Neeltien Huijbrechts van Buijren. Van beroep was hij kleermaker. In 1711, en wel op 2 december, wordt er een akte van lening opgesteld tussen Arien Claesz van Haasberg en Jan Gerritsz Lam voor een bedrag van f. 1.000 ( akte U142a002-37 ) Hij is voor de eerste maal getrouwd vóór of in 1696 met Dirkje van de Middag ook genaamd Middach en Middagh, geboren te Bilthoven, overleden vóór 1719, dochter van Jan van de Middag. (Ze zijn als lidmaat van de kerk in Maartensdijk aangenomen op 5 april 1696. Waar ze vandaan zijn gekomen wordt niet vermeld.) Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend. Wel bestond er een testament op de langst levende ( U066a006 - 105) opgemaakt op 6 april 1697. Hij is voor de tweede keer getrouwd te Maartensdijk op 12 maart 1719 voor de kerk met Leyntie van Eyck, dochter van Teuntie Jans, weduwe van .....?.... van Eyck. Op het moment van het huwelijk was zij minderjarig. Haar stiefvader was Joost Roelofs. ( akte huw. voorwaarden U142a003-27 ) Uit dit huwelijk: 1 Cornelia Lam, gedoopt te Maartensdijk op 24-12-1719. Zij trouwde op 21 november 1745 in Maartensdijk met de ook daar op 12 november 1713 gedoopte Jan van der Schaft, zoon van Lambert van der Schaft en Aaltje Aalberts. 2 Jannigje Lam, gedoopt te Maartensdijk op 18-1-1722. Zij is op 25 december 1752 in Maartensdijk in het huwelijk getreden met Lubbert van Voorthuizen, gedoopt in Maartensdijk op 9 april 1730 en zoon van Jacob van Voorthuizen en Engeltje Pieters. 3 Jan Lam, gedoopt te Maartensdijk op 19 december 1723. Volgt onder V. Na het overlijden van Jan Gerritsen Lam is Lijntje getrouwd met ene Hendrik Roelofsen, waarmee ze op 31 dec. 1731 hun dochter Lijsbet hebben laten dopen in Maartensdijk.5e generatie V Jan Lam, veehouder, geboren te Maartensdijk op 17 december 1723, wonende na zijn huwelijk in Achttienhoven, en is 5 september 1794 op 70 jarige leeftijd overleden. Hij was de zoon van Jan Lam (IV) en Leyntie van Eyck. Hij is ondertrouwd te Westbroek op 29 augustus 1749 en getrouwd aldaar op 14 september 1749 voor de kerk (Ned.Herv.) met Hermijntje Cornelisse Wijnen, gedoopt in de Ned.Hervormde kerk te Westbroek op 23 april 1724, dochter van Cornelis Hendrix Wijnen en Susanna Cornelis van Ouden. Jan huurde van de Nicolaas Nelleman uit Utrecht op 24 november 1762 onderstaande zaken, en kocht deze op 16 januari 1773 • hofsteede, bestaande in huysinge c.a. met 25 morgen so wey, hooy als bouwland, in 4 parceelen • 5 mergen weyland, 2 mergen hooyland en 1 mergen bouwland, met de huysinge; Kerkdyk • 7 morgen wey- en hooyland in 2 viertelen tegenover de hofstede • 6 morgen aan de Kerkdyk voor de Oostveense landen • 3 mergen aan de Kerkdyk voor de Kernmelksdyk ( akte U225a6-66 huur en U217a14-7 koop ) Uit dit huwelijk: 1 Jan Lam, geboren te Westbroek op 16 november 1749, gedoopt aldaar op 16 november 1749 (Ned.Herv.), en overleden voor 1757. 2 Jan Lam, geboren te Westbroek op 1 mei 1757, gedoopt aldaar op 5 juni 1757, volgt onder VI. Op 17 november van het jaar 1781 werd er een testament opgesteld door Notaris J. Klemme te Utrecht, waarbij de zoon Jan als erfgenaam wordt aangemerkt met als bijzonderheid: Op last lijftocht langslevende met benoeming van de langstlevende tot voogd. ( Inventarisnr. U236a011-50 ).6e generatie VI Jan Lam, landbouwer, veenboer en veehouder, geboren te Westbroek op 1 mei 1757, gedoopt op 5 juni 1757 door de Ned. Herv. predikant Jacob Cornelius, later wonende in Achttienhoven, zoon van Jan Lam (V) en Hermijntje Cornelisse Wijnen. Ook woonde hij in 1799 in Breukeleveen. Jan is op 26 mei 1829 in Achttienhoven overleden. Hij is voor de eerste keer in ondertrouw gegaan te Westbroek op 3 april 1777 en getrouwd op 27 april 1777 voor de kerk (Ned.Herv.) met Nellegje van Schaick ook genaamd Schayk en Schaik, geboren te Westbroek op 9 januari 1757, ook gedoopt door de predikant Jacob Cornelius, overleden aldaar op 18 juni 1779. Zij was de dochter van Goyert van Schaick en Jannigje Spelt. Uit dit huwelijk: 1 Susanna Lam ook genaamd Suzanna en Susana, geboren te Westbroek op 17 december 1777, gedoopt aldaar op 25 februari 1778. Zij trouwde op 19 jarige leeftijd op 9 april 1797 in Westbroek met Pieter Cornelisse Grootendorst, 20 jaar oud, geboren vóór 1777 in Breukelenveen. Hij is de zoon van Cornelis Grootendorst. Zij huren op 23 november 1799 van Anna Geertruida Jacoba Bosch 28 mergen land met huismanswoning aan de oostzijde van de Oude Vegt. Als borg treden de beide vaders op. (Inventarisnr. U256c037-86 ) 2 Jannigje Lam, geboren te Westbroek op 2 mei 1779, gedoopt aldaar op 2 mei 1779 en overleden op 22 november 1779. 3 Goyert Lam ook genaamd Goijerd en Goijert, geboren te Westbroek op 2 mei 1779, gedoopt aldaar op 2 mei 1779. volgt onder VII-a. ( Codicil van 3 december 1803, akte UU321a002-251 ) Eerste Partij: Goyert Peterse van Schayk, wedr, Jannigje Jacobs Spelt uit Westbroek Goyert Lam, zoon van Jan Lam en Nelligje van Schayk, dochter, heeft de keur op hofstede en landeryen onder Westbroek en ook het recht van nakoop met benoeming van Roelof Graves te Achttienhoven tot medevoogd naast Cornelis Goyerde van Schayk en Jan Janse Lam met benoeming van notaris en makelaar Willem Voorsteegh tot executeur. Voor de tweede keer ging hij in ondertrouw op 17 december 1779 in Westbroek en trouwde in Maartensdijk op 2 januari 1780 voor de kerk met Wijntje Spelt, geboren te Achterwetering (Maartensdijk), vóór 1761 als dochter van Cornelis Spelt en Maria Diepgrond. Wijntje is overleden in Achttienhoven op 26 juli 1822. Na zijn tweede huwelijk heeft Jan (de jonge) op 6 juni 1789 een stuk wey en bouwland van 7 mergen groot gehuurd van Dirk van Emmerik uit Breukelen. ( akte U227a014-85 ) Ook heeft hij nog een schuldbekentenis ondertekend bij Notaris R. Van Ommeren te Utrecht ten gunste van de familie Wijnen. Dit ten bedrage van F. 500,-- vanwege lening. Op 21 december 1793 heeft hij nog 5 mergen hooyland en 3 mergen weyland gehuurd van Trijntje van Kampen, de weduwe van Willem van Soesbeek. ( akte U207a022-35 ) In 1804 heeft hij nog een hofstede en landerijen gekocht van Cornelia Straalman. Uit dit huwelijk: 4 Jan Lam, geboren te Westbroek, gedoopt aldaar op 12 november 1780 en overleden aldaar op 22 februari 1786. 5 Maria Lam, geboren te Westbroek op 19 februari 1783, daar ook gedoopt op 23 februari 1783, en overleden aldaar vóór 1786. 6 Hermijntje Lam ook genaamd Herrewijntje, geboren te Westbroek op12 februari 1784, gedoopt op 15 februari 1784. Zij is op 2 november 1829 in Achttienhoven overleden. Op 2 april 1809 (Paaszondag) is zij in het huwelijk getreden met A(a)lbert van Doorn, 22 jaar oud en gedoopt op 14 januari 1787 te Westbroek als zoon van Gerrit van Doorn en Annigje van Dijk. A(a)lbert is op 1 juli 1844 op 57 jarige leeftijd in Achttienhoven overleden. 7 Maria Lam, gedoopt te Westbroek op 30 april 1786, wonende aldaar, vermoedelijk overleden direct na haar huwelijk in het jaar 1804, daar er een zusje (zie 15) geboren is met dezelfde naam op 23 november 1804. Zij is getrouwd te Westbroek op 22 juli 1804 voor de kerk (N.H.) met Jan Rozendaal ook genaamd Rosendaal, geboren te Achttienhoven op 14 december 1781, gedoopt te Westbroek op 16 december 1781 als zoon van Cornelis Rosendaal en Neeltje van Barneveld. Hij is overleden te Achttienhoven op18 februari 1865. (Na het overlijden van Maria is Jan op 30 december 1810 in Westbroek hertrouwd met Neeltje Remmeger, geboren en gedoopt te Achttienhoven op 4 december 1788, en overleden aldaar op 26 september 1869.) 8 Jannigje Lam ook genaamd Jannetje. Zij is gedoopt te Westbroek op 27 januari 1788 en is op donderdag 19 april 1849 in Achttienhoven overleden. Jannigje trouwde op zondag 3 mei 1807 in Westbroek met de 26 jaar oude, in 1781 geboren Jan van Barneveld, zoon van Pieter van Barneveld en Matje de Waal. Hij is op 75 jarige leeftijd op 12 oktober 1856 overleden 9 Cornelia Lam, geboren te Westbroek op 14 januari 1790, gedoopt op17 januari 1790 aldaar. Zij is reeds op 28 augustus 1815 op 26 jarige leeftijd overleden. Cornelia trouwde op 25 maart 1810 met Cors Breij, gedoopt in Breukelerveen op 13 april 1788. Hij was de zoon van Cors Breij en Jannetje Hendrikse Otten. Cors is op 31 maart 1856 in Utrecht overleden. 10 Jan Lam, geboren te Westbroek op 17 januari 1792, gedoopt aldaar op 22 januari 1792, volgt onder VII-b. 11 Cornelis Lam, geboren te Achttienhoven op 6 april 1794, gedoopt te Westbroek op 13 april 1794, volgt onder VII-c. 12 Jacob Lam, geboren te Westbroek op 21 mei 1796, gedoopt aldaar op 29 mei 1796, overleden aldaar op 20 september 1816. 13 Leena Lam ook genaamd Helena en Lena, geboren in 1799 te Achttienhoven, en is op 20 februari 1875 in Ruwiel overleden. Zij was 2 keer getrouwd, en wel voor de eerste keer op : 27 september 1816 met Joris (Joost) Gravens, geboren op 2 oktober 1790 in Achttienhoven als zoon van Roelof Gravens en Jacoba van Zijtveld, en is op 7 mei 1826 in Achttienhoven overleden. Zij trouwde voor de tweede keer op vrijdag 23 maart 1827 in Achttienhoven met Jan van Zijtveld, geboren op 3 juli 1800 als zoon van Frank van Zijtveld en Geertje van Oostrum. Hij is in Westbroek overleden op 1 september 1863. 14 Gijsbert Lam, geboren te Westbroek op 16 maart 1801, gedoopt aldaar op 22 maart 1801. 15 Maria Lam, geboren te Westbroek op 23 november 1804, gedoopt op 25 november 1804.7e generatie VII-a Goyert Lam ook genaamd Goijerd en Goijert, geboren te Westbroek op 2 mei 1779, is daar ook gedoopt op 2 mei 1779, en overleden aldaar op 15 december 1860, zoon van Jan Lam (VI) en Nelletje van Schaick. Hij is getrouwd op 12 juni 1808 met Annigje Oskamp, ook genaamd Annetje en Oskam, geboren in het jaar 1785 in Zevenhoven, en overleden te Westbroek op 28 december 1820. Uit dit huwelijk: 1 Nelligje Lam, geboren te Westbroek op 20 april 1809, ze werd daar op 23 april gedoopt, en is er ook overleden op 24 juli 1869. Zij is 24 jaar oud als ze op vrijdag 15 maart 1833 door Ds. Ruppel in de echt wordt verbonden met Wouter van Oostrum, geboren in 1799 in Achttienhoven als zoon van Jan van Oostrum en Hendrikje van Dijk. 2 Maagje Lam, is geboren op 8 april 1811 en is overleden te Westbroek op 12 maart 1844. 3 Jan Lam, geboren in Westbroek op 5 februari 1813 en overleden 4 dagen later op 9 februari 4 Wijntje Lam, geboren op 19 november 1814 in Westbroek en er op 29 maart 1836 overleden. 5 Jacoba Lam, geboren op 13 juni 1817 in Westbroek en is daar vóór 1820 overleden. 6 Jannetje Lam ook genaamd Annigje en Jannitje, werd geboren te Westbroek op 12 februari 1819, en is 72 jaar oud op 1 december 1891 overleden. Zij is op 21 jarige leeftijd in Westbroek op 30 januari 1840 getrouwd met Sijmen de Waal, 23 jaar oud, geboren in Diemen op 9 juni 1816 als zoon van Pieter de Waal en Arisje Drost. Sijmen is op 4 juni 1852 in Westbroek overleden. Zij hertrouwde later, op 17 februari 1854 in Westbroek met haar half-neef Gijsbert Lam, geboren in Achttienhoven op 15 januari 1824 als zoon van Cornelis Lam en Adriaantje Hootzen. ( zie ook VIII-e ) 7 Jacoba Lam, geboren te Westbroek na december 1819, overleden aldaar op 4 maart 1820. VII-b Jan Lam, veehouder, geboren te Westbroek op 17 januari 1792, en gedoopt op 22 januari 1792, wonende te Achtienhoven, overleden te Achttienhoven op 23 juni 1838, zoon van Jan Lam (VI) en Wijntje Spelt. Hij is in ondertrouw gegaan op 4 juni 1821 en getrouwd op 13 juni 1821 met Marie Hootsen, ook genaamd Maria, Hootzen, Hoodsen en Goossen, geboren te Driebergen, gedoopt aldaar op 9 mei 1802, overleden op 25 juni 1838, dochter van Cornelis Hootsen en Maria Antonia Dekkers. Uit dit huwelijk: 1 Wijntje Lam, geboren in Maartensdijk op 21 augustus 1821 en overleden op 11 augustus 1853 in Muiderberg, trouwde op 19 april 1848 in Nieuwer-Amstel met Hendrik Post. Hendrik was geboren op 5 maart 1818 in Loosdrecht als zoon van Hendrik Post en Antje van Bemmel. Hij was veehouder van beroep. 2 Jan Lam, geboren te Achttienhoven op 15 augustus 1822, overleden aldaar op 11 oktober 1822, begraven op 12 oktober 1822. 3 Maria Lam, geboren te Achttienhoven op 15 augustus 1823. Zij trouwt op 10 mei 1860 in Nieuwer-Amstel met de veehouder Samuel Scherpenzeel, 43 jaar oud en geboren in Kockengen op 2 januari 1817 als zoon van Evert Scherpenzeel en Marretje Stam. Maria is overleden op 8 januari 1866 in Sloten. 4 Cornelia Lam, geboren te Achttienhoven op 13 september 1824. Zij is op 31 mei 1849 gehuwd in Nieuwer-Amstel met Hendrik Holl. Hendrik is geboren in Maartensdijk op 13 december 1813 en was de zoon van Willem Holl en Hendrikje van Ekris. Hendrik is overleden vóór 1861. Zij is na het overlijden van Hendrik op 28 april 1861 hertrouwd met Adolfus van Geenen, geboren in Nieuwer-Amstel in het jaar 1827 of 1828 als zoon van Jacobus van Geenen en Engje van der Veer. Bij het huwelijk was hij boerenknecht en zij veehoudster. 5 Jan Lam, geboren te Achttienhoven op 15 september 1825, overleden aldaar op 11 mei 1827, begraven op 12 mei 1827. Mogelijk is Jan overleden aan een soort pestziekte die er in 1826 / 1827 heerste en die men de zwarte dood noemde. 6 Cornelis Lam, geboren te Achttienhoven op 7 november 1826, is overleden op 22 juni 1846 ?? te Nieuwer-Amstel ??. 7 Jan Lam, geboren te Achttienhoven op 15 december 1828. Hij, veehouder van beroep, trouwde op 36 jarige leeftijd op 31 mei 1865 in Nieuwer-Amstel met de daar op 2 februari 1836 geboren Willemijntje van de Bilt, dochter van Jan van de Bilt en Aagje Roos. Uit dit huwelijk: 1 Maria Lam, geboren in Ouder-Amstel op 29 september 1875, trouwt in Loosdrecht op 7 mei 1902 met Hendrik van Henten, geboren in Loosdrecht op 23 oktober 1873 en zoon van Ruth van Henten en Marretje Karsemeijer. Maria is begraven in Oud-Loosdrecht op 1 december 1955 en Hendrik op 15 oktober 1960. 2 Philippijntje Lam, geboren op 15 februari 1877 in Muiden, trouwt in Loosdrecht op 2 juni 1904 met Hendrik Verburg, geboren in Nieuwer-Amstel op 8 februari 1879 en zoon van Henderik Verburg en Neeltje Ousforen 7 Jacob Lam, geboren te Achttienhoven in het jaar 1831, overleden aldaar op 26 januari 1833. Ook Jacob is reeds op jonge leeftijd overleden. Waarschijnlijk aan de cholera die er op dat moment in het gehele land heerste. Velen zijn in dat jaar overleden. 8 Hermijntje Lam, geboren te Achttienhoven op 24 september 1832. Zij is op 17 april 1862 getrouwd met de 29 jarige Arie van de Bilt. Arie, veehouder van beroep, is geboren op 1 mei 1832 in Nieuwer-Amstel als zoon van Jan van der Bilt en Aagje Roos. 9 Jacob Lam, geboren te Achttienhoven op 12 oktober 1834, overleden aldaar op 25 december 1837, begraven op 27 december 1837. 10 Marrigje Lam, ook Marretje, is geboren te Achttienhoven op 21 juni 1837. Zij trouwt op 10 mei 1865 in Nieuwer-Amstel met de veehouder Gerrit van Esch, oud 31 jaar en geboren in Zwollerkerspel op 20 januari 1834 als zoon van Jan van Esch en Maria Bruinink. In het jaar 1832 is er in Nederland cholera uitgebroken. Dit is vanuit het Verre Oosten via Rusland en Hongarije noordwaards getrokken naar de Oostzee. Van hieruit is het met de scheepvaart naar de Nederlandse havens gekomen en zich verder over het land getrokken. Dit heeft tot gevolg gehad, dat er in de jaren 1832 en 1833 veel mensen ten gevolgen hiervan zijn overleden. Het was een ware ramp. VII-c Cornelis Lam, veehouder en turfboer, geboren te Achttienhoven op 6 april 1794, gedoopt te Westbroek op 13 april 1794, wonende te Achttienhoven op de hoeve –Nooit Gedaan-, overleden in Achttienhoven op 9 juni 1846, zoon van Jan Lam (VI) en Wijntje Spelt. Hij is getrouwd in Westbroek op 6 mei 1815 met Adriaantje Hootsen ook genaamd Adriana, Arieaantje, Jaantje, Hoodsen, Hoodzen, Hootze, Haase, Hoose en Stootse, boerendienstmaagt en boerin, geboren te Driebergen, gedoopt aldaar op 5 oktober 1794, wonende te Achttienhoven en daar overleden op 23 april 1880, dochter van Cornelis Hootsen en Maria Antonia Dekkers. Uit dit huwelijk: 1 Jan Lam, geboren te Achttienhoven op 5 september 1815, gedoopt te Westbroek op 15 september 1815, volgt onder VIII-a. 2 Cornelis Lam, geboren te Achttienhoven op 3 april 1817, overleden aldaar op 30 december 1817. 3 Cornelis Lam, geboren te Achttienhoven op 22 september 1818, gedoopt op 23 september 1818, wonende te Amsteldijk, Nieuwe Amstel. Hij is getrouwd in Achttienhoven op 4 december 1844 met zijn nicht Elisabeth van Barneveld, geboren te Achttienhoven op 25 september 1819, volgt onder VIII-b. 4 Jacob Lam, geboren te Achttienhoven op 24 juli 1820, gedoopt op 25 juli 1820, volgt onder VIII-c. 5 Lammert Lam, geboren te Achttienhoven op 19 februari 1822, volgt onder VIII-d. 6 Gijsbert Lam, landbouwer en veehouder, geboren te Achttienhoven op 15 januari 1824, wonende in Westbroek (boederij A.d.Waal), overleden in Westbroek op 25 maart 1871. Hij is getrouwd te Westbroek op 17 februari 1854 met zijn half-nicht Jannetje Lam ook genaamd Annigje en Jannitje, geboren in Westbroek op 12 februari 1819, volgt onder VIII-e. 7 Wijntje Lam ook genaamd Weijntje, geboren te Achttienhoven op 19 december 1825. Wijntje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 23 april 1847 in Achttienhoven met Rutger (Ruth) Seldenrijk, 21 jaar oud, en geboren op 23 september 1825 in Westbroek als zoon van Pieter Seldenrijk en Cornelia van den Bunt. Rutger is op 30 november 1903 in Westbroek overleden, 78 jaar oud. . 8 Anthonie Lam ook genaamd Antonie en Anthony, geboren te Achttienhoven op 2 februari 1828, volgt onder VIII-f. 9 Dirk Lam, is geboren te Achttienhoven op 14 augustus 1829 en gedoopt op 15 augustus 1829, volgt onder VIII-g. 10 Maria Anthonia Lam ook genaamd Antonia, geboren te Achttienhoven op 10 april 1831, en overleden in Scherpenzeel op 1 januari 1911. Zij trad op 16 jarige leeftijd in het huwelijk op 8 april 1848 in Achttienhoven met Teunis Seldenrijk (ook Zeldenrijk), geboren in Westbroek op 6 januari 1821 als zoon van Pieter Seldenrijk (Zeldenrijk) en Cornelia van de(n) Bunt. Teunis is overleden op 31 januari 1862 in Baarn. 11 Gooyert Lam ook genaamd Goijert, geboren te Achttienhoven op 8 november 1832, en gedoopt op 10 november 1832, volgt onder VIII-h. 12 Hermijntje Lam, geboren te Achttienhoven op 25 augustus 1834, gedoopt op 26 augustus 1834, overleden te Achttienhoven op 31 augustus 1834, en begraven op 1 september 1834. 13 Hermijntje Lam, geboren te Achttienhoven op 19 december 1835, is overleden op 21 juni 1916 in Maartensdijk. Zij is 2 maal getrouwd, en wel: 1 Op 10 februari 1864 met Jan Wijnen, geboren op 6 mei 1835 in Achttienhoven, zoon van Aalbert Wijnen en Reijertje van Dijk. Jan is in Achttienhoven overleden op 20 maart 1869 2 met Jan Meijers op 4 mei 1871 in Achttienhoven. Hij was geboren in Maartensdijk op 7 juni 1840 en zoon van Jacob Meijers en Jannetje van Zijtveld. Hij is overleden op 21 februari 1917 in Maartensdijk. 14 Adrianus Lam, geboren te Achttienhoven op 3 augustus 1838, volgt onder VIII-i. 15 Teunis Lam ook genaamd Theunis, geboren te Achttienhoven op 30 december 1840, gedoopt op 31 december 1840, overleden te Achttienhoven op 26 september 1846.8e generatieVIII-a Jan Lam, landbouwer en veehouder, geboren te Achttienhoven op 5 september 1815, gedoopt te Westbroek op 15 september 1815, wonende te Achttienhoven, overleden aldaar op 6 mei 1882, 66 jaar oud, zoon van Cornelis Lam (VII-c) en Adriaantje Hoodzen. Hij is getrouwd te Achttienhoven op 21 oktober 1840, op 25-jarige leeftijd met Maria de Kruijff, ook genaamd Mietje en Kruiff (27 jaar oud), geboren te Maarssen op 22 maart 1813, overleden te Achttienhoven op 10 januari 1872, 58 jaar oud, dochter van Reinier de Kruijff en Aaltje Flore. In een notariele akte van boedelinventaris uit Harmelen op 9 juni 1882 akte nr. 978 is er de volgende beschrijving: Beschrijving van de nalatenschap van Jan Lam, weduwnaar van Maria de Kruif, overleden op 05-05-1882 te Achttienhoven. De erfgenamen zijn: 1) Cornelis Lam Jzn, werkman te Amsterdam; 2) Teunis Lam, werkman te Achttienhoven; 3) Reinier Lam, melkboer te Utrecht; 4) Dirk van Beest, gehuwd met Aartje Lam, machinist te Achttienhoven; 5) Jan Lam, landbouwer te Haarzuilens; 6) Cornelis Schuurman, gehuwd met Adriana Lam, werkman te De Bilt, en 7) Gerrit van Bemmel, gehuwd met Reijertje Lam, kastelein te Haarzuilens. Uit dit huwelijk: 1 Adriana Lam ook genaamd Ariaantje, geboren te Achttienhoven op 28 maart 1841, overleden De Bilt op 29 december 1900, 59 jaar oud. Zij is getrouwd te Achttienhoven op 29 december 1876, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Schuurman (51 jaar oud), geboren te Leersum op 7 oktober 1825, overleden op 8 juni 1898, zoon van Teunis Schuurman en Aaltje van Vulpen. 2 Aartje Lam, geboren te Achttienhoven op 7 augustus 1842 en overleden aldaar op 2 april 1916, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te Achttienhoven op 9 maart 1881, op 38-jarige leeftijd met Dirk van Beest (48 jaar oud), machinist, geboren te Westbroek op 7 februari 1833, overleden 15 november 1908 in Achttienhoven, zoon van Johannes van Beest en Johanna Spelt. 3 Cornelis Lam, geboren te Achttienhoven op 19 mei1844, volgt onder IX-a 4 Reinier Lam, geboren in Achttienhoven op 12 oktober 1845 en aldaar ook overleden op 27 september 1849. 5 Teunis Lam, geboren te Achttienhoven op 20 september 1847, volgt onder IX-b 6 Maria Lam, geboren op 3 februari 1849 in Achttienhoven en ook daar overleden op 1 november 1877, 28 jaar oud. 7 Reijertje Lam, geboren te Achttienhoven op 12 juli 1850, overleden aldaar op 30 maart 1902, 52 jaar oud. Zij is getrouwd te Haarzuilens op 17 oktober 1878 met Gerrit van Bemmel (42 jaar), geboren te Haarzuilens op 13 november 1835, overleden op 4 januari 1913 in Utrecht, zoon van Willem van Bemmel en Cornelia van Zanten. (Hij (41) was eerder getrouwd op 23-11-1876 met Eigje van Hof (39), overleden op 30 september 1877.) Op 6 januari 1879 laat Gerrit zijn testament opstellen waarbij zijn vrouw erfgename en executeur-testamentair zal zijn. Gerrit was kastelein en landbouwer van beroep. 8 Reijnier Lam ook genaamd Reinier, geboren te Achttienhoven op12 september 1851, overleden aldaar op 1 december 1911. Hij is getrouwd te Apeldoorn op 22 juli 1880, op 28-jarige leeftijd met Wijntje van Bemmel, geboren te Benschop op 30 januari 1855, dochter van Bastiaan van Bemmel en Sijgje de Vries. Bij zijn huwelijk was Reijnier boerenknecht. Later in Apeldoorn was hij winkelier. Uit dit huwelijk zijn geboren en vroegtijdig overleden: 1 Maria Lam, geboren in Apeldoorn op 5 november 1880 en overleden in Utrecht op 19 juni 1885 2 Sijgje Lam, geboren in Utrecht op 27 februari 1882 en overleden in Utrecht op 1 september 1882 9 Jan Lam, geboren in Achttienhoven op 10 maart 1853 en is ongehuwd in Utrecht op 4 maart 1927 overleden. 10 Hermijntje Lam, geboren te Achttienhoven op 9 mei 1856, overleden aldaar op 12 april 1857, 11 maanden oud. VIII-b Cornelis Lam, geboren te Achttienhoven op 21 september 1818, gedoopt op 23 september 1818, wonende te Amsteldijk, Nieuwer-Amstel, zoon van Cornelis Lam (VII-c) en Adriaantje Hoodzen. Cornelis was veehouder van beroep. Hij trouwde op 4 december 1844, 26 jaar oud, in Achttienhoven met zijn nicht Elisabeth van Barneveld, geboren te Achttienhoven op 25 september 1819, overleden vóór maart 1860, +/- 40 jaar oud, dochter van Jan van Barneveld en Jannigje Lam (zie VI-8). Uit dit huwelijk zijn allen in Nieuwer-Amstel geboren: 1 Adriana Lam, geboren op 12 september 1845 en overleden op 5 november 1845. 2 Cornelis Lam, geboren 24 januari 1847 en overleden 1 april 1866. 3 Jannegie Lam, geboren 25 maart 1850 en overleden 5 april 1850. 4 Jan Lam, geboren 14 mei 1851 en overleden 31 oktober 1855. 5 Jannetje Lam, geboren in het jaar 1854, overleden te Achttienhoven op 24 april 1864, 10 jaar oud. 6 Teunis Lam, geboren 2 januari 1854, tweede van een twee-ling, is overleden op 15 november 1854. 7 Jan Lam, geboren 12 oktober 1856 en overleden 19 april 1860. Hij trouwde voor de tweede maal op 7 maart 1860 in Nieuwer-Amstel met Teuntje Beths, geboren op 4 juni 1830 in Naarden als dochter van Seijmen Beths en Gijsbertje van der Steeg. Uit dit huwelijk (ook allen geboren in Nieuwer-Amstel): 8 Sijmen Lam, geboren 27 december 1860 en overleden 23 november 1864. 9 Adriaantje Lam, geboren in Nieuwer-Amstel op 17 mei 1863, is overleden in Baarn op 1 september 1879 op 16 jarige leeftijd. 10 Seijmen Lam, is geboren in Nieuwer-Amstel op 28 februari 1866 en is overleden in Amersfoort op 6 augustus 1935. Volgt onder IX-c 11 Gijsje Lam, geboren 8 april 1868 is overleden in Hilversum op 14 januari 1932. Zij trouwde twee maal, en wel met: a) op 21 januari 1897 in Amsterdam met Julius Eduard Söhlke, geboren in Rotterdam op 27 mei 1867 als zoon van Heinrich Carl Julius Söhlke en Adriana Reiniera Elisabeth Engelman. Gescheiden op 4 januari 1901 in Amsterdam b) op 23 oktober 1902 in Amsterdam met Ernst Johan Becker, geboren in Amsterdam op 30 april 1864 als zoon van Ernst Heinrich Becker en Kaatjen Schaftenaar. 12 Cornelis Lam, geboren op 3 november 1870 in Nieuwer-Amstel is overleden op 13 november 1895 aldaar. VIII-c Jacob Lam, landbouwer en veehouder, geboren te Achttienhoven op 18 juli 1820, gedoopt op 25 juli 1820, wonende te Weesperkarspel en te Muiden, zoon van Cornelis Lam (VII-g) en Adriaantje Hoodzen. Hij is getrouwd te Maartensdijk op 28 april 1865, op 44-jarige leeftijd met Beatrijs van Zijtveld, ook genaamd Beatrix en Beatris (28 jaar oud), geboren te Maartensdijk op 25 oktober 1836, dochter van Cors van Zijtveld en Rijkje van Dijk. Zij is overleden in Breukelen-Sint Pieters op 31 mei 1896 Uit dit huwelijk: 1 Jaantje Lam. Geboren op 15 juni 1866 in Weesperkarspel, trouwt op 21 augustus 1890 in Weesperkarspel met de op 23 juli 1862 in Weesp geboren Hendrik Bruijne, zoon van Hendrik Bruijne en Neeltje Ridder. Hendrik was veehouder van beroep. 2 Reijertje Lam, geboren op 23 december 1867 en overleden op 14 maart 1874. 3 Cornelis Lam, geboren op 5 februari 1869 4 Gerritje Lam. Geboren op 1 januari 1870 in Weesperkarspel, trouwde op 13 juli 1893 in Weesperkarspel met Willem van Schaik. Hij werd geboren in Nieuwer-Amstel op 21 januari 1859 als zoon van Willem van Schaik en Johanna Jurrién. Ook Willem was veehouder 5 Kors Lam, geboren 11 januari 1871 en overleden op 29 juli 1872. 6 Wijntje Lam, geboren op 24 februari 1872 en overleden 13 maart 1873. 7 Korsina Lam, geboren 27 augustus 1873 en overleden 4 oktober 1873. 8 Kors Lam, geboren 14 april 1875 en overleden 20 juli 1875. 9 Jacob Lam, geboren 5 mei 1878 en overleden 4 december 1879. VIII-d Lammert Lam, landbouwer en veehouder, geboren te Achttienhoven op 19 februari 1822, wonende te Lage Vuursche, zoon van Cornelis Lam (VII-c) en Adriaantje Hoodzen. Lammert is overleden in Soest op 16 maart 1899. Hij was getrouwd te Vleuten op 22 oktober 1852, op 30-jarige leeftijd met: (1) Margrita van der Grift ook genaamd Marretje, Marritje en Margaretha (29 jaar oud), geboren te Rijsenburg op 8 februari 1823, overleden in Baarn op 25 december 1870, 47 jaar oud, dochter van Dirk van der Grift en Maria van Selm. Uit dit huwelijk: 1 Kornelis Lam, geboren te Baarn op 4 juli 1854, volgt onder IX-d. 2 Dirk Lam, geboren De Vuursche 7 november 1856, volgt onder IX-e. Hij is getrouwd te Baarn op 24 september 1875, op 53-jarige leeftijd met (2) Johanna Pater ook genaamd Hanna (46 jaar oud), geboren te Barneveld rond 1829, wonende te Woudenberg {'t Erf} en later in Lage Vuursche, dochter van Kors Pater en Evertje Reijers. Zij is overleden in Soest op`17 november 1925. (Zij was de schoonmoeder van zijn zoon Dirk. (Weduwe van Gijsbert Meerveld, boer, geboren te Hoogland op 13 november 1812, wonende te Woudenberg {'t Erf}, overleden te Woudenberg op 18 oktober 1874, 61 jaar oud, zoon van Jan Gerrit van Meerveld en Johanna Schimmel. (Hij was weduwnaar van Geurtje Ruitenbeek, geboren rond 1814.)) VIII-e Gijsbert Lam, landbouwer en veehouder, geboren te Achttienhoven op 15 januari 1824, wonende te Westbroek (boerderij A.d.Waal), overleden te Westbroek op 25 maart 1871. Zoon van Cornelis Lam (VII-c) en Adriaantje Hoodzen. Hij is getrouwd te Westbroek op 17 februari 1854 met zijn half-nicht Jannetje Lam, ook genaamd Annigje en Jannitje, geboren te Westbroek op 12 februari 1819, dochter van Gooijert Lam (VII-a) en Annigje Oskamp. Zij was de weduwe van Sijmen de Waal. Uit dit huwelijk: 1 Adriana Lam, geboren te Westbroek op 8 februari 1860, wonende De Bilt, overleden te Utrecht op 16 april 1935, 75 jaar oud. Zij is getrouwd te Westbroek op 27 mei 1881, op 21-jarige leeftijd met: (1) Arie Vogel (29 jaar oud), geboren te Westbroek op 10 juni 1851, in Westbroek overleden op 17 juni 1910, zoon van Pieter Vogel en Dirkje van Oostveen. Zij is getrouwd te Westbroek op 16 november 1916, 56 jaar oud, met (2) Albertus van Dijk ook genaamd Alberthus en Aalbertus, 56 jaar oud, geboren te Maartensdijk op 3 april 1860, overleden De Bilt op 19 februari 1929, 69 jaar oud, zoon van Evert van Dijk en Jannetje Looijen. (Hij was weduwnaar van Anna Sophia Brouwer, geboren te Loenen A/d Vecht op 18 juli 1862, overleden te Leiden op 30 mei 1902, begraven te Westbroek, 39 jaar oud, dochter van Willem Brouwer en Lena van den Berg.) VIII-f Anthonie Lam ook genaamd Anthony, veehouder, geboren te Achttienhoven op 2 februari 1828, wonende te Vleuten na 1859, overleden te Vleuten op 8 juni 1878, 50 jaar oud, zoon van Cornelis Lam (VII-c) en Adriaantje Hoodzen. Hij is getrouwd te Vleuten op 30 september 1859, op 31-jarige leeftijd met Geertruida van der Grift, ook genaamd Geertrui van de Grift (24 jaar oud), geboren te Rijsenburg op 24 februari 1835, overleden op 11 oktober 1903 in Vleuten, dochter van Dirk van der Grift en Maria van Selm. (Na het overlijden van Anthonie is zij later getrouwd te Vleuten op 19 juli 1883, op 48-jarige leeftijd met Hendrik van Hof, 52 jaar oud, geboren te Meerkerk in het jaar 1831, zoon van Hendrik van Hof en Merrigje van Wijk.) Uit dit huwelijk: 1 Adriana Lam ook genaamd Adriaantje, geboren te Vleuten op 5 juli 1860. Zij trouwt op 13 maart 1884 met de 30 jarige Dirk Zeldenrijk, veehouder, geboren in Loosdrecht, in 1854, als zoon van Klaas Zeldenrijk en Grietje van der Grift. Adriana is overleden op 8 november 1907 in Vreeland Dirk overleed op 18 september 1945 in Vreeland. 2 Dirk Lam, geboren te Vleuten op 23 november 1861. Volgt IX-f 3 Maria Lam, geboren in Vleuten op 29 juli 1863. Zij is overleden in Vleuten op 12 januari 1881. (17 jaar oud). 4 Cornelis Lam, geboren in Vleuten op 8 december 1864. Hij is overleden in Vleuten op 7 april 1867 (2 jaar oud). 5 Pieter Erardus, geboren in Vleuten op 14 maart 1866. Hij is overleden op 23 jarige leeftijd in Vleuten op 29 juni 1889. 6 Wijntje Lam, geboren in vleuten op 24 september 1867. Zij is overleden in Vleuten op 6 augustus 1889 (21 jaar oud). 7 Cornelis Lam, geboren te Vleuten op 26 juni 1874 en overleden aldaar op 28 augustus 1929. Volgt IX-g Op 28 augustus 1882 is er een notariele akte 1020 uit Harmelen waarbij de weduwe van Anthonie geld uitleent. De inhoud van de akte is: Michiel (Giel) Scholman, landbouwer te Haarzuilens, leent 5000 gulden tegen 4,5% van Geertje van der Grift, weduwe van Anthonie Lam (gemachtigde is Gerrit van Bemmel, kastelein en landbouwer te Haarzuilens). Als hypotheek stelt hij een logement en koffiehuis met opstallen aan de Zandweg te Vleuten en een boerderij met opstallen en land te Haarzuilens. Op 28 november 1889 is er een notariele akte 2368 uit Harmelen met de volgende inhoud: Beschrijving van de nalatenschap van Pieter Erardus Lam, overleden op 29-06-1889 te Vleuten, en van Wijntje Lam, overleden op 26-08-1889 te Vleuten. De erfgenamen zijn: 1) Geertruida van der Grift, weduwe van Antonie Lam, gehuwd met Hendrik van Hof jr, landbouwer te Vleuten, voor zichzelf en als voogdes over haar minderjarige zoon Cornelis Lam; 2) Dirk Zeldenrijk, gehuwd met Adriana Laan, veehouder te Loosdrecht, en 3) Dirk Lam, slager te Nieuwveen. Ook is aanwezig Lammert Lam, landbouwer aan de Lage Vuursche onder Baarn, als toeziend voogd over de minderjarigen. VIII-g Dirk Lam, veehouder, geboren te Achttienhoven op 14 augustus 1829, gedoopt op 15 augustus 1829, wonende te Achttienhoven aan de Gageldijk, overleden te Achttienhoven op 9 januari 1903, 73 jaar oud, zoon van Cornelis Lam (VII-c) en Adriaantje Hoodzen. Hij is getrouwd te Maartensdijk op 24 april 1868, op 38-jarige leeftijd met Gijsje van Ettekoven, ook genaamd van Ettikoven (28 jaar oud), geboren te Maartensdijk op 15 september 1839, overleden te Achttienhoven op 30 januari 1924, 84 jaar oud, dochter van Gijsbert van Ettekoven en Catharina Margaretha Dalman. Uit dit huwelijk: 1 Cornelis Lam, geboren op 28 februari 1869 in Achttienhoven en overleden op 5 oktober 1945 in Maartensdijk. Hij was op 16 juni 1910 in Maartensdijk gehuwd met Adriana Schimmel, geboren in Maartensdijk op 27december 1866 als dochter van Willem Schimmel en Gijsje van Vulpen. Zij is in Maartensdijk overleden op 11 november 1938. 2 Catharina Margaretha Lam ook genaamd Katerina Margaritha, geboren te Achttienhoven op 21 mei 1870, en begraven in Westbroek op 24 april 1960. Zij is getrouwd te Westbroek op 21 april 1898, op 27-jarige leeftijd met haar neef Cornelis Seldenrijk (45 jaar oud), geboren te Westbroek op 22 januari 1853, zoon van Rutger Seldenrijk en Wijntje Lam (VII-c-7). 3 Gijs Lam, geboren op 9 februari 1872 in Achttienhoven en overleden op 7 december 1926 in Woerden. Hij trouwde op 27 januari 1921 in Nieuwerkerk a/d IJssel met de in 1877 in IJsselstein geboren Dirkje Hooijer, dochter van Dirk Hooijer en Maria van den Berg. Zij is overleden op 1 november 1941 in Utrecht. 4 Jan Lam, geboren te Achttienhoven op 15 maart 1874, volgt onder IX-h. 5 Adrianus Lam ook genaamd Adriaan, geboren op 6 februari 1876, overleden te Achttienhoven op 30 maart 1935, 59 jaar oud. 6 Nicolaas Lam, geboren op 3 februari 1878, ongehuwd op 60 jarige leeftijd overleden te Achttienhoven op 9 maart 1938. 7 Adriana Lam, geboren te Achtienhoven op 21 april 1879, overleden op 24 november 1948, 69 jaar oud. Zij is getrouwd te Westbroek op 4 april 1902, op 22-jarige leeftijd met Evert Schuurman, geboren te Westbroek (Gagel) op 20 april 1873, zoon van Johannes Schuurman en Metje Otten. Evert is overleden in Westbroek op 3 februari 1949. 8 Herman Lam, geboren te Achttienhoven op 9 februari 1881, overleden aldaar op 15 februari 1881, 6 dagen oud. Op 1 juli 1882 heeft Dirk een lening afgesloten met de notariele akte 990 uit Harmelen met de volgende inhoud: Dirk Lam, gehuwd met Gijsberta (Gijsje) van Ettekoven, veehouder te Achttienhoven, leent 12.000 gulden tegen 4,25% van Pieter Anthonius van Veldhuizen, zonder beroep te Harmelen. Als hypotheek stelt hij een boerderij met opstallen en land aan de Gagel onder Achttienhoven. Op 31 maart 1894 is er een notariele akte 3377 uit Harmelen met de volgende inhoud: Dirk Lam en Gijsberta van Ettekoven, veehouders te Achttienhoven, lenen 12.000 gulden tegen 3,875% van de Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht NV (gemachtigde is Wilt Adriaan de Favauge, kandidaat-notaris te Harmelen). Als hypotheek stellen ze een boerderij met opstallen en land aan de Gagel onder Achttienhoven. Op 25 maart 1903 is er een notariele akte 5255 uit Harmelen met de volgende inhoud: Verkoop: 1) Cornelis Lam, veehouder te Achttienhoven; 2) Cornelis Zeldenrijk, gehuwd met Catharina Margaretha Lam, veehouder te Westbroek; 3) Gijsbertus Lam, veehouder te Achttienhoven; 4) Jan Lam, veehouder te Achttienhoven; 5) Adrianus Lam, veehouder te Achttienhoven; 6) Nicolaas Lam, veehouder te Achttienhoven, en 7) Evert Schuurman, gehuwd met Adriana Lam, veehouder te Achttienhoven, erfgenamen van Dirk Lam, verkopen aan hun moeder en schoonmoeder Gijsje van Ettekoven, weduwe van Dirk Lam, veehoudster te Achttienhoven, hun aandeel in een boerderij met opstallen en land aan de Gagel onder Achttienhoven, voor in totaal 4787 gulden en 81 cent. Retroacta: 22-12-1862, onderhandse koopakte; 14-02-1868, notaris I.J. van den Helm te Maarsseveen. VIII-h Goijert Lam ook genaamd Gooyert, veehouder, geboren te Achttienhoven op 8 november 1832, gedoopt op 10 november 1832, wonende te Loosdrecht, zoon van Cornelis Lam (VII-c) en Adriaantje Hoodzen. Hij is getrouwd te Achttienhoven op 12 augustus 1859, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria van Zijtveld (22 jaar oud), geboren te Maartensdijk op 24 augustus 1836, dochter van Gijsbertus van Zijtveld en Neeltje Advocaat. Uit dit huwelijk: 1 Adriana Lam, geboren 5 november 1859 in Maartensdijk, is in het huwelijk getreden op 1 december 1883 in Loosdrecht met de op 8 december 1859 in Breukelen-St.Pieters geboren Jacobus van der Wilt, zoon van Kors van der Wilt en Gerritje van Oostveen. 2 Neeltje Lam, geboren in Achttienhoven op 10 augustus 1861, trouwt op 27 september 1890 in Loosdrecht met Willem Dolman, geboren in Muiden in het jaar 1861 en zoon van Gerrit Dolman en Elisabeth Grootendorst. 3 Cornelia Lam, geboren in het jaar 1864, trouwt op 4 maart 1887 in Loosdrecht met de in 1852 in Naarden geboren Hendrik van der Veer, zoon van Jan van der Veer en Maria Fokker. 4 Gijsbert Lam, geboren in het jaar 1866 in Loosdrecht, trouwt op 3 mei 1894 in Breukelen-St. Pieters met de op 28 januari 1868 in Breukelen-Nijerode geboren Jacoba van den Heuvel, 26 jaar, dochter van Hendrik van den Heuvel en Dirkje Smit. Volgt IX-i 5 Wijntje Lam, geboren op 1 oktober 1867 in Loosdrecht, trouwt daar op 27 oktober 1897 met Steven Dorrestein, 48 jaar oud, geboren in De Bilt op 22 juli 1849 als zoon van Steven Dorrestein en Johanna van Soest. Wijntje is in De Bilt overleden op 5 december 1938 en Steven op30 oktober 1920. 6 Johanna Maria Lam, werd geboren te Loosdrecht op 10 september 1869, en is overleden op 25 februari 1941 in Baarn. Zij trouwt, 22 jaar oud, op 18 februari 1892 in Loosdrecht met Teunis van Oosterom, 26 jaar oud, geboren op 5 januari 1866 in Laage Vuursche als zoon van Willem Oosterom en Maria Seldenrijk. Teunis is op 21 juli 1932 in Baarn overleden. 7 Maria Antonia Lam, geboren in Loosdrecht op22 juli 1871 en trouwt op 28 november 1896 met Gijsbert Blom, geboren in Aarlanderveen op 21 september 1868, zoon van Jan Blom en Annetje Vermaat. 8 Hermijntje Lam, geboren in Loosdrecht op 30 juni 1876 en begraven op 27 mei 1958 in Oud-Loosdrecht, was op 4 november 1909 getrouwd met de op 30 september 1878 in Tienhoven geboren Splinter Zijtveld, zoon van Johannes Zijtveld en Dina Verhoef. Splinter is overleden op 2 december 1958 in Oud-Loosdrecht. 9 Cornelis Lam, geboren in 1879 in Loosdrecht, trouwt op 17 mei 1912 in Abcoude-Baambrugge, gelijk met zijn jongere broer Jan, met Anna Margaretha Herreilers, 27 jaar, geboren in Jersey (USA) op 1 april 1885, dochter van Hermann Gerhard Herreilers en Margaretha Johanna Heinecke. Volgt IX-j 10 Jan Lam, geboren te Loosdrecht op 22 juni 1880. Hij is op dezelfde dag getrouwd als zijn broer Cornelis in Abcoude-Baambrugge op 17 mei 1912, op 31-jarige leeftijd met Johanna Jacoba Herreilers (28 jaar oud), geboren te Jerseij (VS) op 8 december 1883, zuster van de vrouw van zijn broer en ook een dochter van Hermann Gerhard Herreilers en Margaretha Johanna Heinecke. Volgt IX-k VIII-i Adrianus Lam, landbouwer en veehouder, geboren te Achttienhoven op 10 augustus 1838, wonende te Achttienhoven {Zeldenrust}, overleden te Achttienhoven op 8 juli 1913, 74 jaar oud, zoon van Cornelis Lam (VII-c) en Adriaantje Hoodzen. Hij is getrouwd te Westbroek op 7 december 1870, op 32-jarige leeftijd met Elisabeth van Barneveld, ook genaamd van Barneveldt (29 jaar oud), geboren te Westbroek op 24 december 1840, overleden te Achttienhoven op 5 januari 1921, begraven te Westbroek op 8 januari 1921, 80 jaar oud, dochter van Teunis van Barneveld en Elisabeth Verkerk. Uit dit huwelijk: 1 Cornelis Lam, geboren te Achttienhoven op 10 februari 1872, volgt onder IX-l. 2 Teunis Lam, geboren te Achttienhoven op 6 december 1873, gedoopt op 28 december 1873, volgt onder IX-m. 3 Adriana Lam, geboren te Achttienhoven op 16 juni 1876, en is daar de volgende dag reeds overleden. 4 Adriaantje Lam, geboren te Achttienhoven op 4 juni 1877. Zij is overleden in Hilversum op 28 mei 1906. Adriana trouwde op 2 november 1900 met Teunis van Oosterom, geboren in Baarn op 17 januari 1877 als zoon van Willem van Oosterom en Cornelia Seldenrijk. Teunis is op 16 juli 1941 in Baarn overleden. 5 Jan Lam, geboren te Achttienhoven op 24 december 1878, volgt onder IX-n. 6 Elisabeth Lam, geboren te Achttienhoven op 5 september 1881, is op 14 september 1968 in Groenekan overleden. Zij was op 11 mei 1911 in Achttienhoven getrouwd met Cornelis Westeneng, geboren in Maartensdijk op 15 februari 1882 als zoon van Arie Westeneng en Elisabeth van Dijk. Cornelis is overleden in Groenekan op 21 december 19729e generatie IX-a Cornelis Lam, koopman, geboren te Achttienhoven op 19 mei1844, zoon van Jan Lam (VIII-a) en Maria de Kruijff, werkman in Amsterdam, trouwde op 6 oktober 1883 met de op 15 januari 1847 in Amsterdam geboren Elizabeth Wilhelmina Geertruida Staphorst, dochter van Hendrik Staphorst en Elisabet Catrina Profheet. Cornelis, later wonende in Ede, is door een ongeval in Driel (gemeente Heteren) op 3 juli 1886 overleden en heeft zijn zoon nooit kunnen zien. . (Overlijdensakte van Heteren 1886 / 32 en van Ede 1886 / 125). Elizabeth is later hertrouwd met Jan Harmsen en nog later met Jan Willem van Harten. Zij is overleden in Ede op 7 augustus 1912. Uit dit huwelijk: 1 Maria Hendrika Lam, geboren in Ede in 1885, trouwt op 15 mei 1909 in Ede met Helmert van Elst, geboren in Zeist in 1881 als zoon van Hendrik van Elst en Steevetje van Maanen. Helmert was vrachtrijder van beroep. 2 Cornelis Lam, geboren in Ede op 8 december 1886, volgt onder X-a IX-b Teunis Lam, geboren te Achttienhoven op 20 september 1847, is op 14 maart 1911 in Hilversum overleden. Hij was de zoon van Jan Lam (VIII-a) en Maria de Kruijff. Op 23 november 1882 is hij in Westbroek getrouwd met Catharina Ma(r)grieta van Ettekoven, geboren in Muiderberg op 25 maart 1858 als dochter van Hendrik van Ettekoven en Anthonia van Essen. Bij het huwelijk was zij baker van beroep. Ze is in 1944 in Kortenhoef overleden. Teunis was in 1881 samen met Ds. Willem Allaard Houbolt en zijn vrouw Dorethea van Gorkum één van de oprichters van de Zondagschool in Westbroek. Hij heeft tot aan zijn dood 29 jaar lang de leiding hieraan gegeven. Daarna heeft zijn zoon Adriaan dit weer voortgezet. Uit dit huwelijk: 1 Jan Lam, geboren in Achttienhoven op 27 augustus 1883 is in Utrecht overleden op 12 december 1883 2 Jan Lam, geboren in Utrecht op 6 februari 1885, volgt X-b 3 Hendrik Lam, geboren in Tienhoven op 13 juli 1895 en overleden in Arnhem ? in 1968. Hij is getrouwd in Arnhem ? met de in 1892 aldaar geboren Johanna Geertruida Aartsen. Zij is in Hilversum overleden in 1961. Hendrik is na 1961 weer hertrouwd met ??? , volgt X-c. IX-c Seijmen Lam, is geboren in Nieuwer-Amstel op 28 februari 1866 en is overleden in Amersfoort op 6 augustus 1935. Zoon van Cornelis Lam (VIII-b) en Teuntje Beths. Hij trouwde op 4 februari 1897 in Amsterdam met Maria Elisabeth Grimme, waarvan hij zich heeft laten scheiden op 1 februari 1919. Daarna is hij op 31 maart 1926 in Hilversum getrouwd met Johanna Bijlhouwer, geboren in Amsterdam op 4 mei 1882 als dochter van Alexander Bijlhouwer en Bartha Hendrika Petronella Bloemkolk. Uit dit huwelijk: 1 Cornelis Hendrik Carel Lam, geboren in Amsterdam in 1898 en op 28 jarige leeftijd op 30 september 1926 getrouwd in Watergraafsmeer met de 20 jarige Christina Johanna Raucamp, geboren in 1905 of 1906 in Watergraafsmeer als dochter van Johan Theodoor Jacob Raucamp en Christina Engelsman. Volgt X-d 2 Hendrik Karel Cornelis Lam, geboren in Amsterdam in 1901 en op 26 jarige leeftijd op 14 juli 1927 getrouwd met de 26 jarige Alida Pape. Zij is geboren in het jaar 1901 in Amsterdam als dochter van Pieter Frederik Pape en Catharina Susanna Klaassen. Volgt X-e 3 Gijsbertus Lam, geboren in Amsterdam in het jaar 1904. Hij is, 23 jaar oud, in Amsterdam op 7 juli 1927 getrouwd met de 22 jarige Margaretha Geertruida ter Weijden, geboren in Amsterdam in 1905. Hij is weer van haar gescheiden op 8-11-1933. Volgt X-f IX-d Kornelis Lam, geboren te Baarn op 4 juli 1854, als zoon van Lammert Lam (VIII-d) en Marritje van der Grift. Kornelis is overleden in Westbroek op 3 november 1936. Hij trouwde in Westbroek op 25 april 1895 met Cornelia Seldenrijk, geboren in Westbroek op 14 april 1855 als dochter van Ruth Seldenrijk en Wijntje Lam (VII-c-7). Uit dit huwelijk: 1 Marritje Wijntje Lam, geboren 24 mei 1896 in Westbroek, is overleden in Montfoort op 21 maart 1976. Zij was op 14 mei 1918 in Westbroek getrouwd met Jan Pauw, geboren in Linschoten op 4 april 1891 als zoon van Cornelis Pauw en Neeltje de Vor. 2 Ruth Lammert Lam, geboren op 20 oktober 1897, wonende in Westbroek, en overleden op 9 december 1960. Hij is ongehuwd gebleven. Van beroep was hij veehouder. 3 Lammert Ruth Lam, is geboren op 12 september 1899, veehouder, en overleden op 18 september 1965. Ook hij is, net als zijn broer, ongehuwd gebleven. IX-e Dirk Lam, geboren in De Vuursche (Baarn) op 7 november 1856, als zoon van Lammert Lam (VIII-d) en Marritje van der Grift. Hij is overleden op 7 april 1930 in Soest, en was gehuwd op 4 januari 1878 in Baarn met Evertje Meerveld, geboren in Woudenberg op 25 augustus 1857 als dochter van Gijsbert Meerveld en Hanna Pater. Evertje kwam te overlijden in Soest op 26 februari 1940. Uit dit huwelijk: 1 Marritje Lam, geboren te Baarn op 12 april 1878, is overleden op 2 januari 1907 in Amersfoort. Zij trad in het huwelijk in Amersfoort op 12 december 1900 met Hendrik van Ruller, geboren op 29 april 1873 in Nijkerk als zoon van Elbert van Ruller en Heintje van den Hazel. 2 Gijsbertus Lam, geboren in Soest op 28 mei 1882, trouwt op 28 februari 1917 in Amersfoort met Jannigje Lagemaat, geboren in Leusden op 14 juli 1890 als dochter van Maas Lagemaat en Aaltje Gerritsen. Jannigje is in Amersfoort overleden op 21 maart 1934 en Gijsbertus op 22 december 1972. Volgt X-g 3 Lambertus Lam, geboren op 3 februari 1889 in Soest. Hij trouwt op 12 mei 1916 in Soest met Leijgje Ravestein, geboren 1890 in Barneveld als dochter van Dirk Ravestein en Anna Penning. Volgt X-h 4 Johanna Lam, geboren op 11 november 1893 in Soest. Zij trouwt in Amersfoort op 18 oktober 1923 met Jan van Ginkel, geboren in Amersfoort op 16 december 1894 als zoon van Herman Gijsbertus van Ginkel en Geertruida Wolfswinkel. Jan is in Amersfoort overleden op 21 september 1952. 5 Cornelis Lam, geboren in Soest op 27 september 1895 Hij trouwt in Amsterdam-Sloterdijk op 12 juni 1924 met Hermina Hoogvliet, geboren in Rockanje op 15 mei 1895. Zij was de dochter van Pieter Hoogvliet en Johanna Hendrika te Bokkel. Volgt X-i 6 Kors Lam, geboren in Soest op 21 juli 1897 en aldaar ook overleden op 10 april 1984. Kors trouwde op 8 mei 1924 in Amersfoort met Maria Voskuil, geboren in Aalsmeer op 21 april 1896 en overleden op 11 april 1971 in Soest. Zij was de dochter van Cornelis Voskuil en Maria Spelt. Volgt X-j 7 Dirk Lam, geboren in Soest op 20 juli 1901 en daar ook overleden op 8 november 1981. Hij trouwde in Amersfoort op 14 oktober 1931 met Martha de Greef, geboren in Renswoude op 9 augustus 1908 en was de dochter van Wulfert de Greef en Gerritje Pater. Martha is overleden op 25 augustus 2001 in Soest. Volgt X-k IX-f Dirk Lam, geboren te Vleuten op 23 november 1861, en overleden in Nieuwveen op 31 oktober 1900. Hij was de zoon van Anthonie Lam (VIII-f) en Geertruida van der Grift. Hij is getrouwd te Vleuten op 14 februari 1889, op 27-jarige leeftijd, met Cornelia Verweij, en geboren te Vleuten op 2 februari 1864, dochter van Bastiaan Verweij en Sijtje van Stam. Zij is overleden in Nieuwveen op 6 november 1911. Dirk was slager in Nieuwveen. Uit dit huwelijk: 1 Wijntje (Maria) Lam, geboren in Nieuwveen op 12 oktober 1889. Zij trouwt hier op 10 juni 1915 met Pieter Habermehl, 26 jaar oud, geboren in Nieuwveen op 8 mei 1889 als zoon van Dirk Nicolaas Habermehl en Anna Margaretha Hus. 2 Sebastiaan Lam, geboren in Nieuwveen op 15 december 1890, en daar op 22 maart 1891 overleden. 3 Sijtje Cornelia Lam, geboren in Nieuwveen op 2 januari 1892 en overleden op 22 december 1986 in Nieuwveen. Zij trouwt hier op 7 juni 1912 met Willem van Leeuwen, geboren in Nieuwveen op 11 oktober 1890 als zoon van Dirk van Leeuwen en Geertje de Graaf. Willem is in Nieuwveen overleden op 25 juni 1979. 4 Antonie Lam, geboren in Nieuwveen op 22 december 1892. Hij trouwt in Zevenhoven op 18 april 1918 met Adriana Verkuil, 24 jaar oud, en geboren in Zevenhoven als dochter van Dirk Verkuil en Annetje Pijnse van der Aa. Volgt X-l 5 Geertruida Lam, geboren in Nieuwveen op 20 januari 1894. Zij trouwt op 23 september 1920 met de 26 jarige Teunis Dorresteijn, geboren in Utrecht als zoon van Steven Dorresteijn en Martina Verkerk. 6 Sebastiaan Lam, geboren in Nieuwveen op 18 maart 1895. Hij komt te overlijden op 29 februari 1896 alhier. 7 Adriana Lam, geboren in Nieuwveen op 20 mei 1896. Zij overlijdt aldaar op 24 februari 1909. 8 Grietje Lam, geboren in Nieuwveen op 22 april 1897 en overleden in Woerden op 30 april 1994. Zij trouwt in Vleuten op 17 april 1919 met de 24 jarige Arie Nicolaas Kool, geboren in Zevenhoven als zoon van Antonie Fredrik Kool en Lijsina Katharina van Klaveren. 9 Cornelia Lam, geboren in Nieuwveen op 6 augustus 1899. Zij trouwt op 12 mei 1921 in Nieuwkoop met Izak Vermeij, geboren in Nieuwkoop als zoon van Pieter Vermeij en Jaantje Oosterling. 10 Dirk Lam, geboren in Nieuwveen op 4 november 1900. Hij trouwt op 11 augustus 1921 in Vleuten met de 20 jarige Dirkje Visser, geboren in Maarssen als dochter van Jan Visser en Jandina Geertruida de Rue. Volgt X-m IX-g Cornelis Lam, geboren te Vleuten op 26 juni 1874 en overleden aldaar op 28 augustus 1929. Cornelis was de zoon van Anthonie Lam (VIII-f) en Geertruida van der Grift. Hij is getrouwd te Harmelen op 3 november 1898, op 24-jarige leeftijd met Aaltje Davelaar, 21 jaar oud, geboren te Harmelen op 10 februari 1877, dochter van Piet Davelaar en Aaltje Versteegh. Zij overleed te Cothen op 26 november 1947, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk: 1 Antonie Lam, geboren in Vleuten op 4 januari 1900, overleed alhier op 12 september 1931 op 31 jarige leeftijd. 2 Aaltje Lam, geboren in Vleuten op 5 juni 1901. Zij is in Veldhuizen overleden op 7 juli 1933, 32 jaar oud. Zij trouwt in Vleuten op 29 april 1926 met Dirk Jan Koo Wesseling, 27 jaar, geboren in Vleuten op 8 augustus 1898, zoon van Hermanus Dirk Wesseling en Jannetje van Dorsten. Dirk Jan is overleden op 31 januari 1967 in de Meern. 3 Pieter Lam, geboren in Vleuten op 11 september 1902. Hij is overleden op13 maart 1975 in Vleuten. Volgt X-n 4 N.N., levenloos kind geboren op 13 januari 1904 in Vleuten. 5 Wijntje Lam, geboren op 8 mei 1906 in Vleuten en trouwt op 8 mei 1929 in Vleuten met de op 26 december 1902 in Oudenrijn geboren Teunis van Dijk, zoon van Evert van Dijk en Marretje Roodvoets. Wijntje is op 27 juli 1990 in Montfoort overleden. 6 Adriana Lam, geboren in Vleuten op 8 juli 1907, trouwt hier op 26 maart 1931, 23 jaar oud, met de op 26 maart 1904 geboren Richardus Gerrit Hamoen. Hij is de zoon van Antoon Hamoen en Adriana Francisca van Vulpen. Adriana is op 12 februari 1988 in Cothen overleden, waar Richard al op 16 augustus 1966 was overleden. 7 Dirk Lam, geboren in Vleuten op 12 oktober 1908 en overleden op 3 april 1909, slechts 5 maanden oud. Op 26 januari 1904 is er een notariele akte 5408 uit Harmelen met de volgende inhoud: Openbare verkoop in het koffiehuis Het Wapen van Harmelen te Harmelen van een boerderij met opstallen en land op Reijerscop onder Veldhuizen op verzoek van Hendrik van Hof, zonder beroep te Vleuten. De boerderij wordt voor 18.400 gulden gekocht door Cornelis Lam, veehouder te Vleuten. (Noot hierbij is, dat dit de boerderij is van zijn stiefvader) Retroacta: 19-01-1904, notaris D. Robbemond te Harmelen; 04-01-1894, notaris D. Robbemond te Harmelen. IX-h Jan Lam, geboren te Achttienhoven op 15 maart 1874, zoon van Dirk Lam (VIII-g) en Gijsje van Ettekoven. Jan is overleden op15 november1947 in Maartensdijk. Hij trouwt op 25 april 1907 in Maartensdijk met Reijertje van Zijtveld, dochter van Jan van Zijtveld en Reijertje Dorrestein. Zij is geboren op 9 november 1871 in Maartensdijk en aldaar ook overleden op 5 oktober 1958. Uit dit huwelijk: 1 Reijertje Gijsberta, geboren in Maartensdijk op 17 november 1909 en ongehuwd overleden op 5 oktober 1941. 2 Jan Lam, landbouwer en veehouder, geboren te Maartensdijk op 21 februari 1914, overleden te Langbroek op 18 november 1984, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Langbroek op 24 oktober 1945, op 31-jarige leeftijd met Sientje Adriana van Reuler, 32 jaar oud, geboren te Langbroek op 15 september 1913, overleden te Zeist op 9 april 2003, 89 jaar oud, dochter van Wouter van Reuler en Maria van de Lee. Volgt X-o IX-i Gijsbert Lam, zoon van Goijert Lam (VIII-h) en Johanna Maria van Zijtveld, werd geboren in Loosdrecht in het jaar 1866. Hij is op 3 mei 1894 in Breukelen-St. Pieters getrouwd met de 26 jaar oude Jacoba van den Heuvel, geboren in Breukelen-Nijenrode op 28 januari 1868 als dochter van Hendrik van den Heuvel en Dirkje Smit. Volgt X-p IX-j Cornelis Lam, zoon van Goijert Lam (VIII-h) en Johanna Maria van Zijtveld, werd geboren in Loosdrecht op 13 november 1878. Op 17 mei 1912 is hij in Abcoude-Baambrugge in het huwelijk getreden met de op 1 april 1885 in Jersey (USA) geboren 27 jarige Anna Margaretha Herreilers, dochter van Hermann Gerhard Herreilers en Margaretha Johanna Heinecke. IX-k Jan Lam, zoon van Goijert Lam (VIII-h) en Johanna Maria van Zijtveld, werd geboren in Loosdrecht op 22 juni 1880. Op 17 mei 1912 is hij gelijk met zijn broer Cornelis in Abcoude-Baambrugge in het huwelijk getreden met de op 8 december 1883 in Jersey (USA) geboren 28 jarige schoonzus van zijn broer, Johanna Jacoba Herreilers, dochter van Hermann Gerhard Herreilers en Margaretha Johanna Heinecke. IX-l Cornelis Lam, zoon van Adrianus Lam (VIII-i) en Elisabeth van Barneveld, werd geboren in Achttienhoven op 10 februari 1872, en is overleden op 25 november 1953 in Westbroek. Hij trouwt: (1) op 4 oktober 1894 met de op 9 april 1871 in de Lage Vuursche geboren Grietje van Oosterom. Zij was de dochter van Willem van Oosterom en Maria Zeldenrijk. Grietje is op 4 maart 1917 in Westbroek overleden. Uit dit huwelijk: 1 Maria Lam, geboren op 13 februari 1895 in Achttienhoven. Zij is overleden in Renswoude op 5 april 1982. Op 16 oktober 1919 ging ze in ondertrouw en op 30 oktober 1919 trad zij in het huwelijk met Jan Lambertus van Ekris, geboren in Maartensdijk op 29 april 1894 als zoon van Jan van Ekris en Neeltje Hoek. Jan is overleden in Renswoude op 5 februari 1973. 2 Adrianus Lam, geboren in Achttienhoven op 16 april 1896, en overleden op 15 februari 1984 in Westbroek, trouwde op 3 januari 1924 in Achttienhoven met Willemijntje Adriana Griffioen, geboren in Achttienhoven op 1 juli 1900. Zij was de dochter van Willem Griffioen en Adriana Weijnen. Willemijntje is op 3 april 1987 in Westbroek overleden. Volgt X-q 3 Willem Lam, werd op 23 augustus 1897 in Achttienhoven geboren, trouwde op 20 december 1928 met Alberta van Zijtveld, geboren in Westbroek op 22 november 1897 als dochter van Hendrik van Zijtveld en Jannetje van Ekris. Alberta is overleden op 25 december 1950 in Westbroek en Willem op 16 februari 1977. Volgt X-r 4 Elisabeth Cornelia Lam, geboren in Achttienhoven op 4 november 1901, en overleden op 3 oktober 1930, was op 26 maart 1925 in Achttienhoven getrouwd met Cornelis Roosendaal. Hij was de zoon van Jan Roosendaal en Antje Versloot. Cornelis was geboren op 29 juni 1899 in Achttienhoven. 5 Cornelis Lam, geboren in Achttienhoven op 14 oktober 1905, is overleden op 25 mei 1995 in Westbroek. Hij trouwde op 30 april 1931 in Achttienhoven met Aarisje Wijnen. Zij is geboren in Achttienhoven op 20 november 1906 en overleden op 10 december 1956 in Westbroek. Zij was de dochter van Cornelis Wijnen en Neeltje van Barneveld. Volgt X-s 6 Teunis Lam, geboren in het jaar 1910 in Achttienhoven, is overleden op 7 juni 1913 in Achttienhoven 7 N.N., geboren en overleden op 8 januari 1912. 8 Teuntje Adriana Lam, geboren in Achttienhoven op 3 maart 1916 en overleden in Hilversum op 20 november 1966. Zij is begraven op 24 november in Westbroek. In leven was zij onderwijzeres in Hilversum. Hij trouwt: (2) in Baarn op 30 december 1924 met Maria Antonia Seldenrijk, geboren op 23 maart 1875 in Baarn, dochter van Cornelis Seldenrijk en Aaltje Berkhof. Maria Antonia is overleden in Hollandsche Rading op 12 juni 1951. IX-m Teunis Lam, zoon van Adrianus Lam (VIII-i) en Elisabeth van Barneveld, geboren in Achttienhoven op 6 december 1873. Hij trouwt: (1) op 26 september 1907 met Flora Hamoen, geboren in Utrecht op 16 maart 1875 als dochter van Floris Hamoen en Cornelia Stam. Flora is overleden op 3 april 1925. Teunis trouwt: (2) op 9 februari 1928 in Achttienhoven met de 38 jarige Woutertje van der Baan, geboren in De Bilt in 1890 als dochter van Hendrik van der Baan en Jannigje Thiele. Uit dit huwelijk: 1 Adrianus Lam, geboren op dinsdag 2 juli 1929 in Achttienhoven. Volgt onder X-t Teunis is in 1913 diaken van de kerk geworden totdat in april 1922 Ds. Klomp zijn intrede deed, doch in 1923 is hij ouderling geworden. Na een tragisch verkeersongeval onderweg als ouderling naar een zieke in het ziekenhuis in Utrecht, is Teunis overleden op 17 oktober 1949. De begrafenis vond plaats op 21 oktober 1949. IX-n Jan Lam, zoon van Adrianus Lam (VIII-i) en Elisabeth van Barneveld, is geboren in Achttienhoven op 24 december 1878, en daar ook overleden op 21 juli 1927. Hij trad in het huwelijk in Achttienhoven op 27 april 1916 met Cornelia van Barneveld, geboren in Achttienhoven op 4 april 1890 als dochter van Jan van Barneveld en Cornelia Bouwman. Zij kwam te overlijden in Westbroek op 21 januari 1937. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Elisabeth Lam, geboren in Achttienhoven op 19 mei 1918 en is overleden op 13 mei 2006. Zij trad in het huwelijk op 4 oktober 1945 met Wouter van Oostrum, geboren op 25 december 1917. 2 Cornelia Lam, geboren op 14 juni 1924 in Achttienhoven, en is begraven in Westbroek op 15 november 1998. Zij is gehuwd met Bart Blaauwdraad op 8 juni 1949 in Westbroek. Bart was geboren op 27 september 1923 en is overleden in februari 2002 en begraven op 1 maart in Westbroek. Hij was de zoon van Evert Blaauwdraad. 3 Adrianus Lam, geboren in Achttienhoven op 12 november 1925, en is getrouwd met Gerritje Steenkamer, geboren in Baarn in het jaar 1929. Zij was de dochter van Jan Steenkamer en Bertha van Woudenbergh. Jan was van zijn beroep veehouder. Volgt X-u.10e generatie X-a Cornelis Lam, geboren in Ede op 8 december 1886, zoon van Cornelis Lam (IX-a) en Elisabet Wilhelmina Geertruida Staphorst, trouwt in Ede op 20 mei 1911 met Jantje van Eck, geboren op 26 augustus 1888 als dochter van Hendrik van Eck en Bartje Fluit. Cornelis is in Ede overleden op 31 oktober 1972 en Jantje op 17 juni 1979 Na zijn huwelijk is hij naar Ederveen vertrokken en daar is hij een winkel begonnen. Het begon met reparatie en verkoop van fietsen, maar later kwam daar nog de reparatie van autos bij. Ook had hij een taxibedrijf met welgeteld “ 1 taxi’s “, zoals hij dat zelf altijd aan iedereen vertelde. Hij begon ook in de elecriciteit, maar dit is meer door zijn zoon Wim gedaan. Ook was hij in 1948, hoewel hij zelf geen instrument bespeelde, één van de oprichters van het muziekkorps “Irene” in Ederveen. Later is zijn zoon Bart hier ook in actief geweest. Na zijn pensionering is hij weer in Ede gaan wonen. Uit dit huwelijk: 1 Jan Willem Cornelis ( Wim ) Lam, volgt onder XI-a 2 Bartje Elizabeth Lam, geboren in Ede op 25 september 1913, is overleden in Ede op 25 januari 1928 3 Hendrik Evert Jan (Henk) Lam, Volgt onder XI-b 4 Elizabeth Wilhelmina Geertruida (Bets) Lam, is geboren op 9 augustus 1924 in Ede. Zij trad in het huwelijk op 21 juni 1950 te Ede met Hendrik Hendriks, geboren in Ede op 5 februari 1924 als zoon van Marinus Hendriks en Berendina van de Pol. Hendrik is overleden op 9 april 2010 in Ede.en daar begraven op 14 april 2010. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren. 5 Cornelis (Cor) Lam. Volgt onder XI-c 6 Bartus Lam. Volgt onder XI-d X-b Jan Lam, geboren in Achttienhoven op 6 februari 1885, zoon van Teunis Lam (IX-b) en Catharina Ma(r)grieta van Ettekoven. Jan woonde in Hilversum en is daar ook overleden op 6 februari 1957 ??. Bij zijn huwelijk was hij los werkman. Op 13 februari 1918 trouwde hij in Hilversum met Magdalena (Lena) van den Born, geboren in Huizen op 21 december 1893 als dochter van Dirk van den Born en Maria Catharina Schuurman. Lena is op 10 november 1975 in Hilversum overleden. Uit dit huwelijk: 1 Maria Catharina Lam ook genaamd Miep, geboren te Hilversum op 20 september 1918, overleden aldaar op 1 juni 1987. Zij is getrouwd te Hilversum op 29 mei 1940 met Willem Vahstal, ook genaamd Wim, schilder, geboren te Amersfoort op 6 augustus 1915, overleden te Hilversum op 27 februari 1986, zoon van Hendrik Vahstal en Geertruida Boon. 2 Teunis Lam, op 20 december 1919 geboren in Hilversum, en overleden in Wlingi, Java, Nederlands Indie op 21 december 1948. Zoon van Jan Lam (IX-b) en Magdalena van den Born Hij was adjudant-onderofficier in het leger, en was getrouwd in 1946 met Violet Twigg, geboren in het Engelse Birmingham op 16 november 1919. Volgt XI-e 3 Dirk Lam, geboren in Hilversum op 22 mei 1921, en overleden aldaar op 9 maart 1999. 4 Hendrik Lam, geboren in Hilversum op 19 maart 1924 en overleden op 11 oktober 2000. Hij is getrouwd in Vroomshoop met de aldaar op 23 maart 1928 geboren Jennigje Brinkman, dochter van Willem Brinkman en Wilhelmina Hogenkamp. 5 Evert Lam, op 20 december 1925 geboren in Hilversum. Volgt XI-f 6 Karel Lam, geboren in Hilversum op 25 augustus 1927 en aldaar overleden op 18 oktober 1983. Hij is getrouwd op 12 september 1957 met Geertje Alida Margaretha van Essen, geboren in Soest op 14 oktober 1934 en in Hilversum overleden op 6 november 2005. Zij was de dochter van Herman van Essen en Gijsje van den Broek. Uit hun huwelijk: Magdalena (Lenie) Lam, 7 Catharina Margrieta Lam, (Tiny), geboren in Hilversum op 18 november 1928. Zij trouwde in Hilversum op 26 september1951 met Rijk Cornelis Nieuwenhuizen, geboren in Hilversum op 18 april 1923, overleden op 2 januari 1957 in Kampen. Hij was de zoon van Lubertus Nieuwenhuizen en Hendrika Johanna Christina Drieënhuizen. 8 Johanna Wilhelmina Lam, geboren in Hilversum op 14 juli 1931. Zij trouwde in Velp ? op 3 augustus 1955 met Gijs Kleinpaste, marinier, geboren in Weymouth, Engeland op 9 februari 1931 als zoon van Jan Bernardus Kleinpaste en Cornelia Wilhelmina Meischke. X-c Hendrik Lam, geboren in Tienhoven op 13 juli 1895 en overleden in Arnhem ? in 1968. Zoon van Teunis Lam (IX-b) en Catharina Ma(r)grieta van Ettekoven. Hij is getrouwd in Arnhem ? met de in 1892 aldaar geboren Johanna Geertruida Aartsen. Zij is in Hilversum overleden in 1961. Hendrik is na 1961 weer hertrouwd met ???. X-d Cornelis Hendrik Carel Lam, zoon van Seijmen Lam (IX-c) en Maria Elisabeth Grimme, geboren in Amsterdam in 1898 en op 28 jarige leeftijd op 30 september 1926 getrouwd in Watergraafsmeer met de 20 jarige Christina Johanna Raucamp, geboren in 1905-1906 in Watergraafsmeer als dochter van Johan Theodoor Jacob Raucamp en Christina Engelsman. X-e Hendrik Karel Cornelis Lam, geboren in Amsterdam in 1901 als zoon van Seijmen Lam (IX-c) en Maria Elisabeth Grimme. Hij is op 26 jarige leeftijd op 14 juli 1927 getrouwd met de 26 jarige Alida Pape. Zij is geboren in het jaar 1901 in Amsterdam als dochter van Pieter Frederik Pape en Catharina Susanna Klaassen. X-f Gijsbertus Lam, zoon van Seijmen Lam (IX-c) en Maria Elisabeth Grimme is geboren in Amsterdam in het jaar 1904. Hij is op 23 jarige leeftijd in Amsterdam op 7 juli 1927 getrouwd met de 22 jarige Margaretha Geertruida ter Weijden, geboren in Amsterdam in 1905 als dochter van Andries Johannes ter Weijden en Margaretha Geertruida de Kleijn. Gijsbertus was handelsreiziger van beroep. Hij is van haar gescheiden op 8-11-1933. X-g Gijsbertus Lam, geboren in Soest op 28 mei 1882, zoon van Dirk Lam (IX-e) en Evertje Meerveld, trouwt op 28 februari 1917 in Amersfoort met Jannigje Lagemaat, geboren in Leusden op 14 juli 1890 als dochter van Maas Lagemaat en Aaltje Gerritsen. Gijsbert was landbouwer in Amersfoort op de “Birkwijk”. Jannigje is in Amersfoort overleden op 21 maart 1934 en Gijsbertus op 22 december 1972. Kinderen uit dit huwelijk zijn: 2 zoons en 2 dochters X-h Lambertus Lam, zoon van Dirk Lam (IX-e) en Evertje Meerveld, is geboren op 3 februari 1889 in Soest. Hij trouwt op 12 mei 1916 in Soest met Leijgje Ravestein, geboren 29 december 1889 in Barendrecht als dochter van Dirk Ravestein en Anna Penning. Zij is overleden in Haarlem op 25 januari 1968. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Dirk Lam, geboren in Haarlem op 6 maart 1917, is op 2 augustus 1945 in het huwelijk getreden met Janneke van der Weij, geboren in 1911. Zij is in 1991 overleden. Dirk is overleden op 5 februari 1995 in Heemstede. 2 Anna Everdina (Annet) Lam, geboren op 9 november 1919 in Haarlem. 3 Evertje Marritje, geboren op 8 januari 1922 in Haarlem. Zij is op 31 oktober 1941 in Heemstede overleden 4 Leida Lambertha, in Haarlem geboren op 15 november 1924. 5 Johanna Jansje (Joke)geboren op 13 januari 1926 in Haarlem. Zij is op 31 mei 1951 getrouwd met D. Van den Brink, geboren < 1931 X-i Cornelis Lam, geboren in Soest op 27 september 1895, als zoon van Dirk Lam (IX-e) en Evertje Meerveld. Hij trouwt in Amsterdam-Sloterdijk op 12 juni 1924 met Hermina Hoogvliet, geboren in Rockanje op 15 mei 1895. Zij was de dochter van Pieter Hoogvliet en Johanna Hendrika te Bokkel. X-j Kors Lam, geboren in Soest op 21 juli 1897 en aldaar ook overleden op 10 april 1984. Hij was de zoon van Dirk Lam (IX-e) en Evertje Meerveld. Kors trouwde op 8 mei 1924 in Amersfoort met Maria Voskuil, geboren in Aalsmeer op 21 april 1896 en overleden op11 april 1971 in Soest. Zij was de dochter van Cornelis Voskuil en Maria Spelt. X-k Dirk Lam, geboren in Soest op 20 juli 1901 als zoon van Dirk Lam (IX-e) en Evertje Meerveld, is ook in Soest overleden op 8 november 1981. Hij trouwde in Amersfoort op 14 oktober 1931 met Martha de Greef, geboren in Renswoude op 9 augustus 1908 en was de dochter van Wulfert de Greef en Gerritje Pater. Martha is overleden op 25 augustus 2001 in Soest. Uit dit huweljk zijn geboren: 1 Dirk Lam, geboren in Soest op 25 april 1938, is overleden op 29 maart 1995. Hij trouwde met Neeltje van Duinkerken. Zij kregen 1 zoon en 1 dochter. 2 W. Lam, getrouwd, 2 zonen en 1 dochter 3 E. Lam, getrouwd, 4 dochters en 1 zoon 4 G. Lam, getrouwd, 1 zoon en 2 dochters X-l Antonie Lam, geboren in Nieuwveen op 22 december 1892 als zoon van Dirk Lam (IX-f) en Cornelia Verweij. Hij trouwt in Zevenhoven op 18 april 1918 met Adriana Verkuil, 24 jaar oud, en geboren in Zevenhoven als dochter van Dirk Verkuil en Annetje Pijnse van der Aa. X-m Dirk Lam, geboren in Nieuwveen op 4 november 1900. Hij was de zoon van Dirk Lam (IX-f) en Cornelia Verweij. Hij trouwt op 11 augustus 1921 in Vleuten met de 20 jarige Dirkje Visser, geboren op 14 september 1900 in Maarssen als dochter van Jan Visser en Jandina Geertruida de Rue. Zij is overleden in Utrecht op 25 mei 1991. X-n Pieter Lam, zoon van Cornelis Lam (IX-g) en Aaltje Davelaar, is geboren in Vleuten op 11 september 1902. Hij is overleden op 13 maart 1975 in Vleuten. Hij trouwde: (1) met Adriaantje Rodenburg, geboren in Bodegraven op18 januari 1904. Zij is overleden op 29 juli 1943 in Soestduinen. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Zoon, geboren na 1934 2 Dochter, geboren na 1934 3 Dochter, geboren na 1934 (2) na 1943 getrouwd met de weduwe Margaretha Teuntje van Eck, geboren op 17 april 1902 in Vreeswijk en overleden op 7 maart 1999 in Vleuten. Zij was de dochter van Jacobus Anthonius van Eck en Gerritje de Heer. X-o Jan Lam, landbouwer en veehouder, zoon van Jan Lam (IX-h) en Reijertje van Zijtveld, is geboren in Maartensdijk op 21 februari 1914, en is overleden te Langbroek op 18 november 1984, 70 jaar oud. Hij is getrouwd in Langbroek op 24 oktober 1945, op 31-jarige leeftijd met Sientje Adriana van Reuler (32 jaar oud), geboren te Langbroek op 15 september 1913, overleden te Zeist op 9 april 2003, 89 jaar oud, dochter van Wouter van Reuler en Maria van de Lee. X-p Gijsbert Lam, zoon van Goijert Lam (VIII-h) en Johanna Maria van Zijtveld, werd geboren in Loosdrecht in het jaar 1866. Hij is op 3 mei 1894 in Breukelen-St. Pieters getrouwd met de 26 jarige Jacoba van den Heuvel, geboren in Breukelen-Nijenrode op 28 januari 1868 als dochter van Hendrik van den Heuvel en Dirkje Smit. Uit dit huwelijk: 1 Goijert Lam, geboren in Amsterdam in 1895 2 Adriana Jacoba Lam, geboren in Amsterdam in 1900 3 Dirkje Gijsbertha Lam, geboren in Amsterdam in 1903 4 Johanna Maria Lam, geboern in Amsterdam in 1905 X-q Adrianus Lam, zoon van Cornelis Lam (IX-l) en Grietje van Oosterom is geboren in Achttienhoven op 16 april 1896, en overleden op 15 februari 1984 in Westbroek, trouwde op 9 januari 1924 in Achttienhoven met Willemijntje Adriana Griffioen, geboren in Achttienhoven op 1 juli 1900. Zij was de dochter van Willem Griffioen en Adriana Weijnen. Willemijntje is op 3 april 1987 in Westbroek overleden. Adrianus was veehouder van beroep, kerkvoogd van de kerk van Westbroek, bestuurslid van de RABObank en bestuurslid van de Christelijke Boeren en Tuinders Bond. Hij heeft gewoond op Klein Middelaar (Stoutenburg) en Vrederust (Achttienhoven). Uit dit huwelijk: 1 Willem Lam, geboren in Stoutenburg op 1 december 1924 en overleden op 10 april 1997 in Ermelo en daar op 14 april begraven. Op 21 september 1960 is hij in ondertrouw gegaan met de op 27 september 1938 in Ermelo geboren Jentje Vliek. Zij was de dochter van Jacob Vliek en Jentje Hop. Het huwelijk vond plaats in Ermelo op 6 oktober 1960. Zij hebben in ieder geval een dochter die later ook is getrouwd. Willem werkte eerst als boekhouder en later als directeur van het C.B.T.B 2 Grietje Lam, geboren vrijdag 19 februari 1926 te Stoutenburg. Zij is op 15 februari 1945 getrouwd in Westbroek met Pieter Hennipman, zoon van Jacobus Hennipman en Teuntje van Barneveld, veehouder, geboren in Westbroek op 3 juni 1923. Hij is in Westbroek overleden op 4 oktober 1982. 3 Cornelis Lam, veehouder, geboren op 24 september 1928 in Achttienhoven. Volgt XI-g 4 Adrianus Lam, veehouder, geboren in Achttienhoven op 29 december 1929. Hij is op 18 mei 1955 in ondertrouw gegaan in Eemnes en daar ook in het huwelijk getreden op 1 juni 1955 met Gerarda Groenesteyn. Zij is geboren op 14 november 1932 als dochter van Cornelis Jan Groenesteyn en Evertje Hoeve. Een leuke bijkomstigheid is, dat zij na 1987 in de boerderij “Gerarda Hoeve” woonden. Adrianus is in Westbroek overleden op 28 november 2010. 5 Elisabeth Cornelia Lam, geboren in Achttienhoven op 13 mei 1931, is getrouwd op 26 mei 1955 in Westbroek met de op 20 november 1925 in Oud Zuilen geboren Bart van Walderveen. Bart was van beroep veehouder en was de zoon van Gerrit van Walderveen en Elisabeth Blaauwendraad. Hij is op 15 september 2000 in Westbroek overleden. 6 Adriana Antje Lam, is geboren op 8 september 1934 in Achttienhoven en op 23 september 1954 gehuwd met Dirk Kroon, veehouder, geboren op 16 augustus 1929 in Baambrugge (gem. Abcoude). Dirk is de zoon van Jan Kroon en Jacoba van Oosterom. 7 Willemijntje Adriana Lam, is geboren in Achttienhoven op 7 september 1935, was verpleegkundige van beroep, en trouwde op 22 december 1960 in Amsterdam met Jan Drijfhout. Hij is geboren op 24 juli 1937 in Amsterdam, en was de zoon van Louis Drijfhout en Anna Willemina Vels. Van beroep was Jan inkoper, salesmanager en directeur. 8 Teunis Lam, is geboren op 25 april 1943 in Achttienhoven. Hij was van beroep wis- en natuurkundeleraar en is op 4 september 1970 in het huwelijk getreden in Doornspijk met Marrigje Vinke. Haar roepnaam is Marry, en zij is geboren op 14 juni 1947 als dochter van Hendrik Vinke en Evertje Lieuwerink. X-r Willem Lam, zoon van Cornelis Lam (IX-l) en Grietje van Oosterom, werd op 23 augustus 1897 in Achttienhoven geboren, trouwde op 28 december 1928 met Alberta van Zijtveld, geboren in Westbroek op 22 november 1897 als dochter van Hendrik van Zijtveld en Jannetje van Ekris. Alberta is overleden op 25 december 1950 in Westbroek en Willem op 16 februari 1977. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 1 Cornelis Lam ( Kees ), is geboren op 18 oktober 1929 te Achttienhoven. Later is hij in Hollandsche Rading gaan wonen. Hij is overleden op 7 juni 2013 in Westbroek. 2 Jannetje Lam ook wel Jannigje en Jansje genoemd, is geboren op 1 oktober 1930 in Achttienhoven, wonende aldaar, overleden op 3 maart 2001 in Maartensdijk. Ze is aldaar begraven op 7 maart 2001. Zij is getrouwd op 27 juli 1966, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Wijnen, geboren op 28 juni 1917 in Achttienhoven, en overleden op 22 september 1984, en begraven in Westbroek, 67 jaar oud, zoon van Cornelis Wijnen en Neeltje van Barneveld. 3 Hendrik Lam, melkhandelaar, geboren 18 december 1931 in Achttienhoven, en wonende in Zeist. Hij is in het huwelijk getreden op 28 september 1961 met Jansje C. Wendt , geboren op 25 februari 1930. 4 Willem Lam, sigarenmagazijn "Lam" in Zeist, was geboren op 14 december 1932 in Achttienhoven, wonende in Zeist, en overleden op 4 mei 1988 aldaar, 55 jaar oud. 5 Gerrit Lam, is geboren op 15 december 1933 in Achttienhoven. Hij woonde daar ook, en is in Achttienhoven overleden op 4 juli 2009, en is in Westbroek begraven op 9 juli 2009. Hij trouwde op22 september 1971 met Fia G. van Oostrum, geboren 16 april 1947. 6 Grietje Lam, geboren op 14 november 1935 in Achttienhoven, wonende in Zeist. Hier is zij ook overleden, en wel op 13 januari 2011. 7 Adrianus Lam, is geboren op 22 oktober 1936 in Achttienhoven en woonde in Vreeland. Hij is overleden op 20 april 1970 in Vreeland, en is daar begraven op 24 april 1970. Hij was getrouwd op 4 mei 1961 in Vreeland met Geertruida Margaretha Zeldenrijk ( Truus ), geboren op 22 oktober 1940 in Vreeland,en overleden op 20 april 1970 aldaar. Ook is zij daar begraven op 24 april 1970. Zij was de dochter van Dirk Zeldenrijk en Aafje Hendrika Haarman. (Beide zijn omgekomen bij een auto-ongeluk op de Prov. Weg van Hilversum naar Haarlem.) Uit dit huwelijk zijn geboren: 2 dochters en 1 zoon. 8 Alberta Lam, is geboren in Achttienhoven op 4 december 1937 en is overleden op 20 juni 1938 aldaar. Zij is ook begraven in Westbroek. 9 Alberta Lam, geboren op 17 april 1939 in Achttienhoven en overleden op 3 augustus 1945. De begrafenis vond plaats in Westbroek. 10 Metje Lam, geboren 9 april 1940 in Achttienhoven, wonende in Kockengen. Zij is getrouwd op 13 mei 1964 in Westbroek met Jan Westeneng, geboren op 1 mei 1938 als zoon van Albertus Westeneng en Elisabeth Adriana Westeneng. 11 Maria Lam ook genaamd Riet, is geboren op 13 september 1941 in Achttienhoven, is in Zeist overleden op 2 januari 2010. X-s Cornelis Lam, veehouder, geboren op zaterdag 14 oktober 1905 in Achttienhoven en gedoopt op 3 december 1905 in Westbroek, wonende aldaar, overleden op maandag 25 mei 1992 in Harmelen in 'Heremalerhof', begraven op 31 mei 1992 in Westbroek, zoon van Cornelis Lam (IX-l) en Grietje van Oosterom. Hij is in ondertrouw gegaan op 16 april 1931 en getrouwd op 30 april 1931 in Westbroek met: (1) Aarisje Wijnen, geboren op 20 november 1906 in Achttienhoven en in Westbroek overleden op 10 december 1956, alwaar zij ook is begraven op 14 december 1956, dochter van Cornelis Wijnen en Neeltje van Barneveld. Uit dit huwelijk: 1 Grietje Lam, geboren in Westbroek op 6 maart 1931. In 1992 woonde ze in Utrecht. Zij is 15 mei 1957 getrouwd Kors de Kruijff, geboren op 2 september 1928, overleden op 1 oktober 2008 en begraven op 6 oktober 2008, 80 jaar oud. 2 Neeltje Lam, geboren op 24 december 1933 in Westbroek. Zij woonde in 1992 in Nieuw Loosdrecht. Op 11 augustus 1959 is ze in het huwelijk getreden met Pieter Johannes Schuurman, geboren op 9 november 1932 in Westbroek. 3 Cornelis Lam, veehouder en wethouder in Maartensdijk, is geboren op 4 oktober 1938 in Westbroek, wonende aldaar. Hij is getrouwd op 24 februari 1965 met Maartje J. Jongeneel, geboren op 12 november 1942 als dochter van Pleun Jongeneel en Sara Dorrepaal. 4 Pieter Lam, geboren op 12 maart 1943 in Westbroek, wonende in Ermelo. Hij is 24 mei 1967 getrouwd Nel van Keulen. (2) Hij is voor de tweede maal getrouwd in het jaar 1961 met Teuntje van der Horst, geboren op 19 november 1907 in Vreeland, overleden op 17 januari 1998 en begraven in Westbroek, 91 jaar oud, dochter van Kees van der Horst. X-t Adrianus Lam, predikant, geboren op 2 juli 1929 in Achttienhoven, wonende in Andel NB (1957), in Zierikzee (1963), in Leeuwarden (1968), in Oranjewoud (1975) en in Zeist (1996), is overleden in Zeist op 6 januari 2004, zoon van Teunis Lam (IX-m) en Woutertje van de Baan. Hij is in ondertrouw gegaan op 26 maart 1957 en getrouwd op 10 april 1957 met Gijsberta Celia Elisabeth van Dijk, geboren op 26 maart 1928 in De Bilt, en overleden op 1 juni 2006. Uit dit huwelijk: 1 Woutera Hendrika Lam, geboren op 9 februari 1958 in Andel, en later gewoond in Zierikzee (1963), in Leeuwarden (1968) en in Delft (>>1976). Zij is in Delft getrouwd op 31 mei 1986 met Rudolf Cornelis op den Kelder, geboren op 17 oktober 1950 in Marknesse. 2 Gerrit Albertus Lam ( Albert ), is ook in Andel geboren op 28 september 1959. Hij is gehuwd met Aafke Hupkes, geboren rond 1961. X-u Adrianus Lam, zoon van Jan Lam (IX-n) en Cornelia van Barneveld, is geboren in Achttienhoven op 12 november 1925, en is getrouwd met Gerritje Steenkamer, geboren in Baarn in het jaar 1929. Zij was de dochter van Jan Steenkamer en Bertha van Woudenbergh. Jan was van zijn beroep veehouder. Uit dit huwelijk: 1 Cornelia Lam geboren op 13 april 1958 in Achttienhoven / Westbroek. 2 Gijsbertha Lam, geboren op15 april 1961 in Achttienhoven/Westbroek. Zij is gehuwd met Hendrik Verkerk, geboren op 11 augustus 1955, zoon van Samuel Verkerk en Gerrigje Ruitenbeek. 3 Jan Lam, geboren op 2 april 1965 in Achttienhoven/Westbroek. Hij is getrouwd met Jannigje Bontan, geboren op 13 september 1968, dochter van Adriaan Jan Hans Bontan en Willy Kramer.11e generatie XI-a Jan Willem Cornelis Lam, zoon van Cornelis Lam (X-a) en Jantje van Eck, is geboren in Ede op 22 augustus 1912, is op 3 januari 1941 in het huwelijk getreden met Wilhelmina Hendrika Weijers, geboren in Veenendaal op 18 september 1911 als de dochter van Johannes Hendricus Weijers en Wilhelmina Hendrika Janssen. Willem is overleden in Ede op 6 juni 1992 en Mien in Veenendaal op 5 augustus 2008. Voor de oorlog van 1940-1945 heeft hij nog een poosje als installateur en onderhoudsmonter bij de Staatsmijnen in Limburg gewerkt, maar na een ongeval waarbij hij vele brandwonden opliep, is hij in 1940 een installatiebedrijf in Ede begonnen met daarbij een klein winkeltje in electrische apparaten en lampen. Later is dit uitgebreid met radio en vanaf 1952 ook met televisie. In het voorjaar van 1946 heeft hij in samenwerking met de buren en het eneriebedrijf P.G.E.M. de eerste electrische straatverlichting in Ede aangelegd. De in gebruikname werd door de burgemeester gedaan, en verder werden de feestelijkheden opgeluisterd door een plaatselijk muziekkorps, die door de verlichte straat trok. Uit dit huwelijk is 1 kind geboren, en wel 1 Cornelis (Kees) Lam, volgt onder XII-a XI-b Hendrik Evert Jan Lam, zoon van Cornelis Lam (X-a) en Jantje van Eck, is geboren in Ede op 9 mei 1917 en overleden in Oosterbeek op 25 oktober 1998. Hij was getrouwd in ’s Gravenhage op 1 juni 1942 met Jacoba Catharina Eman, geboren op 25 maart 1916 in ’s Gravenhage. Zij is overleden in Ede op 8 februari 1984. Henk was van beroep technicus bij de P.T.T (telefonie) Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Cornelis Lam, geboren in Ede op 9 maart 1944. Volgt XII-b 2 Bastiaantje Bart (Jaenne) Lam, geboren in Ede op 16 augustus 1945. 3 Hendrik Evert Jan (Henk) Lam, geboren in Ede op 29 augustus 1946. Volgt XII-c 4 Jan Lam, geboren in Ede op 15 januari 1950. Volgt XII-d XI-c Cornelis (Cor) Lam, geboren in Ede op 3 februari 1928 als zoon van Cornelis Lam (X-a) en Jantje van Eck. Hij is op 10 november 1953 in Veenendaal in het huwelijk getreden met Jannetje (Ans) Prins, geboren in Veenendaal op 10 februari 1930. Zij is in Ridderkerk overleden op 27 december 2011 en Cor op 10 september 2015. Cor was werkzaam bij de PTT. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Theo Lam 2 Janneke Lam XI-d Bartus Lam, zoon van Cornelis Lam (X-a) en Jantje van Eck, is geboren in Ede op 12 juli 1931, en overleden op 4 april 2009. Hij trad in het huwelijk op 2 juni 1960 met Aleida (Alie) Beekhuizen, geboren op 28 juli 1934 in Amsterdam. Zij is de dochter van Leendert Beekhuizen en Jansje Wolfswinkel. Bart was van beroep electro-installateur. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Janneke Lam, geboren in Ede op 7 mei 1961, is gehuwd met Frans van Beek, geboren in Ederveen op 26 januari 1960. Zij hebben 2 kinderen, Hans-Bart en Alicia 2 Leendert Lam, geboren in Ede op 3 april 1963. Volgt XII-e 3 Cor Lam, geboren in Ede op 29 juni 1964, is gehuwd in Vorden met Joanne Wichers. Cor is van zijn beroep muzikant. Uit dit huwelijk: 1 Annelore Marleen Lam, geboren in Vorden 2 Sophie Lam, geboren in Vorden 4 Aleida XI-e Teunis Lam, op 20 december 1919 geboren in Hilversum, en overleden in Wlingi, Java, Nederlands Indie op 21 december 1948. Zoon van Jan Lam (IX-b) en Magdalena van den Born Hij was adjudant-onderofficier in het leger, en was getrouwd in 1946 met Violet Twigg, geboren in het Engelse Birmingham op 16 november 1919. Uit dit huwelijk: 1 Tony Stephens Lam XI-f Evert Lam, op 20 december 1925 geboren in Hilversum, zoon van Jan Lam (X-b) en Magdalena van den Born, is getrouwd op 3 mei 1958 in Owen Sound, Ontario, Canada met Olive Marguerite Ibbett, geboren in Canada op 22 mei 1922, dochter van Arthur J. Ibbett en Rose ? Evert is overleden op 11 september 2010. Uit hun huwelijk zijn geboren: 1 Lucinda Rose Lam, geboren op 17 september 1959 2 Emily Magdalena Lam, geboren op 27 maart 1962, getrouwd met Harlen Hunt 3 John Arthur Lam, geboren op 1 augustus 1965. XI-g Cornelis Lam, veehouder, geboren op 24 september 1928 in Achttienhoven op de boerderij Vrederust. Hij is de zoon van Adrianus Lam (X-q) en Adriana van Zijtveld. Later woonde hij in de Kadastralen en Jachtlust in Achttienhoven. Cornelis (Kees) is in ondertrouw gegaan met Adriana van Zijtveld op 7 april 1955 en is 20 april getrouwd. Zij is geboren op 3 april 1931 in Achttienhoven en overleden op 6 mei 1996 in Achttienhoven. Adriana was de dochter van Johannes van Zijtveld en Johanna Elizabeth Constantia Mulder. Uit dit huwelijk: 1 Johannes (Johan) Lam, getrouwd met Geertrui. Volgt XII-f Na het overlijden van Adriana is hij op 3 april 1998 voor de tweede maal getrouwd met de op 27 augustus 1924 in Driebergen geboren Hendrika Clara Margaretha van der Grift. Zij was de weduwe van Jan van Dijk, die op 22 maart 1997 op 76 jarige leeftijd was overleden. 12e generatie XII-a Cornelis (Kees) Lam, schrijver dezes, zoon van Jan Willem Cornelis Lam (XI-a) en Wilhelmina Hendrika Weijers, werd geboren in Ede op 13 februari 1943. In 1966 trad hij op 18 mei in Veenendaal in het huwelijk met de op 14 oktober 1945 in Almelo geboren Jantina (Tini) Kuiper, dochter van Gerrit Willem Kuiper en Jantina de Jonge. Kees heeft als technicus in de electronica in Nederland gewerkt en tevens als winkelier in de witgoed-, radio- en TV handel met daarbij ook een technische diest voor deze apparaten. Na zijn vertrek naar Spanje in het jaar 1980 is hij een reparatiebedrijf begonnen in de electronica, en in 1991, en na overname van een groothandel, doorgegaan als groothandelaar en importeur samen met zijn zoon. Uit dit huwelijk is geboren: 1 Jan Willem Cornelis (William) Lam, geboren in Ede op 5 april 1968 volgt XIII-a XII-b Cornelis (Kees) Lam, geboren in Ede op 9 maart 1944 als zoon van Hendrik Evert Jan Lam (XI-b) en Jacoba Catharina Eman, is op 10 juli 1969 in Ede het huwelijk aangegaan met Wilhelmina Hendrika Johanna (Wilke) Gerritsen. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Steven Lam, volgt XIII-b 2 Sietze Lam, volgt XIII-c Cornelis is van Wilke gescheiden. Nadien is hij getrouwd met Ellie xxxxxxxx. Hiermee heeft hij geen kinderen. XII-c Hendrik Evert Jan (Henk) Lam, zoon van Hendrik Evert Jan Lam (XI-b) en Jacoba Catharina Eman, geboren in Ede op 29 augustus 1946, is getrouwd in Ede op 10 september 1971 met Ernstine Gerda Ria (Erna) Wolff. Zij was geboren in Lunteren op 11 juni 1947 als dochter van Ernst Wolff en Christine van Dijk. Erna is overleden in Ede op 12 juli 2008. Uit dit huwelijk: 1 Hendrik Evert Jan (Henk) Lam, geboren in Ede op 18 oktober 1974. Volgt XIII-d 2 Ernst Christiaan Lam, geboren in Ede op 14 december 1977. Volgt XIII-e XII-d Jan Lam, zoon van Hendrik Evert Jan Lam (XI-b) en Jacoba Catharina Eman, is geboren in Ede op 15 januari 1950, en was getrouwd met Jenny van Bruggen, geboren in Kampen op 2 maart 1949. Jan is overleden op 2 april 2008. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren, 1 zoon en 3 dochters. XII-e Leendert Lam, zoon van Bartus Lam (XI-d) en Aleijda Beekhuizen is geboren in Ede op 3 april 1963, en is gehuwd in Ede op 7 september 1989 met Evertje (Els) Beukhof, geboren in Lunteren op 10 juli 1965 als de dochter van Steven Beukhof en Hennie Kroezen. Uit dit huwelijk: 1 Veronique Lam, geboren in Ede op 19 juni 1996 2 Julien Lam, geboren in Ede op 8 augustus 1997 XII-f Johan Lam, zoon van Cornelis Lam (XI-f) en Adriana van Zijtveld is getrouwd met Geertrui. Uit dit huwelijk zijn 3 zonen en 3 dochters geboren. 13e generatieXIII-a Jan Willem Cornelis ( William) Lam, zoon van Cornelis Lam (XII-a) en Jantina Kuiper , is geboren in Ede op 5 april 1968, en is na zijn vertrek in 1980 met zijn ouders naar Spanje op 27 september 1991 in Salt (Girona-Spanje) in het huwelijk getreden met de op 11 oktober 1964 in Girona geboren Nuria Juanola Regincos. Haar ouders zijn Joan Juanola Garrigolas en Mercedes Regincos Crous. Uit dit huwelijk: 1 Marti Lam (Juanola) , geboren in Girona op 22 maart 1994. XIII-b Steven Lam, zoon van Cornelis Lam (XII-b) en Wilke Gerritsen Hij is getrouwd op 21 april 2011 met Esther Geers, geboren in Asten op 14 maart 1978. Uit dit huwelijk: 1 Femke, geboren in januari 2012XIII-c Sietze Lam, zoon van Cornelis Lam (XII-b) en Wilke Gerritsen is geboren in Someren op 21 september 1982. Hij is op 13 mei 2013 getrouwd met Suzan Francisca Johanna van den Looverbosch, geboren in Helmond op 18 december 1987. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1 Elise Lam, geboren in Helmond op 12 oktober 2013 2 Dex Lam, geboren in Helmond op 29 oktober 2015.XIII-d Hendrik Evert Jan (Henk) Lam, zoon van Hendrik Evert Jan (Henk) Lam (XII-b) en Ernstine Gerda Ria (Erna) Wolff, is geboren in Ede op 18 oktober 1974, is op 2 juni 2006 getrouwd met de op 16 april 1979 in Heerlen geboren Babette Gertrude Wilhelmina (Babette) Godec, dochter van Frans Jozef Marie Godec en Johanna Maria (Hannie) Beekelaar. Henk is werkzaam bij een machinefabriek als Controls Engineer. Uit dit huwelijk: 1 Senna Lam, geboren en overleden in Ede op 23 augustus 2006 2 Noa Nicole Erna (Noa) Lam, geboren in Ede op 8 juli 2008.XIII-e Ernst Christiaan Lam, zoon van Hendrik Evert Jan Lam (XII-b) en Ernstine Gerda Ria (Erna) Wolff, is geboren op 14 december 1977 in Ede. Hij is samenwonend met Claudia de Ridder, geboren in Amsterdam. Uit dit paar is geboren: 1 Giann Lam, *********** Noot: Dit overzicht is voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2016. Er ontbreken nog vele gegevens. Vooral vanaf de 10e generatie, daar deze nog niet openbaar zijn gemaakt. Hiertoe zou ik bij iedere gemeente apart de gegevens op moeten opvragen. Mocht iemand mij verdere gegeven, zoals geboortedatum, geboorteplaats, huwelijksdatum, huwelijksplaats, kinderen, overlijdensdatum, overlijdensplaats, anecdotes en / of verdere gegevens kunnen verstrekken, wilt u mij die dan toezenden. Mocht u fouten ontdekken wil ik dat ook graag weten. Bij voorbaat mijn dank. Cornelis (Kees) Lam (XII-a) Mijn e-mail adres is c.lam@wanadoo.es